Skip to content

Oklart rättsläge om skadestånd för felaktiga upphandlingar - forskare ska reda ut frågan

Foto: Henrik Montgomery/TT

Frågan om skadestånd vid felaktiga upphandlingar är ett av de områden som får forskningspengar från Konkurrensverket. Nu ska man reda ut oklarheterna med hur olika lagar tolkas. Verket delar nu ut nästan fem miljoner kronor till sex forskningsprojekt om allt från kartellbildning till telecom.

 

Leverantörer kan kräva skadestånd om de drabbats av skada vid överträdelser av upphandlingsreglerna. Men rättsfall visar på oklarheter om hur olika lagar ska tolkas.

Effektivare marknader
Detta ämne ska nu studeras av doktoranden Sara Hovi, under ledning av professorn Håkan Andersson vid Uppsala universitet, med pengar från Konkurrensverket.

- Det är viktigt att ständigt få fram ny kunskap som kan föra utvecklingen av den offentliga upphandlingen framåt och leda till mer effektiva marknader, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Karin Lunning.

- Genom att ge medel till forskningen bidrar vi till detta, 

Effekter av att jaga karteller
Andra projekt som får dela på de totalt 4,7 miljoner kronorna ska studera effekterna av att tillsynsmyndigheter jagar karteller och hur det står till med konkurrensen på telecommarknaden.

Även arbetsmiljön i grund- och gymnasieskolor ska studeras med inriktning på konkurrensfrågor. Bland annat ska faktorer som upplevt missnöje, olyckor och förekomst av våld studeras och hur dessa faktorer kan påverkas av konkurrens.

Samarbeten inför upphandling
Ytterligare ett projekt handlar om samarbeten och relationer mellan företag inför offentliga upphandlingar och man ger även pengar till att genomföra en konferens på Island om konkurrensrätt.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt