Skip to content

"Närståendepenning" får samma förutsättningar som föräldrapenning - lagförslaget ut på remiss

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

"Närståendepenning" får nu samma förutsättningar som föräldrapenning om man måste vara hemma för att vårda en person som är allvarligt sjuk. Det innebär att man kan gå ner i arbetstid även till en fjärdedel.

 

Under 2016 tog i genomsnittsnitt kvinnor ut 12 dagar och män 13 dagar i "närståendepenning".

I den så kallade "närståendepenningen" införs vid årsskiftet en förmånsnivån med tre fjärdedels-ersättning.

25, 50 eller 75 procent
Det innebär att man kommer att kunna gå ner i arbetstid med nivåerna 25, 50 eller 75 procent. Det gör också att reglerna stämmer överens med föräldraförsäkringens förmånsnivåer.

De nya reglerna innebär också att man får en lagstadgad rättighet att vara ledig från jobbet när man beviljas närståendepenning, att det inte påverkar A-kassenivån och att även en granne eller nära vän kan få ersättning.

Ersättningen har ett tak på 7,5 prisbasbelopp och motsvarar sjukpenning.

Svårt sjuk
Både den som ska ansöka om närståendepenning och den sjuke måste vara försäkrade i Sverige och vården ska ges i Sverige eller i annat EU-land. Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett "påtagligt hot mot den sjukes liv".

Förslaget går nu på remiss. Regeringen planerar att lägga förslag till riksdagen under hösten för att träda ikraft 1 januari 2018.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt