Skip to content

Upphandlingsmyndigheten går till botten med nya "Lex Laval" - ska ta fram stöd för branschen

Foto: Anders Wiklund/TT

Den nya lagen kring arbetsrättsliga villkor i upphandlingsprocesser har just trätt i kraft - alltså ändringarna av den så kallade "Lex Laval". Upphandlingsmyndigheten ska nu reda ut begreppet "behövligt" i lagen och utveckla ett "stödpaket" till upphandlande myndigheter.

 

Den 1 juni trädde den ny lagstiftningen om arbetsrättsliga villkor vid upphandlingsprocesser i kraft. Lagen innebär utvidgade möjligheter för svenska fackförbund att genom stridsåtgärder kräva att arbetsplatser med utländsk arbetskraft tecknar svenska kollektivavtal. 

Lagen har ifrågasatts från flera håll (Dagens Juridik 2017-06-12) och Upphandlingsmyndigheten tar nu fram ett "stöd för att tillämpa arbetsrättsliga kontraktsvillkor".

Informationen riktar sig till upphandlande myndigheter och det är bland annat begreppet ”behövligt” - det vill säga när det är obligatoriskt att ställa villkoren - som Upphandlingsmyndigheten vill reda ut.

Upphandlingsmyndigheten kommer också att sammanställa svar på vanliga frågor och försöka hålla informationen uppdaterad med hänsyn till de kollektivavtalsförhandlingar som för närvarande pågår.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt