Skip to content

Snatteri blir "ringa stöld" och hårdare tag mot bluffakturor - snart träder nya strafflagarna i kraft

Foto: Vidar Ruud/NTB/TT

Det blir lättare att komma åt bluffakturor - och snatteri blir "ringa stöld". Från den 1 juli gäller nya straffbestämmelser och nya straffskalor för en rad brott.

 

Brottslingar som på ett systematiskt sätt skickar ut ett stort antal bluffakturor ska i högre utsträckning kunna straffas. Regleringen tar sikte på brottet grovt fordringsbedrägeri och tillvägagångssättet att skicka ut betalningsuppmaningar till flera personer.  

Snatteri blir ringa stöld
Riksdagen har också beslutat att integritetskränkande inslag i samband med ett brott ska få större genomslag vid rubriceringen av stöld- och skadegörelsebrott.

Vissa brottsbeteckningar ändras också - bland annat ändras beteckningen snatteri till "ringa stöld".

Även vissa straffskalor justeras som till exempel för skadegörelse och grov skadegörelse där man skärper straffen för att påföljderna ska överensstämma bättre med det som gäller för övriga förmögenhetsbrott.

Inbrottsstöld ny rubricering
Riksdagen har också riktat två så kallade "tillkännagivanden", eller uppmaningar, till regeringen. Den första uppmaningen går ut på att "inbrottsstöld" borde införas som en ny brottsrubricering och med minimistraffet ett års fängelse.

Den andra uppmaningen handlar om att upprepade stölder borde ses i ett större sammanhang vilket innebär att påföljderna i större utsträckning "ska stå i proportion till den samlade brottsligheten".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

"minimistraffet ett års fängelse."
Kommer sällan eller aldrig att utdömas eftersom rabattsystemet gör att det ALLTID finns skäl som talar mot frihetsberövande påföljd i likhet med alla andra straffskalor.

Kontakta omedelbart lagstiftaren och delge dem dina forskningsrön så att de får en chans att justera förslaget. Det är minsann inte ofta som någon faktiskt upptäcker och avslöjar vad du kommit fram till. Bravo!

Undanber mig dina, som vanligt, hånfulla och hatiska kommentarer.

"Fredrik (a) 1" har inte hört av sig på ett tag-vet du vart hennen tagit vägen?

Det har nog mer med tvångsåtgärd er att göra...

Krävs fängelse i straffskalan för att DNA-topsa en skäligen misstänkt. Nu finns det snart för fler brott.

Det krävs mer än så. Fängelse skall kunna antas, alltså räcker det inte med fängelse i straffskalan. Då skulle man kunna topsa för snatteri och bedrägligt beteende, vilket man inte ska göra i dagsläget enligt JO.

"Annan påföljd än böter" är mer korrekt gällande beslut om DNA-topsning.

Helt riktigt. "aktuellt att ta dna-prov t.ex. i de fall där det brott som misstanken omfattar ter sig så bagatellartat att påföljden kan antas komma att stanna vid böter (prop.)”.

Finns väl andra tvångsåtgärder med men inte så insatt i dessa.

Dock för DNA-topsning krävs att toppning behövs för att just utreda aktuellt brott. Man får inte topsa för lagring eller för andra brott.

Påtalat detta men vann ingen framgång med det... Eftersom polislagen och åklagares riktlinjer säger att man får. Jag hävdade då lagprövning men vann ingen framgång med det heller.

Dock har jag stöd från Kammarrätten i dom om åldersbestämning. De säger samma som jag. DNA-topsning har med utredande av brott att göra.

Tvångsåtgärd er ska därtill alltid prövas genom bedömning av proportionalitetsprincipen. Först.

Hur denna bedömning sedan redovisas enskilde är än ett mysterium.
Jag har aldrig sett nån.

Vilket är konstigt egentligen , då en bedömning genom proportionalitetsprincipen är en prövning av någons civila rättigheter det med.

Givetvis måste man äga rätt att få yttra sig om en bedömning genom proportionalitetsprincipen.Att den är rätt gjord. Innehåller rätt fakta. Inte utelämnar verkningar av ett förestående beslut. Att den helt enkelt uppfyller kraven på hur den ska göras.

Blir svårt då om man aldrig får ta del av bedömningen.

Detta borde alltså ske vid varje häktesframställan. Eftersom det är en tvångsåtgärd. En myndighet måste kunna visa på nyttan kontra olägenheten.

Att sitta på restriktioner mer än några veckor borde därför inte gå. Myndigheters intresse väger inte tyngre. De väger lika i en bedömning.

Blufffakturor - ja då kan polisen jobba på alla de som erbjuder
LÅÅÅÅN som inte finns o IPONES i SAMSUNG mobiler mm
mot graaatiiiis-löften eller porton som gemensamt är Bluff & Båg.

Vad säger Anders Bergstedt - varför gör inte polisen något åt
alla olagliga spams?

Polisens resurser är inte ändlösa.
Om de skall utreda spam och liknande, vad tycker du då de ska prioritera bort?

MEN SPAM ÄR OLAGLIGA - O DET JAG SYFTAR PÅ ÄR JU
DE RENA BEDRÄGERIERNA

Prioritera bort - egentligen ingenting poliserna skall upprätthålla lagen* -
men lägg ner utredningarna om fartkameror - lite fortkörningar
o annat meningslöst skit - o skola om merparten av trafikpoliserna
ink de som plågar yrkeschaffisarna - de svenska de utländska har
de ju svårt att komma åt.

* visa mig prioriteringslagen