Skip to content

Lättare för Skatteverket att delta i underrättelsearbete - startskott för nya lagen

Foto: Pontus Lundahl/TT

Om två veckor börjar den nya Skattebrottslagen gälla. De nya reglerna handlar främst om möjligheten att behandla personuppgifter i underrättelseverksamhet. Ändringarna är ett led i att ge samtliga brottsbekämpande myndigheter samma förutsättningar när det gäller behandling av personuppgifter.

 

Skatteverket ska kunna hjälpa brottsbekämpande myndigheter att förebygga brottslighet men tidigare har regelverket inte tillåtit den behandling av personuppgifter som behövs.

Riksdagen klubbade nyligen igenom de nya reglerna i Skattebrottslagen som kommer att gälla från den 1 juli.

Uppgifter i underrättelseverksamhet
Syftet är att ge Skatteverket bättre förutsättningar att arbeta med den brottsbekämpande verksamheten samtidigt som man säger sig värnar den enskildes integritet.

De nya reglerna ökar framför allt möjligheten att behandla personuppgifter i underrättelseverksamhet och underlättar samarbetet med andra myndigheter. 

Behandlingen ska gälla "helt eller delvis automatiserade uppgifter eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier".

Förebygga och upptäcka
Det görs också ett tillägg i Skattebrottslagen om att bedrägeribrott ska ingå i de brott som Skatteverket ska hjälpa till med att förebygga och upptäcka - om bedrägeribrotten har koppling till Skatteverkets verksamhet. Man syftar då främst på bedrägerier med rot och rut.

Även en ny Tullbrottsdatalag börjar gälla i sommar som ett led i att de brottsbekämpande myndigeternas registerförfattningar ska stämma överens när det gäller hur personuppgifter får behandlas och lämnas ut.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt