Skip to content

"Snabbt in, snabbt ut" - Sverige hårt drabbat när internationella ligor stjäl bilar för 45 miljarder

Foto: Matthias Schrader/TT

Internationella ligor som stjäl bilar gör vinster på 45 miljarder kronor per år, enligt Europpol. Sverige är ett av de hårdast drabbade länderna. "Snabbt in och snabbt ut genom ett välorganiserat arrange-mang", säger Hans Claesson vid Nationella operativa avdelningen som nu arbetar med ett projekt för att få stopp på ligorna.

 

Sverige utmärker sig när det gäller den här typen av brottslighet men också Tyskland och Storbritannien har problem i liknande omfattning.

Antal brott har dock gått ner jämfört med förra året. I till exempel Stockholm har den här typen av brott minskat med cirka 60 procent men ligger enligt polisen.se fortfarande kvar på en hög nivå.

- Mellan den 1 och 11 maj genomfördes 78 stölder i Stockholmsområdet, säger Hans Claesson på utredningssektionen vid  Nationella Operativa Avdelningen, Noa (före detta Rikskriminalen).

- Det är karakteristiskt för den här typen av brottslighet. Snabbt in och snabbt ut genom ett välorganiserat arrangemang!

800 miljoner kronor per år
I Sverige är det enligt Polismyndigheten brottsnätverk med säte i staden Kaunas i Litauen som står för en stor del av fordonsstölderna.

Skadekostnader för fordonsbrott i Sverige bedöms vara 800 miljoner kronor per år. Ett av de mest drabbade bilmärkena är BMW.

- BMW och försäkringsbolaget IF har startat en arbetsgrupp där polisen också är med, berättar kommissarie Ville Paloheimo vid underrättelsesektionen vid Nationella operativa avdelningen, Noa.

- En av satsningarna är att DNA-märka stöldbegärliga delar i alla nya bilar som säljs i Sverige.

Saknade kunskap om DNA-märkning
Syftet med DNA-märkningen är att avskräcka tjuvarna, att delarna kan knytas till en specifik brottsanmälan och att den Litauiska polisen snabbt ska kunna ta gods i beslag. Märk-DNA detekteras genom UV-ljus.

- Det visade sig dock att polisen i Kaunas saknade kunskap, rutiner och utrustning för att hitta de dolda DNA-markeringarna, säger Ville Paloheimo.

Sedan i höstas pågår Operation Boston som är en nationell insats mot fordonsrelaterad brottslighet. Målet är att identifiera och lagföra de personer och brottsnätverk som ligger bakom det stora antalet stölder som begås i Sverige. Ett annat av målen är att försöka få till lagföring mot personer i Litauen.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Jag har hela tiden hävdat att DNA-märkningen är ett fullständigt misslyckande framför allt då det gäller bostadsinbrott. Polisen mörkar att knappt något märkts gods alls från bostadsinbrott anträffas och att mig veterligen ingen blivit lagförd. Det enda som fungerar är att sätta in massiva kontroller av containrar och bilar som skall ut ur Sverige.

En total brist på gränskontroll av gods som lämnar Sverige är orsaken till haveriet i Sverige. Det är helt och hållet politikernas och tillämpliga myndigheters negligering av problemet som gör att det fortsätter. Ta ett par "flyktingmiljarder " från migrationsverket och satsa på fullständiga kontroller av fordon(och annat gods som lämnar Sverige). Det är inte svårt, det mesta måste nämligen lämna Sverige via fartyg. Haveriet är onödigt och pinsamt.

Vad är skrotvärdet på den koppar som finns i ett vindkraftverk? Hur mycket kostar det att återställa kraftverket i funktionsdugligt skick.

Vilka är det som stjäl för miljoner och miljarder. Inte är det svenskar. Inte ens svenskar bosatta i Sverige. Det är kringresande. Sådana som polisen inte får registrera eller arrestera.