Skip to content

Män som missköter sig på fängelse bedöms hårdare än kvinnor - ny rapport om likabehandling

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Män som är intagna på anstalt löper större risk att rapporteras för misskötsamhet än kvinnor. Det är resultatet av en ny studie från Kriminalvården sdom har analyserat likabehandlingen på svenska anstalter. 

 

Som en del i Kriminalvårdens handlingsplan för "jämställdhetsintegrering" har man undersökt hur Kriminalvården hanterar intagna som missköter sig.

Rapporten har framförallt varit inriktad på kön och skillnader i bemötande gentemot manliga och kvinnliga intagna. 

20 kategorier om misskötsamhet
Kriminalvården har cirka 20 olika misskötsamhetskategorier, till exempel befattning med narkotika, brott mot föreskrifter, skadegörelse, olämpligt uppträdande samt våld eller hot.

I rapporten ”Misskötsamhet och kön” framgår att det är stor skillnad i hur misskötsamhet hos intagna bemöts och att män och kvinnor behandlas olika.

Man har tittat på samtliga misskötsamhetsärenden på anstalt som rapporterats in i Kriminalvårdsregistret under åren 2014 och 2015 - totalt 40 440 fall av misstänkt misskötsamhet.

45 procent föremål för rapport
Nästan varannan klient (45 procent) var föremål för en eller flera rapporter under tidsperioden.

Av de rapporterade fallen utgjorde 96 procent män som misskötte sig. Detta trots att männen utgjorde en lägre andel, 93 procent, av det totala klientelet under dessa två år.

I gruppen som misskött sig rapporterades män i snitt 4,8 gånger under de två åren vilken kan jämföras med 3,4 gånger för kvinnliga intagna.

Kvinnor och "olämpligt uppträdande"
Trots detta dominerar kvinnor misskötsamhetskategorin ”olämpligt uppträdande”. 28 procent av de rapporter som gällde kvinnliga klienter rörde olämpligt uppträdande. Bland manliga klienter var motsvarande andel bara 12 procent.

Ett annat exempel ur rapporten är att män som rapporterats för olämpligt uppträdande, löper fyra gånger högre risk att drabbas av någon form av åtgärd än kvinnor som rapporterats i samma kategori.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt