Skip to content

Halv miljard i felaktiga bostadsbidrag krävs tillbaka - nu ska systemet hårdgranskas

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. Foto: Hasse Holmberg/TT och pressbild Försäkringskassan

Betalningsanmärkningar och socialbidrag kan bli resultatet av att man har tagit emot för mycket bostadsbidrag. Försäkringskassan kräver allt oftare tillbaka pengarna - dygt en halv miljard kronor per år. Riksrevisionen ska nu gå till botten med detta.

 

Försäkringskassan skriver på sin hemsida att "syftet med bostadsbidrag är att ge barnfamiljer och ungdomshushåll med låga inkomster möjlighet att hålla sig med goda och tillräckligt rymliga bostäder".

Men skulle man få ändrad inkomst är Försäkringskassan noga med att kräva pengarna tillbaka- o fta med resultatet att mottagaren hamnar hos Kronofogden och tvingas söka socialbidrag. Värst drabbade är barnfamlijer.

Betydelse för "fördelningspolitiken"
Riksrevisionen har därför beslutat sig för att granska Försäkringskassans återkrav och skriver att man ska "belysa om återkraven har någon betydelse för den statliga fördelningspolitikens träffsäkerhet". 

Redan för ett år sedan konstaterade Inspektionen för socialförsäkringen att "konstruktionen av förmånen gör att många försäkrade blir återbetalningsskyldiga". Man skrev då också att "problemen skulle minska om Försäkringskassan förbättrar sitt arbete för att få korrekta och mer fullständiga beslutsunderlag".

I Riksrevisionens granskning ingår också att bedöma hur Försäkringskassan förbereder sig för att använda de kommande månadsuppgifterna i arbetsgivardeklarationen för att kontrollera inkomster för enskilda.

Avstämning två år efteråt
Enligt nuvarande hantering baseras bostadsbidraget på den sökandes förväntade inkomst under året. En avstämning görs upp till två år efteråt och den som har underskattat sin inkomst och därmed fått för mycket bidrag blir föremål för återkrav från Försäkringskassan.

Såväl antal återkrav som storleken på beloppet ökar över åren och 2015 handlade det om 78 000 fall av återkrav på totalt 540 miljoner kronor.

Barnfamiljer skuldsatta
En stor andel av dem som drabbas av återkrav blir skuldsatta, och detta gäller i högre grad hushåll med barn, skriver Riksrevisionen.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Arbetslös jan-aug 3 barn fick bostadsbidrag
Försäkringskassan hjälpte att fylla i blanketten
Fick jobb i september
Försäkringskassan hjälpte att ändra
Pga årsinkomst blev jag återbetalningsskyldig
Då räknas inte att jag var berättigad första halvåret
VARNING
Ta aldrig ett jobb förrän i januari om du har bostadsbidrag.
Hur kan detta kallas bidragsfusk??????

Det är väl helt logiskt att du blev återbetalningsskyldig, däremot är det inte bidragsfusk. Bidragsfusk är det bara om du lämnat felaktiga uppgifter för att få bidragen, inte när förhållandena ändras. Bidragen finns för att hjälpa till när någon har det svårt under längre tid, men om deras problem löser sig så får de betala tillbaka. Bidragen finns inte till för att leva över eller på gränsen av sina tillgångar utan marginaler och sedan förvänta sig att staten/andra människor ska betala när det skiter sig. Om du kommer över gränsen för årsinkomst så har du uppenbarligen tillräckligt med pengar, sen är det ditt ansvar att se till att de pengarna fördelas rätt över året.

@Karin Mars.
Försäkringskassan hjälpte dig att fylla i blanketten och Försäkringskassan hjälpte dig att ändra tillika uppfattas att du ansetts begå bidragsfusk?

Du har rätt att utan påföljd behålla pengarna då du inte hade någon anledning att tro att de som hjälpte dig på Försäkringskassan, begick orätt.

I situation som den du beskriver, har du i God Tro litat på FK tjänsteman och då gäller Kvittningslagen till fördel för mottagaren av bidragen.

Förvisso finns Tvångskvittning men det kräver att Försäkringskassan måste bevisa att Du förstått att du fått för mycket.

Oavsett årsinkomst är i God Tro av myndighet, arbetsgivare etcetera mottagna belopp inte straffbart, och med stöd i Kvittningslagen är du inte återbetalningsskyldig.

Du har i God Tro mottagit av tjänsteman uträknat belopp tillika är du orätt stämplad och din trovärdighet därmed nedsatt och vårt råd till dig är att du använder rättsskyddet i hemförsäkringen, eller ber familj eller vänner om ekonomiskt stöd, sedan kontaktar du jurist på närmaste advokatkontor och med av för dig tidigare okänd information om Kvittningslagen, ska du kräva rättelse!
Mvh och lycka till, Thérèse Angélique med ProBono Team.

@Thérèse Angélique

Påståendet om att "Kvittningslagen" är tillämplig i ärendet är direkt felaktigt.

"Kvittningslagen" eller Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt som lagen egentligen heter reglerar en arbetsgivares möjlighet att kvitta en fordran på en arbetstagare mot dennes lön. Lagen reglerar således inte återbetalningsskyldighet av bostadsbidrag.

Likaså är påståendet om att rättsskydd skulle kunna beviljas i det aktuella ärendet direkt felaktigt då denna typ av tvister ej omfattas av något försäkringsbolags försäkringsvillkor.

Vänligen,

Andreas Joo

@Andreas Joo
Delar i Kvittningslagen och SFB kan debattör Karin Mars
åberopa tillika kan bli återbetalningsskyldig om denne bör ha insett att denne fått för mycket bidrag.

Reglerna om återkrav vid felaktiga utbetalningar från FK regleras i så ock socialförsäkringsbalken SFB och om någon fått för mycket utbetalat i bostadstillägg, finns återbetalningsskyldig när felaktiga uppgifter lämnats vid ansökan, eller inte fullgjort uppgiftsskyldighet SFB 108:2 när inkomst ändrats efter beviljandet och Försäkringskassan inte informerats

Som uppfattas har försäkringstjänsteman fyllt i ansökan och debattör Karin Mars har i god tro litat på tjänstemannens kunskap och inte insett att felaktig utbetalning blev faktum och är då inte per automatik återbetalningsskyldig, dessutom kan handläggande myndighet av särskilda skäl efterge krav på återbetalning SFB: 108:11, och om inte så sker har FK inte rätt att kvitta skuld på egna premisser, ty för att tillåtas tvångskvitta krävs att bidraget mottagits med full vetskap om att den är felaktig, vilket inte är fallet enligt debattören.

Om debattör Karin Mars har hemförsäkring var och är råd att kontakta närmaste advokatkontor som är behjälplig att utröna vad KM ”skäligen bör ha insett”, vilket avgörs i varje enskilt fall genom en objektiv bedömning.
Mvh och ha en fortsatt trevlig helg.