Skip to content

Mamma som anmält pappa får ta del av förhör med sonen - vårdnadstvisten över

Foto: Jack Mickrut/TT

Kvinnan anmälde sin före detta man till polisen för brott mot deras gemensamma son. Förunder-sökningen lades ner och kvinnan beärde att få ta del av polisförhören med sonen - men fick nej av polisen. Kammarrätten upphäver nu sekretessen och hänvisar till att vårnadtvisten är över.

 

Kvinnan hade vänt sig till Polismyndigheten och begärt att bland annat få ta del av ett målsägandeförhör med den egna sonen i en nedlagd förundersökning mot pojkens pappa.

Polisen ansåg dock att handlingen omfattades av sekretess.

"Ansträngd relation"
Beslutet motiverades med att sekretess kan gälla till skydd för ett barn även i förhållande till barnets vårdnadshavare. Polismyndigheten skrev i sitt beslut:

"Polismyndigheten har vid sekretessprövningen noterat att målsägandens vårdnadshavare har en ansträngd relation. Målsägandens mor är anmälare i ärendet och målsägandens far är utpekad som förövare. Målsäganden får därför anses hamna i en mycket svår situation där hans uppgifter står i motsatsförhållande till den ena eller båda vårdnadshavarna." 

Uppgifterna skulle därför kunna vara till skada för barnet om de lämnades ut.

Ska kunna skada "allvarligt"
Kvinnan överklagade Polismyndighetens beslut till kammarrätten som gör dock en helt annan bedömning.

Kammarrätten skriver i sin dom:

"När det gäller uppgifter som en vårdnadshavare behöver för att kunna fullgöra sitt ansvar enligt föräldrabalken gäller ett rakt skaderekvisit och det finns därmed en presumtion för att uppgifterna ska lämnas ut till vårdnadshavaren."

"Av förarbetena framgår att möjligheten att undanhålla uppgifter för vårdnadshavare är avsedd för speciella fall där det finns omständigheter som tyder på att uppgifterna kommer att missbrukas av vårdnadshavaren på ett sätt som allvarligt skadar barnet." 

Förlikning i vårdnadstvisten
Kammarrätten konstaterar att det finns en av domstol stadfäst förlikning mellan kvinnan och pojkens pappa i vårdnadstvisten:

”Några omständigheter, utöver den tidigare vårdnadstvisten, som tyder på att uppgifterna kan komma att missbrukas av K (kvinnan) på ett sätt som allvarligt kan skada sonen har inte kommit fram”, slår kammarrätten fast och beslutar därmed att lämna ut målsägandeförhöret.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt