Skip to content

Sverige ska bli "världsledande" på skydd av personlig integritet - behövs ny lagstiftning

Foto: Izabelle Nordfjell/TT och Christine Olsson/TT

Sverige ska bli "världsledande" när det gäller att skydda den personliga integriteten och det behövs ny lagstiftning för att få kontroll över myndigheters "profilering" av medborgare. Det är slutsatserna i Integritetskommittén slutbetänkande.

 

Integritetskommitténs slutbetänkande innehåller förslag på åtgärder för att motverka risker för den personliga integriteten när digitala personuppgifter används alltmer både av företag och myndigheter.

- Personuppgifter har i allt högre grad blivit en handelsvara. Både företag och myndigheter samlar in mängder med uppgifter och det har blivit allt svårare för oss medborgare att ha kontroll på hur uppgifterna samlas in och vidareanvänds, säger Integritetskommitténs ordförande Göran Gräslund.

Uppförandekoder och höjd kunskapsnivå
Slutbetänkandet innehåller en rad förslag:

  • Det behövs ny eller ändrad lagstiftning för myndigheters profilering av medborgare och informationssäkerheten måste stärkas i samhället.
  • Uppförandekoder bör tas fram för bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst, arbetslivet, konsumenttjänster, sociala medier och skolverksamhet.
  • En föreslagen digitaliseringsmyndighet bör ges i uppdrag att värna den personliga integriteten, med fokus på integritetsskyddande teknik och arbetssätt. 
  • Sverige bör satsa på forskning om digitalisering och personlig integritet men även på utbildning för att höja kunskapsnivån om vilka rättigheter man har gentemot företag och myndigheter som hanterar ens personuppgifter.

Ska bli världsledande
Integritetskommittén anser också att Sverige ska bli "världsledande" både när det gäller att "använda digitaliseringens möjligheter" och när det gäller att "skydda den personliga integriteten".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt