Skip to content

"Uppseendeväckande" - men JO hittade plåtskåpet där tidkrävande ärenden hade gömts i nio år

"Uppseendeväckande", anser JO Lars Lindström. Foto: TT och KU

De tillsyndärenden som nämnden inte ansåg sig hinna med låstes in i ett plåtskåp i arkivet i stället för att tilldelas en handläggare. Där blev de sedan liggande i upp till nio år - tills de hittades av JO vid en inspektion. "En uppseendeväckande ordning", konstaterar JO.

 

Det var vid en inspektion i februari 2016 som justitieombudsmannen Lars Lindström upptäckte att Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun förvarade 290 tillsynsärenden i ett plåtskåp i arkivet - ärenden som ännu inte hade påbörjats.

Det rörde sig i huvudsak om anmälningar från enskilda från år 2007 och framåt.

Ingen handläggare
Ingen specifik befattningshavare hade tilldelats det omedelbara ansvaret för "det stora flertalet" ärenden.

Nämnden förklarade att den uppkomna situationen bland annat berodde på att det saknades fasta rutiner för fördelning av ärendena på handläggare.

Nämnden beskrev samtidigt en prioritetsordning där ärenden som innefattade en risk för fara i fråga om liv och hälsa hade tilldelats en handläggare medan övriga ärenden fått "avvakta vidare åtgärder" i mån av resurser.

Kan inte skylla på resurserna
JO slår nu fast att resursproblem inte är en godtagbar anledning att inte handlägga ärenden. Naturligtvis, understryker JO, måste en prioritering kunna göras mellan olika typer av ärenden och inom de olika ärendeslagen.

JO understryker samtidigt att handläggningen av ett ärende "måste få ta viss tid beroende på ärendets karaktär och behovet av utredning", men att det aldrig är godtagbart med en fullständig passivitet i ett ärende.

Har inte förstått uppdraget
Att, som nämnden gjort i flera år, helt prioritera bort vissa ärenden kan enligt JO "aldrig vara acceptabelt".

JO skriver:

"Den omständigheten att ärendena saknat handläggare innebar i praktiken att ingen befattningshavare hade det omedelbara ansvaret för det stora flertalet av tillsynsärendena. Det var en uppseendeväckande ordning som vittnade om att nämnden inte hade förstått innebörden av sitt uppdrag."

Nämnden får därför allvarlig kritik. 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Ett "kylskåp" för vissa typer av ärenden verkar finnas inom många förvaltningar-av handläggningstiderna att döma.

Anton den värste, ja fast JO och HD kanske ska börja med att öppna upp sina egna frysskåp som börjat stinka.

Håller med JO. Det där skåpet borde kunna användas bättreT. Bästa sättet att hålla snyggt på kontoret är att använda malkulator. Har de ingen sådan i Kungsbacka, eller?

Håller med JO. Det där skåpet borde kunna användas bättre. Bästa sättet att hålla snyggt på kontoret är att använda malkulator. Har de ingen sådan i Kungsbacka, eller?

Om man inte hinner med de ärende som kommer in går man till sin chef och säger det. Händer inget går man till chefens chef. Händer ändå inget skriver man till JO och ber snällt om besök. Så händer något i alla fall.

Vi får hoppas JO förordnade om att skåpet skulle plomberas tomt. Med vite om brytande av plombering för samtliga handläggare.

För 2 år sedan begärde jag ut handlingar från Surahammars kommun, ½ år senare påmint dem ytligare någon månad senare talade jag med kommunstyrelsens ordförande men ännu har inget svar har jag inte fått något svar

Handläggarna med chefer är väl på Sheraton , dricker och jagar fruntimmer ? ?

JO är en fars! Fullständig papperstiger! Mjaaaaauuu!

Och vad blir konsekvenserna av kritiken? Kommer huvuden rulla, de ansvariga få sparken, de personer vars ärenden inte hanterats få ersättning och myndigheten i framtiden sköta sig bättre?

Knappast. Kritik från JO skrattar man bort. Inget kommer att hända, utom möjligen att myndigheten blir bättre på att dölja ärenden som hålls vilande. Tänka sig att ha dem i ett skåp som utomstående kunde hitta! Lägg dem i källaren bakom värmepannan istället.

Allt som ser jobbigt ut bränns omgående hädanefter . . . DÅ kan ingen hitta bevis !