Skip to content

Män som missköter sig på fängelse bedöms hårdare än kvinnor - ny rapport om likabehandling

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Män som är intagna på anstalt löper större risk att rapporteras för misskötsamhet än kvinnor. Det är resultatet av en ny studie från Kriminalvården sdom har analyserat likabehandlingen på svenska anstalter. 

 

Som en del i Kriminalvårdens handlingsplan för "jämställdhetsintegrering" har man undersökt hur Kriminalvården hanterar intagna som missköter sig.

Rapporten har framförallt varit inriktad på kön och skillnader i bemötande gentemot manliga och kvinnliga intagna. 

20 kategorier om misskötsamhet
Kriminalvården har cirka 20 olika misskötsamhetskategorier, till exempel befattning med narkotika, brott mot föreskrifter, skadegörelse, olämpligt uppträdande samt våld eller hot.

I rapporten ”Misskötsamhet och kön” framgår att det är stor skillnad i hur misskötsamhet hos intagna bemöts och att män och kvinnor behandlas olika.

Man har tittat på samtliga misskötsamhetsärenden på anstalt som rapporterats in i Kriminalvårdsregistret under åren 2014 och 2015 - totalt 40 440 fall av misstänkt misskötsamhet.

45 procent föremål för rapport
Nästan varannan klient (45 procent) var föremål för en eller flera rapporter under tidsperioden.

Av de rapporterade fallen utgjorde 96 procent män som misskötte sig. Detta trots att männen utgjorde en lägre andel, 93 procent, av det totala klientelet under dessa två år.

I gruppen som misskött sig rapporterades män i snitt 4,8 gånger under de två åren vilken kan jämföras med 3,4 gånger för kvinnliga intagna.

Kvinnor och "olämpligt uppträdande"
Trots detta dominerar kvinnor misskötsamhetskategorin ”olämpligt uppträdande”. 28 procent av de rapporter som gällde kvinnliga klienter rörde olämpligt uppträdande. Bland manliga klienter var motsvarande andel bara 12 procent.

Ett annat exempel ur rapporten är att män som rapporterats för olämpligt uppträdande, löper fyra gånger högre risk att drabbas av någon form av åtgärd än kvinnor som rapporterats i samma kategori.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Det skulle vara intressant att veta vilka typer av misskötsamhet de rapporteras för,uppdelad på kön.

Det skulle vara ännu mer intressant att få reda på varför jämställdhet eller liknande skulle fungera på kåkarna när det inte fungerar någon annanstans. I nästan alla sammanhang behandlas kvinnor sämre. Sämre lön, sämre villkor och lägre pension. På de flesta håll måste kvinnor kvoteras in på poster dit männen hamnat med hjälp av skonummer. Det är väl bra med positiv särbehandling av kvinnor oavsett varför.

Anmäld som opassande??? Är det någon som känner sig trampad på tårna? HAHA

Kvinnor får exakt samma pension som män, om de omfattas av samma avtal och har betalat in lika mycket till systemet under sitt arbetsliv. Det finns ingen som helst diskriminering i det avseendet. Kvinnor får också lika lön för lika arbete och arbetsinsats. Det finns mig veterligen inga studier som bevisar motsatsen. Att ge kvinnor kompensation för pension som de inte tjänat in eller för arbete de inte utfört vore däremot verklig diskriminering, av män.

Jag brukar med behållning läsa dina kommentarer för de är oftast både kloka och träffande och dessutom innehålla en hel del sunt förnuft. Här undrar jag dock om du tänkt till ordentligt.Den första meningen finns det inget att anmärka mot för den är nog korrekt. Lika lön för lika arbete är nog mest ett önsketänkande eftersom detta inte är sant och om jag inte tar fel finns otaliga studier om detta. Att ge kvinnor kompensation för pension som de inte arbetat in har jag väl aldrig krävt. Jag tyckte bara att det är väl inte hela världen om kvinnor drabbades av lite positiv särbehandling.

Men Börje, vilka studier är det då?

Nu är jag lite provokativ också, jag tror nämligen att det är omöjligt att leda i bevis att strukturell lönediskriminering förekommer eftersom alla branscher i dag har fri lönesättning och det i praktiken är omöjligt att med objektiva kriterier bedöma om två personer verkligen gör samma arbete med samma kvalitet. Vem fasen ska bedöma det?

Men en benchmark kan vara just mitt yrke, domare. Vi har numera fri lönesättning (något jag själv tycker är principiellt fel när det gäller domare). Vårt arbete är författningsreglerat och vi gör alla i stort samma sak. Det finns ingen strukturell lönediskriminering av kvinnliga domare, snittlönerna är identiska. Mig veterligen ser det likadant ut när man tittar på andra yrken med hyfsat väl definierade innehåll, såsom lärare och läkare.

Jag menar att påståendet om strukturell lönediskriminering i stort är en myt. Att kvinnor som grupp tjänar sämre beror på en rad olika faktorer. Som liberal i mitt tankesätt menar jag ju att man i Sverige är fri att välja; hur mycket är jag med mina barn, hur hårt arbetar jag, jobbar jag deltid osv. Men om man nu skulle se alla de val kvinnor gör som påtvingade dem av andra (deras män eller "patriarkatet") så visst. Men det är ju egentligen något annat än att man inte skulle få lika lön för samma arbetsinsats.

Positiv särbehandling är aldrig bra. Det är dessutom alltid som att kissa på sig för den positivt särbehandlade; varmt och mysigt först men sedan... Att se positiv särbehandling som kompensation för något slags kollektiv skuld tycker jag är bedrövligt.

Tänker inte gå i polemik med Dig men jag tror inte att den fria lönesättningen och svårigheter att styrka lönediskriminering ska tas som inteckning på att det inte förekommer. Sedan det här med positiv diskriminering var mest ett skämt just när det gällde reaktionerna på fängelserna.

Men det kan ju också ha att göra med personal och beslutsfattare vid de olika anstalterna. Deras sätt att hantera en uppkommen situation. Den skiljer sig kanske åt. Har olika utgångslägen redan från start.