Skip to content

Startskott idag för nya byggreglerna - ska rensa bland byråkrati och bygglovskrav

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Från och med idag gäller en rad nya regler för bostadsbyggande. Fler beslut om detaljplaner ska kunna delegeras, vissa krav på bygglov tas bort och riskerna för onödig kommunal planering av byggande ska minimeras. Kritikerna varnar dock för minskad insyn - och för att kulturmiljöer kan förstöras.

 

Riksdagen klubbade regeringens förslag förra veckan - och de nya reglerna börjar alltså gälla idag den 1 juni.

Till exempel ska kommuner som planerar att bygga nya bostäder redan tidigt i planeringen kunna få besked från länsstyrelsen om vad staten anser om det planerade byggandet.

På det sättet anser regeringen att man ska minska risken för att kommunerna och exploatörer lägger tid på planering i onödan.

Det kommer även att bli krav på att länsstyrelserna inom två månader ska ge beslut om kommuners beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse efter överprövning.

Delegering kortar tiden
När det gäller beslut om att anta detaljplaner ska dessa beslut kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelse eller byggnadsnämnden. Då blir enligt regeringens förslag både handläggningstiden kortare och kostnaderna mindre.

Men delegeringslösningen har fått kritik när det gäller insynen i besluten. Om avgörandet ligger på fullmäktigenivå är fler personer involverade i beslutet och och överläggningarna är öppna.

Inte öppet för allmänheten
Kritikerna har pekat på att allmänheten och medierna då garanteras möjligheten att följa debatten om ärendet. Byggnadsnämndens arbete är däremot normalt inte öppen för allmänheten och media.

Riksdagen anser dock att det räcker med att detaljplaner av större vikt även i fortsättningen ska antas av kommunfullmäktige.

Bygglov slopas för balkonger
För privatpersoner kommer det att bli möjligt att till exempel bygga en balkong eller burspråk utan bygglov. Undantaget från bygglov gäller även till exempel valstugor som byggs tillfälligt på allmän plats eller ett engångsevenemang för en kiosk.

Regeringen anser att "det inte är motiverat att samhället kontrollerar åtgärderna i förväg".

Kontroller blir inte gjorda
Kritiken mot de här undantagen från bygglov har handlat om riskerna för att fastighetsägare förstör värdefulla kulturmiljöer.

Det påpekas även i remissvar att förslaget innebär att kontroller av att säkerhetskraven på balkonger är uppfyllda i sin helhet inte kommer att bli genomförda. Flera remissinstanser har också pekat på att undantagen kommer att göra det svårt för den enskilde att veta vad som gäller. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt