Skip to content

"Ska inte få komma undan" - preskriptionstiden för sexbrott mot barn kan avskaffas helt

Foto: Tobias Röstlund/TT

Regeringen vill skärpa straffen för grovt barnpornografibrott och se över om man bör avskaffa preskriptionstiden helt för sexualbrott och andra allvarliga brott mot barn. 

 

- Individer som begår den här typen av brott och handlingar ska inte få komma undan. Därför är det viktigt att vi nu ser över frågan om preskription för dessa brott, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

En utredning fått i uppdrag att föreslå skärpta straff för grovt barnpornografibrott och titta närmare på om det grova barnpornografibrottet som gäller i dag träffar de gärningar som bör bedömas som grova.

Avskaffa preskriptionstiden
I uppdraget ingår också att överväga om man ska avskaffa eller förlänga preskriptionstiden för sexualbrott och andra allvarliga brott mot barn.

Sexuellt övergrepp mot barn preskriberas idag efter fem år och sexuellt utnyttjade eller våldtäkt efter tio år. Tiden beräknas från det att barnet har fyllt 18 år. 

Anmäler efter många år
Kritikerna har påtalat att det kan dröja många år innan brottsoffer vågar berätta om våld eller sexuella övergrepp som de har utsatts för som barn.

Ännu längre tid kan det ta innan de utsatta vågar anmäla brottet.

Uppdraget ska redovisas senast i juni nästa sommar.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt