Skip to content

Skatteverket vinner i kammarrätten - underkänt ROT-avdrag ska leda till skattetillägg

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kvinnan fock ett så kallat ROT-avdrag på 50 000 kronor underkändt. Skatteverket beslutade dess-utom att hon 20 000 kronor i skattetillägg för hennes "oriktiga" yrkande. Både förvaltningsrätten och kammarrätten går nu på Skatteverkets linje. 

 

Skatteverket pekade på att den fastighet där arbetena hade utförts  sedan flera år tillbaka beboddes av kvinnans syster med familj.

Den skattskydliga kvinnan var däremot folkbokförd i en lägenhet och fastigheten kunde därför inte anses ingå i hennes hushåll ”även om hon tillbringar mycket av sin tid där”.

Huset samägt med systern
Kvinnan, å sin sida, pekade på att hon och systern samägde huset och att det rättsliga kriteriet om att arbetet ska vara utfört i nära anslutning till en bostad som utnyttjas som permanent- eller fritidsboende dessutom var uppfyllt, eftersom hon disponerade en del av fastigheten som sin fritidsbostad.

”Kravet att en bostad inte samtidigt kan vara en permanentbostad åt en familj och en fritidsbostad åt en annan har Skatteverket angett utan att hänvisa till något lagrum”, påpekade kvinnan.

Förvaltningsrätten i Växjö konstaterade att omständigheten att kvinnan var folkbokförd och bosatt på en annan adress än systern talade emot att den ingick i samtligas hushåll.

Oriktiga uppgifter
Kvinnan hade inte heller enligt förvaltningsrätten lyckats visa att omständigheterna var sådana att hon skulle anses bo i fastigheten – trots att hon tillbringade mycket tid där.

Förvaltningsrätten skrev:

"Genom att K (kvinnan) yrkat skattereduktion för hushållsarbete som inte varit hänförligt till hennes hushåll har hon lämnat en sådan oriktig uppgift som utgör grund för att ta ut skattetillägg." 

Kammarrätten i Jönköping fastställer nu - utan någon egen motivering - förvaltningsrättens dom.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt