Skip to content

Polis som bussat hunden på klottrare fälls i HD - borde ha insett att det var oförsvarligt

Klottraren blev biten i underbenet, låret, armen och ryggen när polismannen släppte sin hund. Foto: Katsumi Katshara/TT

Högsta domstolen dömde idag den polis som bussat sin hund på en klottrare för tjänstefel. Polisen hade friats i hovrätten men riksåklagaren Anders Perklev fick upp fallet i HD - som anser att polismannens beslut var oförsvarligt.

 

Polismannen åtalades för tjänstefel efter att ha släppt sin polishund efter en person som klottrade i en gångtunnel och försökte fly när polisen kom till platsen.

Klottraren blev biten och skadad i ena underbenet, låret, armen och i ryggen.

"Kan leda till svåra skador"
Enligt åklagaren vid särskilda åklagarkammaren handlade det om ett oförsvarligt våld som användes vid misstanke om ett brott som normalt leder till böter.

Polismannen dömdes av tingsrätten för tjänstefel. Han överklagade till hovrätten som i och för sig ansåg att han av oaktsamhet hade använt mer våld än situationen krävde.

Hovrätten valde dock att fria polisen eftersom tjänstefelet "vid en helhetsbedömning" kunde bedömas som ringa - vilket innebär att gärningen är strafffri.

Kräver noggranna överväganden"
Riksåklagaren instämde i detta och skrev i sitt överklagande till Högsta domstolen:

"Höga krav måste ställas på polisen när det gäller våldsanvändning. Sådan våldsanvändning som är aktuell i målet, ingripanden med hjälp av polishund, kan leda till svåra skador på den gripne och hundens agerande i olika situationer ligger delvis utom polismannens kontroll. Det är därför viktigt att sådan våldsanvändning endast sker efter noggranna överväganden."

Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen med uttalanden av Högsta domstolen när det gäller gränsdragningen mellan ringa och icke ringa tjänstefel.

Måste vara försvarlig
Högsta domstolen pekar nu på att polisen i vissa fall har rätt att använda våld för att gripa en person.

HD skriver dock:

"Det krävs då att våldsanvändningen är såväl nödvändig som försvarlig. Risken för skador måste vägas mot vad som kan uppnås vid ett ingripande. I allmänhet finns det med hänsyn till risken för personskador anledning att iaktta ett betydande mått av återhållsamhet innan en tjänstehund släpps för våldsanvändning." 

Polisen borde ha insett...
I det nu aktuella fallet rörde det sig om skadegörelse genom klotter och klottrandet avbröts i och med att polisen kom till platsen. 

Högsta domstolen pekar på att hundpolisen har lång erfarenhet och att han, trots den korta tid för beslut som fanns, borde ha insett att det var "oförsvarligt" att släppa hunden:

"Eftersom polisen självständigt haft att besluta om han genom att använda sin tjänstehund ska utöva våld mot enskild och det har funnits en påtaglig risk för att åtgärden skulle medföra skada, har gärningen inte varit ringa."

Polisen döms därför för tjänstefel till 40 dagsböter à 370 kronor - alltså totalt 14 800 kronor - samt 12 751 kronor för sin egen försvarsadvokat.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

32 comments

Man blir djupt fundersam över den så kallade rättvisan.
Om man bryter mot lagen och sedan inte hörsammar polismans tillsägelse att stanna, måste man själv ta konsekvenserna av detta, särskilt om polismannen har en hund med sig.
Nu blir signalen; låt hellre en misstänkt annars kan du få dryga böter för att du gör ditt jobb!
Jag förstår att vår uppklarandeprocent minskar när domstolarna snart när alltid anser att polisen använt mer våld än nödvändigt -- och aldrig förklarar hur polisen skulle gjort i stället för att uppnå samma gripande!

Tror mig förstå hur du resonerar men, det är väl inte Domstolarnas uppgift att förklara hur ett gripande skall utföras ? Tycker att det är bra att HD nu lagt "ribban".
Med vänlig hälsning
Håkan

Håller fullständigt med dig !!

Håkan har helt rätt !! Svenskt rätts-sytem är i fritt fall !!

Imponerande av HD att godtycklighet inte får råda vid ingripanden.. Dessutom kunde ju polishunsen ställts när väl gärningsmannen stoppats. Istället fortsatte den skada och bita vilket måste tolkas som uppsåt.

Instämmer helt i föregående. ADR samt konsekvensen av ditt handlande.
Som vanligt i Svea rike tar man mer hänsun till brottsoffret ån föröveren.
Ett Kinesiskt ordspråk säger "fisken ruttnar alltid från huvudet" slut citat.

Man blir bedrövad. Polismannen har gjort allt rätt och varnat förövaren innan han släppte hunden. Hunden är tränad att stoppa en förövare utan att bita ihjäl honom eller att skada honom allvarligt. Det verkar som en brottsling inte har något ansvar i Sverige. Om han sig gör illa när han stoppas är det polismannens fel. När han halkar på en isig trappa i samband med ett inbrott är det fastighetsägarens fel. Listan kan göras lång. Man ger upp när tramset går hem ända upp till HD

Men skärp er! Det handlar inte om att polisen inte får använda våld utan om att det måste vara försvarligt. Ett skott i pannan hade också stoppat klottraren men det hade varit mer uppenbart oförsvarligt.

Att domstolarna alltid skulle anse att polisen använder för mycket våld är bara inte sant.

Skönt att se att åtminstone någon kommentator verkar ha vett i skallen. Såklart var våldsanvändningen var obefogad och oproportionerlig. Offret hade ju dessutom redan tagit till flykten, hade således avbrutit sitt handlande och därför fanns nget behov av ett vidare ingripander. Hoppas offret repar sig.

Det finns ju två synsätt.

Ditt synsätt gör ju att en gärningsman helt enkelt uppmuntras att fly för att de inte har något att förlora om de skulle undkomma. Sen att polismannen ska hinna väga upp om det i och med det här brottet är försvarligt att släppa hunden är ju en dum ståndpunkt - om skadegörelsen hade varit på hundratusentals kronor så hade brottet varit värt fängelse.

Mitt synsätt är att varje person som blir beordrad att stanna av polis skall åtlyda tillsägelsen eller så kan polisen använda det våld som behövs, inkluderande pistol, hund, bil m.m. för att se till att de åtlyds.

Eller öppna broar. Det var väl effektivt och skoningslöst.

Märkligt men de man möter som ständigt ropar på mer straff, hårdare tag, blind lydnad sällan är felfria själva.

Det är ju heller inget som kräver särskilt mycket tankearbete. Inget alls kanske. Bara lite ökat våld. Och tvång. Nån skopa tunnelseende. Och brist på inlevelseförmåga och empati förstås.

Kil(l) roy was here, får kanske en ny innebörd med tiden, i klotterkretsar. Den som lever får se.

Ja jag har inget problem med att öppna broar, preja motorcyklar eller att skjuta ner knivmän. Varje tillfälle en brottsling flyr undan rättvisan så förlorar samhället.

Eller så skapar dina metoder fler och värre. Människor tar inte skit. Ni kan ju inbilla er det.

Om du tror broöppnande med dödlig utgång förstärker polisens förtroende bland befolkningen är du ju naiv. Man skakar ju på huvudet åt dom. Ingen vill ha sådana allierade. Man känner absolut ingen samhörighet med människor som dödar för 300 kr.

Man trodde polisen rensat ut Baseball-ligan. Istället har polisen gjort dom till chefer inom polisen. Och en är terrorexpert. Man gav dom lite mer inblick och större befogenheter.

Ingen känner sig hotad av bra poliser men våldsamma hotar rättssäkerheten. För bra poliser inte minst.

Det finns många synsätt. Jag menade inte att förneka det. Det jag menade var att jag tycker det synsätt som du förespråkar är dumt.

Mycket begåvad av HD att markera att polisen skall fundera på proportionalitet och har huvudet kallt. Säg en klottrare gör en skada på fastigheten, är det proportionerligt att tillfoga honom svåra kroppskador kanske för livet? Du har rätt alla som i det nu aktuella fall förvarar poliser naiva människor eller polis själva.

Tror snarare att någon bestämde sig för att värna om det svenska språket! Läs, gör om, gör rätt :)

Värna om det svenska språket???? hahaha, du vill så taktfullt påpeka att jag skriver med fel, hahaha, är det allt du har att säga, ingen substans alltså har du att yttra dig om???

"Klottraren blev biten och skadad i ena underbenet, låret, armen och i ryggen."
Jag vill veta hur klottraren ställer sig till att fortsätta klottra.

 
 
Men oj. Stackars... :)

Vad har hänt här? :| 
 

Det saken handlar om är besiktingen av skadegörelsens omfattning.

Hundföraren sändes till platsen med information om att många personer ur allmänheten hade ringt 112 och larmat om att det pågick grov skadegörelse på platsen.

Hundföraren bedömde att skadegörelsen var grov, varvid det var ok att släppa hunden när de två männen inte stannade trots flera varningar när hundföraren jagade mönnen genom Fruängen.

Domstolarna ansåg att klottret inte var allvarligt och att det fanns utrymme för nogrannare besiktning av skadan.. Därför var det oaktsamt att släppa hunden när hundföraren jagade dem genom Fruängen.

HD skriver:
"Det enda syftet med åtgärden var att gripa den flyende klottraren för lagföring av den avslutade brottsligheten. Men det syftet motiverade inte att hunden släpptes. Redan vid en ytlig besiktning av tunnelväggarna och ett snabbt övervägande av hur viktigt det skulle vara med ett gripande, så borde LS ha förstått detta. Risken för personskada var för stor. Fastän LS handlade under tidspress, fanns det utrymme för en sådan ytlig besiktning och ett sådant snabbt övervägande."

En reflektion av allmän karaktär-hur resonerar den som riskerar att få springa i kapp med en schäferhund ? Stanna eller chansa på att vinna mot hunden?

En mer hyfsad reflektion är, när ska hundföraren ställa schäfern eftersom den stoppat den flyende...
Polisarbete är inget slakteri..

Fast vi se häktingsförhållanden och förhör som liknar tortyr...

Varningsropet är "stanna eller jag släpper hunden" och då valde den bitne att inte stanna och valde då också att ta konsekvenserna.
Stanna=ingen lös hund,springa=hundtänder i fläsket.

Tur att du aldrig blir polis. Det är just den bristande regin som blev hundförarens fall. Det står ju i domen som refereras ovan... Om du vill presentera dig som något ur en Norénpjäs är ju helt upp till dig.

"Tur att du aldrig blir polis."
Tänk om jag ÄR polis-vad gör du då?

Det var då väldans vad många strängar trollet har på sin lyra.

1. "Juridiskt ombud" (flera trådar).
2. Psykiater (försöker i vart fall ställa diagnoser kors o tvärs).
3. Häktad på GEM-häkte.
4. Polis.

Det här är ju fullkomligt lysande mas.

Jag förutsätter att Fredrik (a) 1 har skärmdumpar på det hennen påstår, i sin privata förundersökning ;-)
(Alternativt; värld av vanföreställningar och hjärnspöken.)

Hur går det för sig mas, har soc gett tillbaks ngn del av umgängesrätt till dig?

Utöver det, finns inget sexigare än en "vuxen" man som frekvent använder smileys.

Du äter ur handen på mig.
Ha ha ha

Du lyckas få hypotesen att framstå som något skamligt också. Du ska inte byta existentiell platform? Ta ett gott råd och skräm bort dina spöken för evigt... Du anar inte vad lycklig du skulle bli! Du skulle väl sakna ryggdunkarna o hästgnäggen ett tag men sedan skulle de tyna bort för dig.

NIGYYSOB'er ska aldrig få bli poliser.. De borde sorteras bort tidigt som klart olämpliga till yrket. De passar knappt någonstans så samhället borde erbjuda gruppterapi som det enda möjliga alternativet. Inte ett val man kan slippa som tex till kapten klänning.

Är du Anton syster till ovanstående?