Skip to content

Vanliga telefonappar hindrar hemlig avlyssning - "vi behöver nya tekniska och legala möjligheter"

Foto: Anders Wiklund/TT och Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT

Instagram, FaceTime och Signal är appar där röstmeddelanden skickas krypterat - ett allt större problem när det gäller hemlig avlyssning. I en ny rapport från Åklagarmyndigheten bekräftas nu att nyttan av hemlig avlyssning fortsätter att minska till följd av ny teknik.

 

- Värdet av hemlig avlyssning har gradvis sjunkit de senaste åren på grund av en ökad användning av krypterad kommunikation som inte går att avlyssna, säger överåklagare Mats Svensson vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö.

- Den fortsatt tappade effektiviteten av hemlig avlyssning visar än tydligare på behovet av nya tekniska och legala former för avlyssning.

Samtidigt visar siffrorna att den genomsnittliga avlyssningstiden per person har ökat från 41 till 50 dagar.

Narkotikabrott och narkotikasmuggling
Det är de så kallade chattapparna i smarta mobiltelefoner som ställer till det för de brottsbekämpande myndigheterna. Dessa appar har oftast inbyggd kryptering som gör att vanliga avlyssningsmetoder ofta är omöjliga att använda.

Totalt gavs förra året 3 456 tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Det är nio färre än året före.

I en majoritet av fallen har misstankarna gällt narkotikabrott eller narkotikasmuggling.

Bara i åtta fall har domstolen avslagit åklagares begäran om tillstånd till hemlig avlyssning.

Hemlig övervakning ökar
Åklagarmyndigheten konstaterar också att den stora ökning av användningen av hemlig rumsavlyssning - så kallad buggning - som skedde 2015 tycks ha klingat av men att tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation samtidigt har ökat.

Ökningen beror sannolikt på att de misstänkta oftare än tidigare byter telefoner eller telefonnummer, vilket kräver nya tillstånd, eller att polisen kan knyta misstänkta personer till fler teleadresser. 

När det gäller effekten av minskad datalagring så syns denna ännu inte i statistiken, konstaterar man i rapporten.

 

Läs hela rapporten här >>

 

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt