Skip to content

Polis som bussat hunden på klottrare fälls i HD - borde ha insett att det var oförsvarligt

Klottraren blev biten i underbenet, låret, armen och ryggen när polismannen släppte sin hund. Foto: Katsumi Katshara/TT

Högsta domstolen dömde idag den polis som bussat sin hund på en klottrare för tjänstefel. Polisen hade friats i hovrätten men riksåklagaren Anders Perklev fick upp fallet i HD - som anser att polismannens beslut var oförsvarligt.

 

Polismannen åtalades för tjänstefel efter att ha släppt sin polishund efter en person som klottrade i en gångtunnel och försökte fly när polisen kom till platsen.

Klottraren blev biten och skadad i ena underbenet, låret, armen och i ryggen.

"Kan leda till svåra skador"
Enligt åklagaren vid särskilda åklagarkammaren handlade det om ett oförsvarligt våld som användes vid misstanke om ett brott som normalt leder till böter.

Polismannen dömdes av tingsrätten för tjänstefel. Han överklagade till hovrätten som i och för sig ansåg att han av oaktsamhet hade använt mer våld än situationen krävde.

Hovrätten valde dock att fria polisen eftersom tjänstefelet "vid en helhetsbedömning" kunde bedömas som ringa - vilket innebär att gärningen är strafffri.

Kräver noggranna överväganden"
Riksåklagaren instämde i detta och skrev i sitt överklagande till Högsta domstolen:

"Höga krav måste ställas på polisen när det gäller våldsanvändning. Sådan våldsanvändning som är aktuell i målet, ingripanden med hjälp av polishund, kan leda till svåra skador på den gripne och hundens agerande i olika situationer ligger delvis utom polismannens kontroll. Det är därför viktigt att sådan våldsanvändning endast sker efter noggranna överväganden."

Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen med uttalanden av Högsta domstolen när det gäller gränsdragningen mellan ringa och icke ringa tjänstefel.

Måste vara försvarlig
Högsta domstolen pekar nu på att polisen i vissa fall har rätt att använda våld för att gripa en person.

HD skriver dock:

"Det krävs då att våldsanvändningen är såväl nödvändig som försvarlig. Risken för skador måste vägas mot vad som kan uppnås vid ett ingripande. I allmänhet finns det med hänsyn till risken för personskador anledning att iaktta ett betydande mått av återhållsamhet innan en tjänstehund släpps för våldsanvändning." 

Polisen borde ha insett...
I det nu aktuella fallet rörde det sig om skadegörelse genom klotter och klottrandet avbröts i och med att polisen kom till platsen. 

Högsta domstolen pekar på att hundpolisen har lång erfarenhet och att han, trots den korta tid för beslut som fanns, borde ha insett att det var "oförsvarligt" att släppa hunden:

"Eftersom polisen självständigt haft att besluta om han genom att använda sin tjänstehund ska utöva våld mot enskild och det har funnits en påtaglig risk för att åtgärden skulle medföra skada, har gärningen inte varit ringa."

Polisen döms därför för tjänstefel till 40 dagsböter à 370 kronor - alltså totalt 14 800 kronor - samt 12 751 kronor för sin egen försvarsadvokat.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt