Skip to content

Snatteri blir "ringa stöld" och hårdare tag mot bluffakturor - snart träder nya strafflagarna i kraft

Foto: Vidar Ruud/NTB/TT

Det blir lättare att komma åt bluffakturor - och snatteri blir "ringa stöld". Från den 1 juli gäller nya straffbestämmelser och nya straffskalor för en rad brott.

 

Brottslingar som på ett systematiskt sätt skickar ut ett stort antal bluffakturor ska i högre utsträckning kunna straffas. Regleringen tar sikte på brottet grovt fordringsbedrägeri och tillvägagångssättet att skicka ut betalningsuppmaningar till flera personer.  

Snatteri blir ringa stöld
Riksdagen har också beslutat att integritetskränkande inslag i samband med ett brott ska få större genomslag vid rubriceringen av stöld- och skadegörelsebrott.

Vissa brottsbeteckningar ändras också - bland annat ändras beteckningen snatteri till "ringa stöld".

Även vissa straffskalor justeras som till exempel för skadegörelse och grov skadegörelse där man skärper straffen för att påföljderna ska överensstämma bättre med det som gäller för övriga förmögenhetsbrott.

Inbrottsstöld ny rubricering
Riksdagen har också riktat två så kallade "tillkännagivanden", eller uppmaningar, till regeringen. Den första uppmaningen går ut på att "inbrottsstöld" borde införas som en ny brottsrubricering och med minimistraffet ett års fängelse.

Den andra uppmaningen handlar om att upprepade stölder borde ses i ett större sammanhang vilket innebär att påföljderna i större utsträckning "ska stå i proportion till den samlade brottsligheten".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt