Skip to content

JK kritisk till lag om ersättning för tvångssteriliserade - "frångår rättsliga principer"

Foto: Bertil Ericson/TT

Grunden är egentligen politisk och man borde undvika att stifta en särskild lag. Det anser justitiekansler Anna Skarhed när det gäller ersättningen till de personer som drabbades av det tidigare steriliseringskravet. 

 

Det var i april som regeringen aviserade att man ville ha en särskild lag om att personer som har drabbats av steriliseringskravet i samband med könskorrigering skulle kunna ansöka om ersättning av staten.

"Frångår ersättningsrättsliga principer"
I sitt yttrande skriver JK bland annat att "det nu aktuella förslaget innebär att en lagstadgad rätt till ersättning införs som frångår sedvanliga ersättningsrättsliga principer".

Hon pekar på är den så kallade "likhetsprincipen" som innebär att man inte ska avgränsa en lag på ett sådant sätt att den endast ska träffa individer i en viss grupp.

Även Lagrådet har i tidigare liknande lagstiftningsärenden utttryckt samma tveksamhet för denna lösning.

"Är i grunden politisk"
"Ersättningslösningar av ifrågavarande slag bör alltså normalt sett undvikas", anser JK som också betonar "den prejudicerande effekt som genomförandet av (ytterligare) en ersättningslag kan ha".

JK konstaterar dock att det är regeringen som disponerar över frågan, "som i grunden är politisk". Hon anser därför att det inte finns skäl att avstyrka lagförslaget utan konstarerar att "det framstår som väl avvägt att Kammarkollegiet ska pröva ansökningar" och att "det torde bli relativt okomplicerat" att bedöma vilka personer som är ersättningsberättigade.

Tidigare tvingades den som ville korrigera sitt kön att sterilisera sig. Det kravet togs bort den 1 juli 2013 i samband med att lagen ändrades.

De drabbade ska kunna få 225 000 kronor av staten.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt