Skip to content

Internetforum om cannabis ofta närmare forskningen än "professionella" debattörer

Josefin Månsson har doktorerat på en avhandling om synen på cannabis i debatten. Foto: Stockholms universitet och Marc Blinch/TT

De liberala diskussionerna om cannabis på internet ses som "marginaliserade" i Sverige men stämmer bra med hur internationella forskare ser på frågan frågan - ofta bättre än de diskussioner som förs av "professionella" aktörer i Sverige. Det visar en ny doktorsavhandling.

 

Det är Josefin Månsson, doktor i socialt arbete vid Stockholms universitet, som i sin avhandling har undersökt hur diskussionen och debatten om cannabis förs i Sverige - vilken narkotikapolitik som anses rimlig och hur den internationella förändringen i synen på cannabis har mottagits här i landet.

Det är en splittrad bild som framträder i hennes forskning.

Från harmlöst till skadligt
Josefin Månsson har studerat internetdiskussioner, tidningsartiklar och presentationer av forskare och socialarbetare från informationskonferenser om cannabis.

På dessa arenor beskrivs cannabis som allt från "en ganska harmlös substans" till "mycket skadlig".

Enligt forskningen återfinns de mer liberala diskussionerna främst på internet - och finner stöd bland "internationell samhällsvetenskaplig kritisk forskning".

- Internetdiskussionerna ses som marginaliserade i Sverige. Trots det verkar de stämma ganska bra överens med hur välrenommerade internationella forskare diskuterar frågan, säger Josefin Månsson.

- I många fall bättre än de diskussioner som förs av de professionella som undersöks i avhandlingen. 

Båda sidor åberopar vetenskapen
Trots de vitt skilda definitionerna på olika arenor anser sig "alla" ha vetenskapen på sin sida.

- Det kan verka orimligt, men om det finns olika syn på vad som är problemet med cannabis så blir också olika typer av forskning relevant.

- Den professionella grupp jag har studerat framhåller att problemet med cannabis är ungdomars konsumtion och då blir studier om ungdomars användning viktiga.

- Men på internet kan problemet med cannabis beskrivas som att människor dör i narkotikakrig i Sydamerika, och då blir så klart helt annan forskning relevant.

Olika utgångspunkter
Även de internationella förändringarna i cannabisfrågan påverkar enligt forskningen diskussionerna om substansen i Sverige idag och fungerar både som avskräckande exempel och tänkbara förslag för hur framtidens cannabispolitik bör se ut.

Den nuvarande svenska narkotikapolitiken bygger på att cannabis ses som en mycket skadlig ungdomsdrog, enligt Josefin Månsson.

- Men på både internet och i svensk press framträder också bilden av cannabis som medicin och som rekreation eller nöje.

- Alla dessa konstruktioner kan ses som viktiga, och då bör den samhälleliga hanteringen av substansen vara mer nyanserad än den totala förbudspolitik vi har idag.

 

 

Läs Josefin Månssons avhandling på Stockholms universitets hemsida.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt