Skip to content

Registrerade anställdas etnicitet och sexuella läggning - olagligt trots samtycke

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Bolaget registrerade uppgifter om de anställda sexuella läggning och etnicitet. Enligt ledningen skedde det för att kunna motverka diskriminering och efter samtycke från de anställda. Detta saknar dock betydelse enligt Datainspektionen.

 

- Arbetsgivare kan som regel inte stödja sig på samtycken från arbetstagarna eftersom arbetstagare typiskt befinner sig i en beroendeställning gentemot sin arbetsgivare,  säger Katarina Högquist som lett Datainspektionens granskning.

- I det här fallet handlar det dessutom om registrering av mycket känsliga uppgifter.

Bolaget uppger att man har samlat in uppgifterna för statistiska ändamål med syfte att se till så att ingen av de anställda missgynnas karriärmässigt på grund av exempelvis sin sexuella läggning.

Trots att bolaget uppgett att det bara registrerar integritetskänsliga uppgifter under förutsättnig att den anställde har gett sitt samtycke, riktar nu Datainspektionen ett föreläggande mot bolaget om att omedelbart upphöra med insamlingen.

Enligt Datainspektionen spelar en anställds samtycke ingen roll då den som är anställd står i en beroendeställning gentemot sin arbetsgivare:

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt