Skip to content

"Regelbrott har blivit praxis - 15 år av olagliga anställningar vid universitetet

Pam Fredman, rektor på Göteborgs universitet, och styrelsen skriver till UKÄ att man har vidtagit "ett antal universitetsövergripande förbättringsåtgärder" för att komma till rätta med problemen. Foto: Thomas Johansson/TT och Stina Stjernkvist/TT

"En förvaltningskultur i fritt fall, där regelbrott närmast har blivit praxis". De två forskare som anmält Göteborgs universitet får rätt efter att UKÄ konstaterat felaktig rättstillämpning i en rad anställningsärenden. 

 

Bland annat har universitet fattat beslut om anställningar utan att i förväg ha informerat om att det har funnits lediga anställningar och låtit tidsbegränsade anställningar övergå till tillsvidareanställningar med hänvisning till LAS - trots att det saknats förutsättningar att tillämpa den lagen.  

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) skriver i sitt beslut att man "riktar allvarlig kritik mot Göteborgs universitet på grund av den felaktiga rättstillämpningen" och man lovar att följa upp vad som händer vid universitetet även nästa år.

Lagar har satts "ur spel"
Det var två forskare som ursprungligen anmälde den humanistiska fakulteten till UKÄ. Anmälarna talar om en förvaltningskultur "i fritt fall, där regelbrott närmast har blivit praxis".

Man pekar enligt UKÄ på en kultur vid den humanistiska fakulteten där "lagar och förordningar satts ur spel, som inneburit att universitetslärare anställts utan laglig grund". 

Deras anmälan omfattar totalt 95 felaktiga anställningsbeslut, tre felaktiga procedurbeslut och ett felaktigt hanterande av misstänkt brottslighet.

Oegentligheterna sträcker sig från januari 2000 till sommaren 2015 där huvuddelen av fallen har ägt rum under de senaste fem åren.

Mellan 30 och 40 regelbrott har ägt rum de senaste två åren, skriver UKÄ. 

Brott mot efterforskningsförbudet
Hösten 2016 nådde anklagelserna även media. Kvällstidningen GT skrev om att den dåvarande prefekten på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori arbetat fram och skrivit under anställningsavtalet för sin egen chef. En person som enligt GT hade gett henne ett rejält lönelyft bara några månader tidigare.

Prefekten dömdes i januari i år för brott mot efterforskningsförbudet. Detta efter att hon försökt ta reda på vem som lämnat uppgifter till Göteborgs-Posten om att hon försökt tysta kritikerna och försökt få folk att plocka bort länkar till GT:s granskning.

Vidtagit åtgärder
Göteborgs universitets rektor och dess styrelse har i yttranden till UKÄ beskrivit att man har vidtagit "ett antal universitetsövergripande förbättringsåtgärder i syfte att komma till rätta med det felaktiga anställningsförfarande som tillämpats vid universitetet".

Styrelsen uppger för UKÄ att man tror att den bristande efterlevnad av lagar och förordningar inte enbart har gällt den humanistiska fakulteten utan även andra delar av universitetet. 

Ingen påföljd för prefekten
Man har dock inte vidtagit någon åtgärd mot den före detta prefekten, eller mot andra anställda, konstaterar UKÄ. Detta trots att deras egen internrevisor redan april förra året konstaterade att det "fanns skäl att pröva frågan om disciplinpåföljd" mot henne.

Internrevisorn granskade samma fall som UKÄ nu gott till botten med om misstänkta fall av brott mot lagen om anställningsskydd, LAS, och mot anställningsförordningen.

Ändrade rutiner efter fem år
Av internutredningen framgår att en av orsakerna till universitetets olagliga hantering av anställningar har varit att universitetet haft en anställningsordning som har tolkats som att det varit möjligt att visstidsanställa lärare upp till sex månader utan utlysning av tjänsten.

UKÄ noterar att äldre bestämmelser i högskoleförordningen gav universitet och högskolor en möjlighet att avstå från att lämna information om lediga läraranställning om dessa avsåg en tid som var kortare än sex månader.

Denna möjlighet upphörde dock den 1 januari 2011. Trots detta har Göteborgs universitets anställningsordning förblivit oförändrad så länge som fram till den 26 april 2016, det vill säga mer än fem år efter ändringen.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt