Skip to content

Statstjänstmän utbildas om mänskliga rättigheter - "ska få förståelse för sin roll som ansvarsbärare"

Foto: Jessica Gow

Utbildningen av statliga tjänstemän kring mänskliga rättigheter fortsätter. Även denna gång är det Uppsala Universitet så får uppdraget från regeringen. Syftet är att tjänstemännen ska "få förståelse för sin roll som ansvarsbärare". 

 

Uppsala Universitet är det lärosäte som genomför så kallade ”kompetensutvecklingsinsatser” inom mänskliga rättigheter på uppdrag av regeringen.

Utbildningarna riktar sig till statligt anställda och ingår som en del i regeringens nationella arbete med mänskliga rättigheter.

Har haft uppdraget sedan 2014
Uppsala Universitet har haft uppdraget sedan 2014 och får nu regeringens förtroende att fortsätta att förvalta och vidareutveckla utbildningen.

Till exempel ska universitetet hålla i en webbaserad introduktion om mänskliga rättigheter och utarbeta och genomföra verksamhetsanpassade och praktiskt inriktade utbildningar för personal på olika nivåer i ett urval av statliga myndigheter.

Agenda 2030
Själva syftet med uppdraget är att statligt anställd personal ska få "förståelse för sin roll som ansvarsbärare" och ha tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd.

Uppdraget ingår även som en del av Sveriges genomförande av Agenda 2030 - ett internationellt samarbete som bland annat syftar till att förverkliga alla människors mänskliga rättigheter.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt