Skip to content

Häktad för mångmiljonbrott skyddas av sekretess - handlingar hemliga även för åklagaren

Foto: Björn Larsson Ask/TT

Sekretess sätter stopp när Åklagarmyndigheten vill ta del av handlingar för att kunna utreda "systemhotande" mångmiljonbedrägerier mot Försäkringskassan. Trots att personen sitter häktad för brott som har ett straffvärde på tre och ett halvt års fängelse säger kammarrätten nej till åklagaren.

 

Åklagarmyndigheten vände sig till Socialnämnden i Uddevalla kommun och begärde att få ta del av handlingar om en man som satt häktad misstänkt för grovt bedrägeri och grovt bidragsbrott.

Mannen misstänktes, tillsammans med sin hustru, för att under tio år ha lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan och felaktigt fått ut sex miljoner kronor.

Straffminimum ska vara ett år
Socialnämnden avslog dock Åklagarmyndighetens ansökan med hänvisning till att handlingarna omfattades av sekretess.

Socialnämnden pekade på att det endast var möjligt att bryta sekretessen när det misstänkta brottet har ett straffminimum på ett års fängelse - vilket inte är fallet när det gäller vare sig grovt bedrägeri eller grovt bidragsbrott.

"Systemhotande brott"
Åklagarmyndigheten överklagade socialnämndens beslut till Kammarrätten i Göteborg och pekade på att straffvärdet för den misstänkta brottsligheten uppgick till 3,5 års fängelse.

Åklagaren skrev i sitt överklagande till kammarrätten:

"Misstankarna rör ett mycket allvarligt brott som i sig innebär ett systemhotande angrepp på hela välfärdsstaten... För att klara ut den enskildes fysiska och psykiska tillstånd bakåt i tiden är det av yttersta vikt att få tillgång till de handlingar som socialtjänsten har"

Sekretessen får inte brytas
Kammarrätten konstaterar att grundregeln är att de aktuella handlingarna omfattas av sekretess men att denna i och för sig kan brytas under vissa omständigheter. Bland annat om straffminimum för det misstänkta brottet är minst ett års fängelse.

Kammarrätten skriver:

"Av utredningen framgår att den pågående förundersökningen avser allvarlig brottslighet i form av misstänkt grovt bedrägeri och grovt bidragsbrott. Straffskalorna för båda dessa brott innehåller fängelse lägst sex månader. Med hänsyn härtill träffas inte dessa brott av tillämpningsområdet för den sekretessbrytande bestämmelsen." 

Åklagarmyndighetens överklagande avslås därför av kammarrätten.

 

 

 

 

 

 

Carina Johansson

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Åklagaren har ju tillgång till tvångsåtgärder och kunde istället besluta om husrannsakan hos socialförvaltningen, det har gjorts förut när det gäller tex PKU-registret (innan ny lag satte stopp för det).

Förmodligen skyddar soc mannens hustru och medbrottsling. Man kan ju fråga sig varför bara mannen är häktad. Vore jag åklagare skulle jag begära ut all e-post korrespondens nellan hustrun, mannen till och från soc. Där lär framgå att hustrun är medskyldig och även mannens skuld. Sådan begärab ställer man till IT-chefen i kommunen och jag tror Kommunen i så fall får svårare att krångla. E-post är ju offentlig handling.
Svenskt rättsystem är till delar ett dåligt ruttet skämt!!!

Fast det finns någon dom om att e-post inte alltid är offentlig handling.
Tror det rör sig om handlingar inom en myndighet. Jag har ändå rätt svårt att se att åklagare kan vägras något, nån längre tid.

Verkar konstigt att en åklagare kan hindras från att utreda brott. Pga sekretess. Hen är ju inte vem som helst. Sekretessen kan ju fortgå även om en åklagare tar del av handlingen.

Iofs kan en misstänkt och dennes ombud hindras av sekretess som rör själva anklagelsen och utredningen om brottet i fråga så det är kanske inte omöjligt att nåt undantag gäller tvärtom för åklagare. Säpo måste väl t e x få lägga sekretess på det mesta. Liksom försvaret.

Bättre rubrik som inte skapar förvirring bland läsarna hade varit Häktad för mångmiljonbrott skyddas av Lag och gällande rätt. Då legalitets regel är den enda som skyddar medborgarna mot alla myndigheters som har sina egna godtyckliga åsikter om hur deras jobb bör utföras.