Skip to content

"Olämpligt" men inte kriminellt - hovrätten friar 38-åring som kliat sig i kalsongerna

Foto: Henrik Montgomery/TT

Även om styvdöttrarna ansåg att det var "äckligt" när deras styvpappa kliade sig innanför kalson-gerna så innebär det inte att det är kriminellt - även om det i och för sig kan anses "olämpligt". Det slår hovrätten fast och river därmed upp tingsrättens fällande dom för sexuellt ofredande.

 

Den 38-årige mannen åtalades vid Halmstads tingsrätt för sexuellt ofredande.

Enligt åklagaren hade han vid flera tillfällen, inför sina styvdöttrar, "stoppat handen innanför sina byxor och kalsonger och kliat sig på snoppen/i skrevet samtidigt som han tittat på målsägandena."

"Kliar sig på snoppen"
Flickorna, åtta och tio år gamla, ville därför inte längre hälsa på sin mamma. Enligt flickorna var mammans nya man "äcklig” och ”liksom håller på och kliar sig på snoppen och så”.

Mannen nekade till brott men tingsrätten ansåg att flickorna samstämmigt och trovärdigt hade berättat om det som deras styvpappa hade åtalats för.

Tingsrätten ansåg att agerandet hade haft en sexuell innebörd och att han måste också ha varit medveten om att "hans agerande hade varit ägnat att kränka flickornas sexuella integritet".

Mannen dömdes för sexuellt ofredande till villkorlig dom och 70 dagsböter à 190 kronor samt skadestånd till flickorna på totalt 24 000 kronor.

Sexuella avsikter tveksamma
Styvpappan överklagade domen till Hovrätten för Västra Sverige som slår fast att mannen vid fyra tillfällen, inför flickorna, har kliat ”kliat sig på snoppen”, som flickorna har uttryckt saken.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Det har framgått att vuxna i MÄ1:s och MÄ2:s (flickornas) närhet uppfattat det som att målsägandena, med för dem tillgängliga formuleringar, på detta sätt beskrivit ett agerande med ett klart sexuellt innehåll. Utifrån de uppgifter som framkommit i förhören som hållits med målsägandena under förundersökningen är detta enligt hovrätten alls ingen självklar slutsats."

"Berättelserna i den del som avser vad X (den tilltalade) faktiskt har gjort är mycket vaga och består i princip bara av uttalandet att han 'kliat sig på snoppen'. Det kan därför inte utifrån vad målsägandena har beskrivit anses klarlagt att X vid något av dessa tillfällen har gjort någonting annat än att faktiskt ha kliat sig, med handen innanför kalsongerna."

Olämpligt men inte straffbart
Hovrätten konstaterar att det har handlat om någonting som har skett "i den egna hemmamiljön".

Hovrätten skriver:

"Att kortvarigt med handen klia sig själv innanför kalsongerna, i närvaron av barn, kan med fog sägas vara ett olämpligt beteende. Det är dock inte ett agerande som typiskt sett är ägnat att kränka någons sexuella integritet."

"Att målsägandena har upplevt hans agerande som 'äckligt' och i efterhand beskrivit att det inte kändes bra att han gjorde så är måhända förståeligt, men innebär inte att X agerande i objektiv bemärkelse är straffbart." 

Mannen frias därför av hovrätten.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt