Skip to content

SAS förlorar mot passagerare - avgift för ändring av flygbiljett inte avtalad

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mannen fick betala 500 kronor till SAS för att få ett felstavat namn rättat på en flygbiljett. Han stämde SAS men förlorade i tingsrätten. Hovrätten slog dock fast att SAS inte hade bevisat att det fanns ett avtal om avgiften eller att den ens var "skälig". Högsta domstolen har nu beslutat att inte pröva fallet.

 

Mannen köpte år 2015 flygbiljetter från SAS. När han väl fick biljetterna var ett av namnen felstavade - någonting som han anmälde till flygbolaget. Efter att ha betalat 500 kronor till SAS fick han en ny biljett med rätt namn.

Mannen stämde SAS vid Stockholms tingsrätt och begärde att få tillbaka de 500 kronorna.

"Framgick av avtal och hemsida"
SAS hävdade att det avtal som låg till grund för köpet av biljetterna innehöll ett villkor om att en namnändring är att betrakta som en överlåtelse av biljetten - någonting som SAS har rätt att debitera 500 kronor för. Detta framgick även av SAS hemsida.

Mannen, å sin sida, hävdade att ett korrigerat felstavat namn inte kunde jämställas med en överlåtelse, att han inte hade godkänt något sådant avtalsvillkor och att det under alla omständigheter var oskäligt att ta ut 500 kronor i avgift för att rätta ett namn.

Tingsrätten gick dock på SAS linje och ansåg att namnändringen ansågs utgöra en separat tjänst där de 500 kronorna var ett avtalat pris. Tingsrätten ansåg inte heller att kostnaden kunde betraktas som "oskälig" och gick därför på SAS linje.

SAS har bevisbördan
Mannen överklagade till Svea hovrätt rev upp tingsrättens dom. Hovrätten slog fast att SAS i och för sig hade utfört en tilläggstjänst på begäran av mannen.

Hovrätten skrev dock i sina domskäl:

"Det är konsortiet (SAS) som har bevisbördan för sitt påstående att avgiftens storlek om 500 kr är avtalad. Det är vidare, för det fall avgiftens storlek inte kan anses avtalad, konsortiet som har bevisbördan för de omständigheter som åberopats till grund för påståendet att 500 kr är ett skäligt pris för tilläggstjänsten."

Avtal inte bevisat
Hovrätten konstaterade därefter att SAS hade åberopat ett utdrag från sin hemsida som var daterat drygt fem månader efter det att namnändringen genomfördes.

Hovrätten skrev:

"Hovrätten konstaterar att den åberopade bevisningen inte styrker konsortiets påstående om att parternas avtal reglerar avgiftens storlek."

Skälighet inte bevisad
När det gäller skäligheten i priset pekade hovrätten på att SAS enbart hade åberopat utdrag från andra flygbolags hemsidor.

"Enligt hovrättens mening kan denna bevisning inte ensamt leda till att avgiften om 500 kr, som i detta fall inte är avtalad, kan anses utgöra ett skäligt pris. Avsaknaden av annan utredning, som exempelvis utvisar konsortiets kostnad för att utföra tilläggstjänsten, får falla tillbaka på konsortiet."

Hovrätten gick därför på mannens linje och slog fast att han hade rätt att få tillbaka de 500 kronorna plus ränta. Högsta domstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därför fast.

 

 

 

Moa Stenberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt