Skip to content

Rättegång utan vittnen av ekonomiska skäl - men hovrätten river upp dom om rånförsök

Foto: Bertil Ericson/TT och Claudio Bresciani/TT

Tingsrätten ansåg att det av "processekonomiska skäl" var bra att de vittnen som hade förhörts under förundersökningen inte kallades till rätte-gången. I stället fick polisen återge vad de hade sagt. Hovrätten anser att detta är "förvånande" och river nu upp tingsrätten fällande dom.

 

Den 18-årige mannen åtalades vid Gotlands tingsrätt för försök till rån.

Enligt åtalet hade mannen hotat den anställda i kiosken med kniv men eftersom han inte lyckades öppna fick han fly från platsen utan några pengar.

Gärningsmannen hade varit maskerad men den kioskanställda och hennes mor - som äger kiosken - påstod att sig ha sett 18-åringen omaskerad i närheten av platsen före rånförsöket och pekade därför ut honom.

Litade inte på den tillalade
Tingsrätten ansåg att uppgifterna var tillförlitliga och att den åtalades uppgifter om att han hade åkt flygbuss till Visby flygplats ungefär samma tid som rånförsöket var motbevisade. Orsaken var att hans bussbiljett inte hade blivit "blippad" och att han hade tagit en taxi kort efter att rånförsöket.

Uppgifterna om bussen och taxiresan kom från andra personer som hade förhörts av polisen men som inte hade kallats att vittna i rättegången.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Åklagaren har i processekonomiskt syfte här valt att i stället höra polisen P om vad han erfarit vid samtal med andra personer och andra undersökningar."

"Det har underlättat och förbilligat processen. Det har också gett tingsrätten ett antagligen mycket bättre underlag för sina bedömningar, eftersom tingsrätten härigenom fått dessa delar av utredningen presenterad på ett sammanhållet och pedagogiskt sätt."

Dömdes för rånförsök
Tingsrätten ansåg att detta räckte som bevisning. 18-åringen dömdes för försök till rån till ungdomsvård och 16 000 kronor i skadestånd till den kioskanställda och 37 000 kronor till kiosken i sig.

Mannen överklagade till Svea hovrätt som nu river upp tingsrättens dom på grund av brister i utredningen.

Hovrätten skriver:

"Åklagaren har fäst stort avseende vid de uppgifter som utredaren P har fatt fram under förundersökningen. Åklagaren har uppgett att hon tagit en 'genväg' och hört P om dennes utredningsåtgärder m.m. i stället för att 'dra in' personer som enligt henne inte haft så mycket att säga."

"Förvånande" metod
Hovrätten konstaterar att även tingsrätten "har funnit ordningen väl motiverad från processekonomisk synpunkt". Metoden är enligt hovrätten "förvånande".

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det finns "påtagliga risker" för att uppgifter från de vittnen som inte har förhörts i domstol har "gått förlorade eller fått en annan nyans".

Hovrätten konstaterar också att metoden har gjort det omöjligt för försvaret och tingsrätten att ställa frågor till vittnena.

Hovrätten skriver dessutom:

"Hovrätten har svårt att se vilka processekonomiska förluster en ordning med att höra vittnen om deras egna iakttagelser i domstol skulle ha medfört. Ordningen framstår inte heller som väl förenlig med principen om det bästa bevismaterialet." 

Förhördes tillsammans
Hovrätten underkänner också utpekandet av 18-åringen och konstaterar att både kioskägaren och den anställda förhördes tillsammans vid den fotokonfrontation som ligger till grund för åtalet.

Hovrätten skriver:

"De båda fick alltså inte oberoende av varandra möjlighet att granska fotografier och eventuellt göra utpekanden. Koncentrationen på en enda persons foto och att konfrontationen inte skett var för sig med de båda förhörspersonerna har enligt hovrätten brutit klart mot vad som bör vara tillvägagångssättet vid en fotokonfrontation."

Hovrätten friar därför 18-åringen.

 

 

 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt