Skip to content

RÅ går till HD - kräver skärpt straff för tonåringar som gripits med skarpladdade automatkarbiner

Riksåklagaren Anders Perklev går till HD och kräver straff för synnerligen grovt vapenbrott. AK 4:an och AK 5:an på bilden kommer från ett annat vapenbeslag av automatkarbiner. Foto: Jonas Ekströmer och Polisen/FUP

- Högsta domstolen har inte tidigare prövat något mål som gäller frågan om gränsdragningen mellan grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott, säger riksåklagaren Anders Perklev.

- Det finns en osäkerhet i praxis när det gäller hur många vapen av särskilt farlig beskaffenhet som gör att brottet ska anses som synnerligen grovt, liksom vilken betydelse andra försvårande omständigheter ska tillmätas. 

"Särskilt farlig typ"
Fallet handlar om tre personer som åtalades för synnerligen grovt vapenbrott efter att ha gripits med fem automatkarbiner, fem magasin med 99 skarpa patroner och ytterligare 280 skarpa patroner i en bil på allmän plats i Stockholm.

Åklagaren ansåg att brottet skulle bedömas som synnerligen grovt eftersom vapnen är av "särskilt farlig typ" och hade funnits på allmän plats.

Tingsrätten instämde i detta och skrev:

"Vapnen har varit av särskilt farlig beskaffenhet. Innehavet har avsett fem automatkarbiner, vilket får anses som ett stort antal vapen i vapenlagens mening." 

Straffvärde på tre års fängelse
Enligt tingsrätten motsvarade straffvärdet tre års fängelse. Tingsrätten dömde två av de åtalade - som var 19 år när de begick brottet - till fängelse i två år och den tredje - som bara var 17 år när han begick brottet - till åtta månaders sluten ungdomsvård.

De tilltalade överklagade till Svea hovrätt som rev upp domen och rubricerade brotten "grovt vapenbrott" i stället för "synnerligen grovt vapenbrott". De två äldre männen dömdes till ett år och åtta månaders fängelse och den yngre mannen dömdes till sex månaders sluten ungdomsvård.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"I det nu aktuella fallet har det handlat om fem helautomatiska automatkarbiner jämte magasin och skarpa patroner. Enligt hovrätten är antalet vapen inte så stort att enbart den omständigheten medför att brottet ska bedömas som synnerligen grovt... Det förhållandet att magasin och skarpladdade patroner också anträffats vid tillfället ändrar inte den bedömningen."

"En försvårande omständighet i målet är emellertid att vapnen med tillhörande skarp ammunition har lastats in i en bil på allmän plats och transporterats genom staden, vilket i sig måste anses vara riskfyllt. Det har dock inte kommit fram något som talar för att det har funnits en betydande risk för att vapnen skulle komma till användning vid tillfället. Åklagaren har inte heller i hovrätten uttryckligen gjort gällande att vapnen varit avsedda att användas i vissa kriminella kretsar även om så säkert varit fallet." 

RÅ går till HD
Vid en samlad bedömning kom hovrätten fram till att det inte handlade om synnerligen grovt vapenbrott - utan "bara" om "grovt vapenbrott".

Riksåklagaren Anders Perklev har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och begär att brotten ska rubriceras som synnerligen grovt vapenbrott och att straffen därför ska skärpas.

RÅ skriver i sitt överklagande.

"Med beaktande av samtliga omständigheter vid brottet, men med särskilt beaktande av det stora antalet mycket farliga vapen som tillsammans med ett stort antal skarpa patroner innehafts av de tilltalade i ett fordon på allmän plats, anser jag att vapenbrottet bör bedömas som så farligt att det finns skäl att kvalificera det som ett synnerligen grovt vapenbrott."

"Det torde vara bl.a. fall som det förevarande som av lagstiftaren ansetts motivera införandet av det synnerligen grova brottet och därmed en skärpt straffskala för särskilt allvarliga vapenbrott."

Bestämmelsen om synnerligen grovt vapenbrott trädde i kraft den 1 september 2014.

När det gäller grovt vapenbrott är straffskalan lägst ett och högst fyra års fängelse. För synnerligen grovt vapenbrott är straffet fängelse i lägst tre och högst sex års fängelse.

 

Läs hela RÅ:s överklagande här.

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

35 comments

Om fem AK-4or + hundratals ammunition inte är ett synnerligen grovt vapenbrott så skulle jag vilja veta var den gränsen går. Pansarskott? Atombomber?

Alltså, förstår folk ens hur extremt sjukt allvarligt det är att ha 3 ungdomar med riktiga automatvapen på sig? Detta är alltså militära vapen. Du har inte direkt 5 st sådana på dig för att använda det som en leksak. Dessa ungdomar ÄR soldater. 8 månader sluten ungdomsvård.. ja men absolut det är ju fantastiskt, han kommer sääkert ändra inställning helt och lägga av med den kriminella karriären efter de månaderna.. Sverige har aldrig varit tryggare...

Folk förstår nog mycket väl. Hovrätten verkar ha det svårare.

Jo visst folk som håller sig á jour vet väl men efter mänga diskussioner om dessa ämnen både bland vuxna och unga i skola och på jobb så är det en anmärkningsvärt liten del som faktiskt hänger med tyvärr

Med tanke på att en vanlig jägare blir hårt ansatt av lagen rörande sin vapenlicens om han åker fast för fortkörning, så är detta ett hån mot svenska skattebetalare.
Alltså detta är helautomat vapen, 300 skott gör en oerhörd skada.

Fy detta land bara sjunker o sjunker.

Tonåringar springer runt med automatvapen. Samtidigt är det helt omöjligt för laglydiga medborgare att få inneha vapen för självförsvar även om man bor flera timmar från närmaste polisstation. Logik?

Så hårda straff som möjligt!
ett ypperligt tillfälle att statuera exempel på om man blandar sig in i den mycket grova brottsligheten trots sin låga ålder.
Vi är många som tröttnat på alla dessa skjutningar.
Skjutningarna angår oss alla.
Tänk va många grova brott som förhindrades tack vare att polisen grep dem.

Bild på fel vapen? Det ska väl vara AK 47?
Eller mörkar dj.. Veritas?

När jag var i USA kom jag över en bok som hade titeln: True Tasteless Jokes...

I den fanns bland annat en historia som gick typ:

- Vad kallar man en neger med en cykel?
- Tjuv!

Jag kom att tänka på denna historia när jag hörde en dokumentär från P3 om "Attentatet mot Jyllandspisten"

Där drar nämligen SÄPO liknande slutsatser rörande muslimer.
En av männen som döms köper buntband.

Vad kallar SÄPO en muslim med buntband?
Terrorist!

Nu har visserligen SÄPO-personal betalt för att vara konspiratoriska får jag lära mig men ändå.

Hur som, männen som döms, döms bland annat på att en av männen inte lämnar lägenheten på en månad. Sen gör han det. Det är mystiskt.

Liksom att de kör bil mellan Stockholm och Köpenhamn.

Men också, för att nu återknyta till automatvapen, för att man hittar vapen i deras bil. Bl. a ett automatvapen om jag minns rätt. Och en pistol.

Själv tycker jag att det är konstigt att de, som blodtörstiga terrorister, väljer att lämna vapnen i bilen medan de sover i den tillfälliga lägenheten.

Det framgår inte i dokumentären, men fann man deras fingeravtryck på dessa vapnen?

Jag undrar också, var åklagaren tvungen att visa var och när de kommit över dem? Vet nån?

Något attentat ägde ju aldrig rum. Trots det dömdes de för terrorbrott. Vapen måste varit direkt avgörande för dom, tycker man.

De hade ju stått under bevakning dygnet runt i flera månader. Setts handla buntband varpå hotbild ökade markant.

Alltså fanns det direkt koppling mellan dömda och vapen?

Vem som helst kan ju stoppa vapen i någons bil medan de sover. Även om det kanske inte är så vanligt.

Så även i detta fall.

Vilka krav ställs för samröre med vapen för fällande dom?

Alla kan väl inte dömas på indicier jämt?

Finns erkännande om vapeninnehav i något av fallen?

Attentatet mot Jyllands Posten, skulle det förstås stå.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/560460?programid=2519

Du, pip. Tror du på fullt allvar att de här personerna inte hade ont uppsåt? Nu har visserligen varken du eller jag inblick i exakt vad som har hänt eller nån insyn i Säpos material. Jag tycker då att det är skönt att de är bortplockade från samhället terrorbrottslingar eller inte.

Mja , alltså jag har lite svårt att se att någon vill vara dum mot någon. Jag behöver bli överbevisad om det.

Jag kan t o m tycka att åklagare verkar rätt farliga om inte domstol håller efter dem. Synar dem. Noga.

Jag vill nog inte ta ställning i detta fall på så lite underlag. Motiv för just dessa för just detta brott måste vara klart troligt och övertygande, tycker man. Men

Alltså, folk kan säkert prata om olika avrättningar om de sett en viss film på tv t e x. Eller köpa buntband av helt andra anledningar än att kidnappa journalister med. Jag brukar t e x göra det till våra hundstaket . Nu vågar man ju knappt det längre...

Jag skriver ju också på olika manus. Den sista jag kom på om en man som oskyldigt anklagas för mord... När hans bil stjäls.. Och saker från hans bil hittas på en plats där ett försvinnande sker. Han har också en chef som ljuger om honom för att hon kan och roas av det.. Osv.

Man måste utgå från att människor verkligen är oskyldiga om de säger det.
Verkligen försöka förstå dem. Hålla sig neutral. Inte dras med utan verkliga bevis som talar på motsatsen.

Här är jag alldeles för dåligt insatt. Tycker därför ingenting.

Gillar självklart inte att automaten valsar runt i samhället.

Kan inget om vapen men jag förväntar mig att försvarsadvokat är ordentligt insatta så de med säkerhet vet hur vanliga de är och från vilket håll de måste kommit, vapnen alltså. Annars kan man ju inte försvara nån. Om man har mindre kännedom än åklagare, menar jag.

Det finns säkert många aspekter på vapen som måste granskas. Steg för steg. Bit för bit. Jag förväntar mig att samma intresse finns från åklagare.

Dessa förbannade skjutningar i Malmö. Tre skjutna idag.

Är man säker på att ingen driver med dessa gäng? Någon helt utomstående? Svensk t e x? Blir väl två flugor i en smäll, för någon som har den agendan?

I Danmark sker inte detta våld. Trots gäng där med. Varför?

@ Hej pip.
Av RÅ Perklev överklagande till HD prövning har synnerligen stark bäring och stort allmänintresse och av dig "detta våld sker inte i Danmark" synes du missuppfattat, ty sedan många år tillbaka sker "detta våld dagligen" så ock här i Danmark!

Läs RÅ inlaga till HD i Dagens Juridik artikel länkad som repriseras här.
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/verksamheten-i-hogsta-doms...
Mvh Thérèse Angélique med ProBono Team.

Tack för svar Therese,

japp kunde frågat dig direkt. Glömde att du bor i Danmark.

Det var en tidningsartikel jag läste om den stora skillnaden i skjutningar.
Danmark hade haft två när Sverige haft över tjugo eller trettio, samma tidsperiod. Nu minns jag inte var jag läste detta. Den var inte helt aktuell som jag minns den.

Tack för länk.

Jag undrar om automatvapen kan spåras på nåt sätt. Alltså har varje vapen ett eget nummer som bilars chassi t e x. Borde de inte ha det? Vapen är väl tänkta att bli mer eller mindre personliga ägodelar som bilar. Alltså ett register där tillverkare och köpare följs. Fast det kan kanske tas bort. Brännas bort på nåt vis. Vad vet jag.

Man kan också tänkas sig att några ombes att transportera exempelvis en bil till en viss plats, utan kännedom om vapen i lasten, ska de då dömas för vapenbrott?
Människor kan utnyttjas menar jag. Att ta risker de ej vet om att de tar. Beaktar åklagare sånt eller menar åklagare att de får skylla sig själva?
Sånt jag undrar över.

Jag förstår inte hur du tänker, pip. Det är väl klart att kör du runt med en bil som andra, utan din vetskap, stoppat vapen i, så blir du inte dömd för vapenbrott. Men det är liksom inte det det handlar om här. Uppsåt, pip! det finns ett uppsåt!!!

Mia, jag tänker så här. Om nån annan planerade attentat mot Jyllands Posten så är det bra om dessa åker dit för det så polis/SÄPO slutar leta efter de verkliga.

Det var alltså extremt kallt vintern 2010 när mannen här inte lämnade sin lägenhet på nån månad. Det kan alltså ha en helt naturlig förklaring. Han avskydde kyla kort och gott. Gick inte ut i minus 20 kanske.

Som jag minns 2010 var det typ minusgrader från oktober - mars år 2010/2011. Och då bodde jag i södra Sverige. Vattnet frös i stallet. Alltså själva pumpen. Vilken den aldrig gör en normal vinter. Även vid minusgrader. Snön låg kvar konstant fram till mars.

Det är därför jag undrar över kopplingen till vapen för dessa män. Då hittas ju inte med männen. Utan åtskilda. Alltså visste de var att få tag i vapen? Hade de någonsin skjutit med ett automatvapen? Måste man inte öva på sånt först? Provskjuta så vapen fungerar- innan man ger sig i kast med ett terrorattentat?

Inte vet jag men, hur skulle man göra sedan? Gisslan fick väl inte plats i bilen? Skulle man fly gående med gisslan? Och sen?

Kan inte detta fall. Bara hört dokumentären. Bara funderar lite. Verkar ju synd om oskyldiga sitter inlåsta.

Spontant känner jag att en sådan operation som ett attentat mot Jyllands Posten skulle kräva ca 8- 10 man minst och flera bilar för att lyckas. Fyra man och en bil låter amatörmässigt. Och trångt.

Det kanske man var också. Fler. Men det säger inte SÄPO högt. Man nöjer sig med en avvärjning av attentatet och att fyra av dem åkte fast.

Man vet aldrig med SÄPO. Span kan fortfarande pågå för andra. För att kunna följa ett nätverk t e x. Och så ville man ha det. Att ingen känner till vad SÄPO har kännedom om. Det ska se avslutat ut, typ.

Man vet aldrig och kommer heller aldrig att få veta.

Fast man undrar också, har SÄPO då dragit nytta av att man faktiskt gripit terrorister levande före attentat?

Har man lärt sig något om hur exempelvis redikalisering går till? Vad som utlöser att det sker? Kan man lämna ett nätverk om man vill? Är det tillåtet? Vem bestämmer vad? Hur stor roll spelar religion? Om de inte tillgripit våld tidigare i sina liv, vad fick dem att tro på möjlighet för våld nu? Var droger planerat att användas före dåd, som för Bredvid, som nästan inte var kontaktbar vid sitt attentat?

Hur fördelas ett uppdrag? När var och varför utvecklades attentatsidén? Av hämnd? Av religiös övertygelse?

Finns någon gemensam nämnare för alla inblandade? Finns klara olikheter? Vilken kontroll görs på de som vill ansluta sig till gruppen? Vem står för denna kontroll? Vilka kontakter för vapen? Vad skulle ske efteråt? Hur skulle man kommunicera? Hur skulle man få publicitet? Vem är ens förebild? Misstänkte de att de var bevakade? Fanns förberedelse för ett annat liv på annan plats efter dåd? Vad var tänk att det skulle ske med deras boende? Önskade de bli fasttagna efter lyckat attentat? Fly utomlands? Utföra nya attentat? Dö? Vill de själva förhindra nya terrorattentat idag? Hur görs detta bäst? Vad anser de vara Säpos största svaghet? Vad hade de kunnat göra annorlunda för att lyckas bättre med sitt attentat? Vad tror de själva avslöjade dem? Osv

Detta kan nog inte göras i samband med rättegång men nu kanske. När allt lagt sig lite. Om man ska förstå terrorister måste man väl tala med dem. Lyssna förbehållslöst. Ändra på deras övertygelse. Anpassa dom för samhället igen? Annars sker väl ett nytt dåd? Eller hur tänker SÄPO där? Vill de fortsätta leva i Sverige/Danmark? Skiljer det sig åt för olika attentatet än? Varför? Det finns hur många frågor som helst att ställa. För lång tid framåt. Kanske med olika svar beroende på när och hur samtal sker.

@pip .
Jag har också läst svenska tidningsartiklar ”Danmark två, Sverige tjugo eller trettio, samma tidsperiod” vilket är förvånade ty senaste tio/femton år sker i DK dagligen våld med allehanda så ock skjutvapen.
Din undran ”om automatvapen kan spåras på nåt sätt” har svar: Ja, vapen har flera igenkänningstecken inkluderande nummer inristat tillika finns vapenregister och oavsett att nummer slipas ner, kan de med olika metoder ändå ses.

Det nämns att omfattande forskning har flerfaldigt och samstämmigt fastställt att endast "märken i vapnets kolv/pipa" är inte tillräckligt för Dom, ty tillverkning av ammunitionen sker i massproduktion som av säkerhetsskäl går direkt ner i "speciella container" och det blir repor på ammunitionen, som innebär att vid köp av en kartong ammunition kan man finna flera olika repor/märken i samma förpackning, varav någon repa kan stämma med repa i det vapen som misstänkt gärningsman innehar.
Flera misstänkta för mord i USA har mot sitt nekande blivit oskyldiga dömda och placerade on Death Row i många år och sedermera friats för att det "starka beviset repor i kolven stämt in med repor i den dömdes ammunition" visat sig inte vara det, genom direkt från tillverkare köpt ask ammunition och funnit samma repor!

Åter till pang pangadet i så ock Danmark och här medsänds några filer från DK TV 2 vars Dokumentärer om så ock det vi i Sverige inte informeras om är sevärda och dansk TV har alltid har text, vilket gör det lättare att förstå för dem som tycker danska är svårt.
DK TV 2 text sidan 399
DK TV 1 text sidan 398.
http://nyheder.tv2.dk/taxonomy/term/202
Politiet finder våbenlager i jagt på hash
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-07-02-politiet-konfiskerer-skyde-og-sti...
Politiet konfiskerer skyde- og stikvåben fra Aarhus' bander
02. jul. 2017, 23:19
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-07-01-25-anholdt-i-aarhus-politiet-rose...

Flera dokumentärer avser hur en lucka i lagen utgör att brottslingar som oavsett att de har fru och barn och andra släktingar är utvisade från DK, men om och om igen återkommer och på Kastrup säger att de ska till Sverige vilket DK polis inte kan förhindra men ser till att de hamnar i Sverige men i Sverige undermåliga kontroller gör att de tar sig tillbaka och samma lucka i svenska lagen avser utvisade från Sverige som säger sig ska till Danmark
Det är enkelt att hålla sig för skratt när brottslingar Persona Nongrata i Danmark arroganta medverkar i Danmark Krimi dokumentärer och berättar hur de genom att säga att de ska till Sverige, sedan tar sig tillbaka till DK och denna av så ock i Sverige metodik är för svenska folket okänd, ty Svenska medier synes inte ha intresse att avslöja de facto.

Avseende transportera vapen åt någon är synnerligen oklokt ty det man har i sin bil eller resväska vid ut/inresa oavsett stat, har man till fullo ensamt ansvar för och garantier ges för att det inte går att hänvisa till ”ingen kännedom om vapen i lasten i bil eller resväska, och då döms man för vapenbrott eller vad man nu har för olagligt i resväskan och desamma gäller för fjärrtransporter ty chauffören måste alltid förvissa sig om vad lasten består av, annars åtal och Dom.
I enormt många stater inkluderande Sverige får endast godkända invånare äga/inneha vapen som är precis som du säger ”personliga ägodelar”, med ytterligare krav på innehav av säkerhetsklassade skåp med flera krav exempelvis får inte jägare på väg till och från jakt ha vapen, ammunition och slutstycke inne i bilen, utan de måste förvaras var för sig.

Tusentals människor utnyttjas eller väljer att smuggla så ock vapen fast de vet att de aldrig kan komma undan med att ”de inte visste vad de transporterade” och åklagares uppgift är att åtala, vilket inte betyder att de har åsikt att ”de får skylla sig själva” utan endast betyder att de är skyldiga att väcka åtal för i Fu fastställt brott, oavsett desamma.
Enda undantag att undgå straffpåföljder är av Berra Borrare påtalat: Om någon utan din vetskap stoppat vapen i din bil, då blir du inte per automatik åtalad och dömd för vapenbrott, men polis, åklagare är skyldiga att utreda och förhoppningsvis kommer de fram till att du varit ovetande och då är oskyldig.
Mvh Thérèse Angélique med ProBono Team.

" och åklagares uppgift är att åtala, vilket inte betyder att de har åsikt att ”de får skylla sig själva” utan endast betyder att de är skyldiga att väcka åtal för i Fu fastställt brott, oavsett desamma."

Det här var intressant. Jag undrar om jag riktigt förstår hela innebörden. Jag försöker hela tiden förstå hur åklagare arbetar.

Åklagaren är ju FU-ledare. Dvs bestämmer. Men när avgörs det om något är fastslaget eller ej? Som med dessa personer som kör runt med vapen? Eller Assange. Det blev aldrig fastslaget då? Att brott begåtts i Assange? Men här har man gjort det och den stora skillnaden är då... vad?

Hur man som åklagare tänker bevisa uppsåt?

@pip.
Hej pip. Ber om ursäkt för att det tagit tid med svar men jag har faktiskt uppsåtligt väntat till debatten svalnat och här kommer ett sannerligen långt svar
När någon avslöjas med vapen, knark eller annat som är olagligt att inneha, går det inte att undgå att bli åtalad och det är åklagares uppgift att väcka åtal.
Med insikt i resten av inlägg påtalas att min orubbliga åsikt är att i Sverige är övervägande poliser och åklagare ärliga, skickliga och utför sina uppdrag med enda rättesnöre i lagar stiftat, tillika finns totalt olämpliga tjänstemän också inom de yrkesgrupperna precis som i alla andra yrkesgrupper

FU-ledare/åklagare har alltid yttersta ansvar i alla utredningar också avseende kontroll och uppföljning av deras team poliser, men många många gånger har det - först i huvudförhandlingar - visat sig att åklagaren inte ens skummat igenom Fu utan väckt åtal på det förhörsledarna sagt att ”deras utredning består av" och vad misstänkta och vittnen berättat i förhör etcetera, som således inte på något sätt stämmer med de faktiska underlaget.
Tillika finns de facto åklagare med team som aldrig förhört, inte ens på avstånd sett av dem åtalade och det finns hundratals sådana exempel och här endast autentiskt exempel avseende en överåklagare som i nära tjugo år mörklagt över 90 hederliga människor på olika platser i Sverige begäran ingripande mot ett stort antal falska polisanmälningar gjorda av för dem alla - okänd kvinna med syster, stalker och sektklan med grav psykosoial problematik som i uppsöknings verksamhet på företag, arbetsplatser, banker, deras barns skolor, i flygblad och i systematiska polisanmälningar falskt tillvitade alla
personerna - samtidigt - för att kidnappat kvinnans lilla dotter och lilla son och stulit deras besparingar flera hundratusen kronor, och trotts att poliser vid första falska anmälan direkt fastställt att de små barnen var två myndiga personer som med enda inkomst socialbidrag var bosatta i egna lägenheter och inte hade en aning om ”vem de falskt tillvitade kidnapparna är”, ignorerade överåklagaren och gömde framkommet med följd.

Kommande år utökades skaran falskt angivna av samma bedragerskor och stalker flerfaldigt fastställda falska angivelse med att de om och om igen gick till varuhus matavdelningar och när de var längst in, började ena kvinnan att springa mot utgången skrikande hjälp de mördar mig och hennes stalker med kvinnans syster och sektklan sprang efter skrikande ring polisen, och varje gång sade de till folket utanför ”torpeder är utsända av de som kidnappat kvinnans barn” och när polisen kom uppgav bedragarna ”torpederna känner (ibland namn på av alla och ibland några (fastställt falskt angivna kidnappare) följt av att torpederna åkte iväg i en bil med registreringsnummer, som varje gång visade sig tillhöra en MC organisation granne med den ena skrikande bedragerskan!

Sedan kontaktade de Mc killarna och ljög att de som "kidnappat bedragerskans små barn” hade anmält dem för torpeduppdrag men de kände till henne med syster och stalker, så de pratade till sig namnen på ”kidnapparna” och kontaktade dem och på så sätt informerades de och flera år senare hittades handlingarna gömda på överåklagarens kansli belagda med yppandeförbud
Vid tidpunkt hade de falskt angivna hederliga personerna under många års tid försökt få RÅ, JK, JO att ingripa mot för dem alla naturligtvis okänd överåklagare med då nio åklagarkollegor som skyddade honom i av dem för egen vinning beskydd av bedragarna som eskalerade i brott med bland annat följd.

Bedragerskan var av sina närmaste släktingar polisanmäld för att de funnit ut att hon misshandlade sin värnlösa katt och sedan en tid låst in den i ett rum utan mat och vatten och lämnat den år sitt öde med gassande sol på fönstret och då startade den ondskefulla varelsen med syster, stalker och sektklan med ytterligare falska polisanmälningar gjorda på olika polisstationer mot - samma för dem okända vid tidpunkt sedan många år 54 konstant falskt angivna personer nu lydande, har stulit kvinnans röd långhårig norsk skogskatt vikt 12 kilo och på ytterligare en polisstation lydande ”vi har sett att namn XX (en av de anmälda personerna) talat med en person som körde iväg i en bil med bilnummer och den personen har stulit katten”, följt av.
Med de falska polisanmälningarna uppsökte bedragarna djuraktivister som utan enda kontroll av fakta gjorde att stort antal inbrottsförsök och flera mordbrandsförsök fast bestämda att ta sig in, men endast en av då över femtio falskt angivna för så ock stöld av röd långhårig skogskatt a tolv kilo, hade en synnerligen liten art en blå korthårig tioårig katt a 2 kilo, och när aktivisterna till slut fick se katten nöjde de sig med det, men det otäcka är att trotts flera mordbrandsförsök blev de endast avvisade från brottsplatsen och nu skedde dessutom följande.

Bedragerskan med syster, stalker och sektklan uppsökte deras beskyddare överåklagaren nu skyddad av ett stort antal kollegor och de arrangerade förhör hos en av dem vald polischef men något blev fel ty de fick en annan polis och inför honom flödar de antisociala varelserna mytomani i förhör med sannerligen detaljerade berättelser om hur väl de känner och hur ofta de varit på besök hos ”katttjuven som till dem sagt att katten skulle törsta och svälta instängd i ett rum” och på polisens slutfråga, vad är namn och adress är samstämmigt svar: Det har vi ingen aning om för vi har aldrig sett människan men vi vet bilnummer.
Det nämns att bedragerskans släktingar bröt sig in i hennes bostads låsta rum och där hittade de hennes värnlösa katt medvetslös ”kämpade sista striden” efter veckor utan mat och vatten med solen gassande på fönstret, tillika nämns att de vid första falska anmälan kidnappade ”små barnen” en myndiga kvinna med sin man bosatt i deras lägenhet sedan många år och kvinnans myndiga lillebror sedan lika många år bosatt i hans egen lägenhet med enda inkomst socialbidrag var naturligtvis bosatta där kommande tio år överåklagaren med likasinnade kollegor sponsrade av besinningslös journalist Maria B med uppsåtliga lögner uppviglade folket med en ny version ”mannen har hållits fången och stalkermytomanen uppviglade folket via Flashback att han nyss fritagit mannen”!

Samtliga gömda handlingar är naturligtvis också denna gång framtagna av mig med Pro Bono team och de visar att överåklagaren med flera kollegor och ett antal poliser fastställt vem den falskt angivna ”kattjuven” är med i register bilnummer, körkort och pass men inte informerade om det och fyra år senare störtade av besinningslös överåklagare med av honom personligen vald åklagarkollega utsänd grupp poliser in och vrålade att de hade order att gripa någon vid namn Annkristin Skog och frita den stulna röda långhåriga skogskatten a 12 kilo” och när de fann ut att de inte fanns någon med det namnet och inte någon röd norsk skogskatt ringde de till överåklagaren och flera andra åklagare men de ändrade inte överåklagarens order, som enligt de poliserna förklarats i telefonsamtalen berodde på.
Överåklagaren hade fått hjälp av en kriminaljournalist Ulf K och vid tidpunkt en blivande kriminaljournalist Maria B och chefsredaktör att med i många år av dem i detta media omskriven namnmaskerad grov barnmisshandlare uppvigla Flasbackdebattörer och övriga mediers journalister hade i många år utan enda kontroll repriserat hennes uppsåliga lögner artiklar om ”den kidnappade dottern och sonen till av överåklagaren för egen vinning skyddad bedragerska”, ändrat av journalist Maria B efter sju års publiceringar till ”kidnappat endast bedragarens son” och nu riskerade medierna höga straff och rättsväsendet riskerade folkets vrede, och nu tvingades de poliserna således att följa order att grovt olaga frihetsberöva fastighetens ägare och beslagta dennes familjs totalt vettskrämda tioåriga blåa korthåriga katt a två kilo, följt av.

Mutförsök som eskalerade till synnerligen grova hot och utpressning vilket de naturligtvis också misslyckades med och två dagar senare meddelade polis att katten fick hämtas men ingen annan på polisstationen sade sig veta adressen där polisen förvarar djur men de gissade att att förvaret låg inom ett visst bostadsområde och efter en hel natts sökande inom området med hjälp av allmänheten, hittades byggnaden som stank av mögel och avföring och där låg värnlösa djur och den lilla varelsen som var totalt apatisk, svårt misshandlad med så ock krossad käke, men efter ett antal till egna kostnader operationer på över femtiotusen kronor överlevde handikappad, kunde inte äta själv, i övrigt smärtfri men gnydde högt av rädsla för alla besökare och det beslöts att ingen utomstående fick besöka dem och den lilla varelsen fick ytterligare några till kärleksfulla år med sin familj.

Liknande av besinningslösa ynkligt fega åklagare skapade skräckexempel har jag med team och några andra debattörer redovisat autentiskt återgivet i Dagens Juridik debatt och ett av många svar på din fråga ”När avgörs det om något är fastslaget eller ej” har många svar, varav ett lyder: När i Sverige genuint kriminella överåklagare och åklagare frihetsberövas, åtalas, döms, och hederliga överåklagare och åklagare tillses deras tjänster.

Din fråga: Hur man som åklagare tänker bevisa uppsåt”, är omöjligt att svara på men eftersom så ock åklagare ingår i vårt team kan jag i varje fall svara på att de ofta tänker i olika banor och har olika strategier, men deras erfarenhet av utredningar gör att de lika ofta kommer fram till samma slutsats och helt överens är de och övriga i teamet om att det är långt ifrån enkelt att vara åklagare.
Det är således lika svårt för oss som för dig att "riktigt förstå hela innebörden" men besök domstolar och jämför åklagares tal och övrigt agerande under förhandlingar och du kommer att erfara att åklagare ibland har samma och ibland totalt olika arbetsmetodik i domstolarna.
Mvh Thérèse Angélique med ProBono Team

Mm just detta jag inte förstår, hur en och samma åklagare kan utreda samma mål i årsvis. Max ett år/åklagare tycker jag. Då kan det aldrig gå som i Quick.

Jag förstår att den som möter brott dagligen också tröttnar. Jag gör inte själv det varför jag nog har lättare att se människor som eventuellt en oskyldiga än åklagare kanske gör.

Jag vet inte om jag helt hängde med i din historia men det är självklart allvarligt om åklagare åsidosatt sin objektivitetsplikt. Nu tror jag få åklagare gör det. Men de som gör ska verkligen inte skyddas av kollegor. De får öra om och lära rätt.

Tyvärr tycker jag att man skönjer en del tveksamma fällande domar när man börjar granska dom. Det är illa för det betyder att vi behöver fortsätta granska fällande domar. Det blir snarare en plikt. Och om domstol nu lär sig att inte känna sån vanmakt vid granskning av domslut utan faktiskt se det som något bra och nödvändigt, istället för enbart kritik, har vi åstadkommit en positiv förändring till det bättre, och vi kommer att få ovärderlig kunskap på vägen.

Ingen ska dömas på fel grund, på tvivelaktiga bevis eller från påverkan av exempelvis media eller sociala medier. Det tror jag vi alla är överens om.

Det är en stor tillgång att en del fall diskuteras här på dagens Juridik. Så det blir tydligt om vi ser olika på saker och just varför vi gör det.

Tack för svar, Therese.

Brottsmålsadvokater måste börja specialisera sig för att klara försvar. Det är självklart en uppförsbacke hela vägen genom rättegång. Om det inte finns advokater som behärskar ämnen som vapen/gift/dna/it/balistik? (hur ammunition uppför sig - skotts bana) m. m kan man inte göra ett lika bra försvar.

Då vet man inte om sina egna brister i försvaret. Man vet inte vilka frågor att ställa för att visa på ett visst skeende.

Ska man låta övertygande måste man vara väl insatt själv.

Jag misstänker att domstolar ibland är alltför godtrogna och inte ifrågasätter bevis i tillräcklig hög grad. Då äventyras rättssäkerheten. Ingen vinner på det.

De här killarna var förmodligen bara springpojkar åt äldre grovt kriminells killar.
Vi lever i ett samhälls där chargongen blivit "jag tog en bror för en bror" de mycket grovt kriminella utnyttjar dessa unga killar som vill stiga upp i status.
Samhället måste döma till hårdastraff för de här vapnen va garanterat till för att utföra mycket grova brott.se till att ungdomarna i förorten får sysselsättning o rädda dem från denna grova kriminalitet. Hoppas de får högre straff

Du vill straffa en person för att komma åt en annan person?

Är det ok att samma sker mot dig i ett annat sammanhang?

Man blir mindre kriminell om man låses in bland grovt kriminella under lång tid?

Du känner ingen av dessa killar gissar jag. Tror du det påverkar hur du resonerar? Att du slipper ta del av konsekvenserna för ditt resonemang varje dag i flera år framåt?

Alla som gör fel skall väl straffas?
Känner inte dessa unga killar men ser problemet o det är väl bra om samhället agerar o avskräcker dessa unga som är på väg in i grov kriminalitet
Deg grova våldet angår oss alla

Sant. Men hur görs det bäst?

Genom att låsa in dem, pip. Det finns tyvärr inget annat som hjälper. Många försök har gjorts, men tyvärr.

Jag tror så här. Att respekt smittar. Om man visar de som straffas respekt kommer de att lära sig respektera. Vilket straff man än väljer måste det ändå omgärdas av respekt för individen. Man ska alltså inte avidentifiera, bunta ihop dem, utan möta individen vid rättegång och straff.

Lära var och en att stå på egna ben. Göra egna val. Ta sina konsekvenser för sina val. Man bör under rättegång diskutera straff för dem med dem personligen. Göra straff personliga med den hänsyn som lagen tillåter.

Det är viktigt att den som straffas inte känner sig överkörd utan sedd och rättvist bedömd i varje enskilt fall. Då gör sig domstolen viktig för individen.
Den höjer sin status genom visad respekt för individen.

Mer resurser i de utsatta områdena o fånga upp dem redan i mellanstadiet.
Försök få bort att det är ballt att ställa upp för en bror ta fram allt negativt somhänder när man är med och gör något brott för en bror.
Konsekvenser.
Se till att alla barn får fotbollsskor vid skolavslutningen , fotbollsplanerna finns ju. De som inte klarar av skolan hjälpbdem med praktik mm
Samhället måste sätta stopp för våldet o det måste statueras exempel på att hjälper du till med att stötta dessa grova brottslingar så får de ta sitt straff.

Du har just löst ett gigantiskt samhällsproblem! Grattis!

Nej, tvärt om. Praxis i många fall har varit undlåtenhet att bestraffa för att komma åt de stora bovarna. Bland annat i Malmö har man fritt låtit knarket flöda utanför förskolor i hopp om att en dag kunna fånga gammelgäddan. Men det har visat sig vara en usel taktik, inte minst för skolbarnens del. Hade varit bättre att statuera exempel direkt. Låsa in och i de fall det går, utvisa på livstid. Ett straff det yrkas på alldeles för sällan vilket i sig är obegripligt.
På vilket sätt skulle det vara en förmildrade omständighet att vara bud åt någon annan? Gäller det samma sak om man mördar på uppdrag av någon annan - har man då flytta över ansvaret för brott på uppdragsgivaren? Är man själv utan vilja och utan skuld?

I Malmö och Göteborg skjuts det dagligen och det enda som kommer att stoppa morden är att höja fängelsetiden på straffen till den nivå att det är inte värt risken att bli ertappad med vapen.

Två rader text som beskriver vad väldigt många svenskar känner.

Det kommer bli ett chockerande val nästa år. Mina vänner på Östermalm kommer rösta på SD mina barns vänner som är invandrare kommer också rösta på SD.
Straffen för bärande av vapen skall chockhöjas!! Hårt mot hårt o vi är många som har fått nog av allt våld o alla skjutningar. Oavsett parti måste vi i landet enas!! Vi har fått nog. In med skiten o de som inte anpassar sig skickar vi ut.