Skip to content

"Jag ska fokusera mycket på Säpos inre liv" - från domare till biträdande Säpochef

Charlotte von Essen, ny biträdande Säpochef. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT och Pressbild

Hallå där... juristen och före detta domaren Charlotte von Essen som har tillträtt sin tjänst som biträdande chef för Säkerhetspolisen.

 

Vad innebär ditt nya arbete egentligen?

- Min roll ligger nära säkerhetspolischefen Anders Thornberg. Vi leder myndigheten tillsammans kan man säga. Jag kommer att fokusera mycket på myndighetens inre liv. Uppföljning, verksamhetsutveckling, och så vidare.

- Även rekrytering är en viktig fråga. Säkerhetspolisen genomför just nu en historisk rekryteringssatsning, där vi växer kraftigt på kort tid.

Hur mycket kommer du att vara involverad i det operativa arbetet och hur mycket kan du om polisarbete?

- Jag sitter i myndighetsledningen, så på en övergripande nivå kommer jag att vara informerad och involverad. Men jag arbetar inte i enskilda operativa ärenden. Vi har en operativ chef som ansvarar för de delarna.

- Jag har jobbat med polisfrågor sedan 2001. I mitt tidigare yrkesliv, under min tid på Regeringskansliet, hade jag mycket med både Säkerhetspolisen och Polismyndigheten att göra, vilket jag kommer att ha stor nytta av i min nya tjänst.

På vilket sätt har din bakgrund som jurist och domare betydelse på din nya tjänst?

- I min roll här är jag inte jurist i första hand, men det är klart att jag kommer ha nytta av min bakgrund och de överväganden jag har behövt göra tidigare. Till exempel när det gäller rättssäkerhet och proportionalitet.

Finns det några betänkligheter med att gå mellan att vara domare och hög chef på en myndighet och kanske sedan gå tillbaka till en domartjänst igen?

- Jag har inga sådana betänkligheter. Mina tidigare arbetsuppgifter som domare vid Förvaltningsrätten i Uppsala hade ingenting med Säkerhetspolisens frågor att göra.

- Dessutom finns det tydliga jävsbestämmelser för domare som gör att man inte hamnar i intressekonflikter.

Hur ser du på Säkerhetspolisens uppdrag, vad är det viktigaste?

- I takt med att omvärlden blivit oroligare och hoten fler, blir Säkerhetspolisens ansvar allt mer påtagligt. Vi ska skydda den svenska demokratin. Jag har svårt att tänka mig ett viktigare uppdrag just nu.

Hur ser du på öppenhet och transparens mot media och allmänhet när det gäller Säkerhetspolisens arbete?

- För mig är öppenhet helt rätt väg att gå, även för en säkerhetstjänst. Det ligger i sakens natur att det finns mycket som vi inte kan uttala oss om men vi ska berätta det vi kan. Det skapar förståelse för vårt uppdrag.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt