Skip to content

"Regelbrott har blivit praxis - 15 år av olagliga anställningar vid universitetet

Pam Fredman, rektor på Göteborgs universitet, och styrelsen skriver till UKÄ att man har vidtagit "ett antal universitetsövergripande förbättringsåtgärder" för att komma till rätta med problemen. Foto: Thomas Johansson/TT och Stina Stjernkvist/TT

"En förvaltningskultur i fritt fall, där regelbrott närmast har blivit praxis". De två forskare som anmält Göteborgs universitet får rätt efter att UKÄ konstaterat felaktig rättstillämpning i en rad anställningsärenden. 

 

Bland annat har universitet fattat beslut om anställningar utan att i förväg ha informerat om att det har funnits lediga anställningar och låtit tidsbegränsade anställningar övergå till tillsvidareanställningar med hänvisning till LAS - trots att det saknats förutsättningar att tillämpa den lagen.  

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) skriver i sitt beslut att man "riktar allvarlig kritik mot Göteborgs universitet på grund av den felaktiga rättstillämpningen" och man lovar att följa upp vad som händer vid universitetet även nästa år.

Lagar har satts "ur spel"
Det var två forskare som ursprungligen anmälde den humanistiska fakulteten till UKÄ. Anmälarna talar om en förvaltningskultur "i fritt fall, där regelbrott närmast har blivit praxis".

Man pekar enligt UKÄ på en kultur vid den humanistiska fakulteten där "lagar och förordningar satts ur spel, som inneburit att universitetslärare anställts utan laglig grund". 

Deras anmälan omfattar totalt 95 felaktiga anställningsbeslut, tre felaktiga procedurbeslut och ett felaktigt hanterande av misstänkt brottslighet.

Oegentligheterna sträcker sig från januari 2000 till sommaren 2015 där huvuddelen av fallen har ägt rum under de senaste fem åren.

Mellan 30 och 40 regelbrott har ägt rum de senaste två åren, skriver UKÄ. 

Brott mot efterforskningsförbudet
Hösten 2016 nådde anklagelserna även media. Kvällstidningen GT skrev om att den dåvarande prefekten på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori arbetat fram och skrivit under anställningsavtalet för sin egen chef. En person som enligt GT hade gett henne ett rejält lönelyft bara några månader tidigare.

Prefekten dömdes i januari i år för brott mot efterforskningsförbudet. Detta efter att hon försökt ta reda på vem som lämnat uppgifter till Göteborgs-Posten om att hon försökt tysta kritikerna och försökt få folk att plocka bort länkar till GT:s granskning.

Vidtagit åtgärder
Göteborgs universitets rektor och dess styrelse har i yttranden till UKÄ beskrivit att man har vidtagit "ett antal universitetsövergripande förbättringsåtgärder i syfte att komma till rätta med det felaktiga anställningsförfarande som tillämpats vid universitetet".

Styrelsen uppger för UKÄ att man tror att den bristande efterlevnad av lagar och förordningar inte enbart har gällt den humanistiska fakulteten utan även andra delar av universitetet. 

Ingen påföljd för prefekten
Man har dock inte vidtagit någon åtgärd mot den före detta prefekten, eller mot andra anställda, konstaterar UKÄ. Detta trots att deras egen internrevisor redan april förra året konstaterade att det "fanns skäl att pröva frågan om disciplinpåföljd" mot henne.

Internrevisorn granskade samma fall som UKÄ nu gott till botten med om misstänkta fall av brott mot lagen om anställningsskydd, LAS, och mot anställningsförordningen.

Ändrade rutiner efter fem år
Av internutredningen framgår att en av orsakerna till universitetets olagliga hantering av anställningar har varit att universitetet haft en anställningsordning som har tolkats som att det varit möjligt att visstidsanställa lärare upp till sex månader utan utlysning av tjänsten.

UKÄ noterar att äldre bestämmelser i högskoleförordningen gav universitet och högskolor en möjlighet att avstå från att lämna information om lediga läraranställning om dessa avsåg en tid som var kortare än sex månader.

Denna möjlighet upphörde dock den 1 januari 2011. Trots detta har Göteborgs universitets anställningsordning förblivit oförändrad så länge som fram till den 26 april 2016, det vill säga mer än fem år efter ändringen.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Omfattande vänskapskorruption och nepotism förekommer i hela Göteborg, exempelvis vid Förvaltningsrätten, som förordnar sekreterarnas favoriter till offentliga biträden, och i kommunen och dess olika företag, där man anställer vänner och släktingar.

Ja, om det ändå bara rörde Göteborg. Det förekommer i hela landet. Återinför det riktiga tjänstemannaansvaret!!

Trist utveckling att nepotism, korruption, mannamån m m tycks ha fått mer fotfäste i vårt land. Även om vi fortfarande återfinns bland världens fem minst korrupta länder har vi tyvärr tappat någon plats i Transparency Internationals årliga lista över uppmätt korruptionsgrad i flertalet av världens länder.
Det var ett misstag att avskaffa den gamla formen av ämbets- och tjänstemannaansvar.

Visst skall reglerna följa, men med tanke på att den nu föreskrivna ordningen för anställningar är så omständlig att det tar ungefär ett och ett halvt år att anställa någon, finns det kanske anledning att göra något annat än att bara tro att reglerna leder till att allt blir bra. "Academic Rights Watch" kanske kunde göra något åt den saken nu? (Om de verkligen är seriösa.)

Hej Ella
Tack för din fråga. Ett och ett halvt år för att anställda någon låter väldigt mycket. Vad var det för tjänst - en professur? Göteborgsskandalen handlade framför allt om kortare anställningar som tillsattes utan utlysning (vilket sedan ofta leder till inlasningar och fasta tjänster). Att anställa någon på en kortare anställning tar knappast särskilt lång tid även om man, i enlighet med anställningsförordningen, kungör anställningen på myndighetens anslagstavla. Eller?
Prof. Erik J Olsson
Ordförande i Academic Rights Watch

Ett grövre hån mot meritokratin torde vara att anställa Qaisar Mahmood, född 16 februari 1973 i Lahore, Pakistan, till kulturarvschef i Riksantikvarieämbetet. Detta anrika ämbete, som grundades av Gustav II Adolf på 1600-talet, vill nu det politiska etablissemanget omforma till en leksuga för multikulti och politisk korrekthet.

Hans förmenta merit är att han är en författare. Han har bl.a. samlat citat, som olika Sverigedemokrater i olika sammanhang har uttalat, i två citatböcker ”Inte som de andra” del 1 och 2, i syfte att misskreditera SD.

I del 1 har han samlat citat från både nuvarande och tidigare partimedlemmar i SD från 1988-2011. Del 2 koncentrerar sig på perioden 2009-2014, där alla citat är uttalade av nuvarande politiker inom SD.

Dessa böcker har ingen som helst vetenskaplig höjd eller fornminnesrelevans, enligt mitt förmenande.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Qaisar_Mahmood
http://www.lindskogforlag.se/inte-som-de-andra_2_start.php

1) Angående vetenskaplig höjd: Att citera personer är väl det närmaste (vetenskaplig) fakta man komma.

2) Lindskogs förlag: "Förlaget vill förtydliga att Qaisar Mahmood endast skrivit förordet till boken i egenskap av författare, och inte som kulturarvschef för Riksantikvarieämbetet."