Skip to content

Fyra män frias av HD - riskerade dra misstankarna till sig om de slog larm om gruppvåldtäkt

De fyra männen har bevisligen funnits på platsen i samband med gruppvåldtäkten. De friades från grov våldtäkt men fälldes för att de inte hade slagit larm om övergreppet. Högsta domstolen river nu upp domen och friar dem eftersom de riskerade att själva dra misstankarna till sig om de hade slagit larm.

 

Händelsen inträffade i Ludvika i augusti 2015 när en kvinna skulle besöka en kompis som inte var hemma och då blev inbjuden i en grannlägenhet för att vänta.

Inne i tvårummaren befann sig åtta män i åldrarna 19 till 26 år.

Kvinnan överfölls av en 21-årig man, fick någonting över ansiktet så att hon inte såg vad som hände och blev sedan våldtagen av 21-åringen medan minst tre av männen höll i henne. Hon kände också hur flera fingrar fördes in i hennes underliv.

Flydde genom fönster
När det blev bråk mellan männen lyckades kvinnan fly ut genom ett fönster till en granne. Som kvinnan har uppfattat saken uppstod bråket på grund av att en av männen, en 19-årig man, försökte stoppa våldtäkten.

Samtliga män som befann sig i lägenheten greps och åtalades vid Falu tingsrätt för grov våldtäkt.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Allt tyder på att förövarna varit minst tre män. Därtill kommer att målsäganden varit ensam med synen förblindad och helt utlämnad i en trång lägenhet med åtta vilt främmande män. Hon har våldtagits på ett rått och särskilt hänsynslöst sätt." 

Den 19-årige mannen, som av allt att döma stoppade våldtäkten, friades av tingsrätten.

Rått och hänsynslöst
Enligt tingsrätten gick det inte att slå fast vilka - utöver 21-åringen - som hade varit gärningsmän. Brottet bedömdes som grovt och 19-åringens uppgifter visade att alla andra närvarande, utom en av dem, hade sett våldtäkten.

Tingsrätten skrev:

”Det kan också läggas till att dessa tilltalade med hänsyn till målsägandens höga skrik, lägenhetens lilla yta och dess lyhördhet omöjligen kan ha undgått att höra vad som skedde, även om musiken tidvis spelats högt.”

Tingsrätten fortsatte:

”Ända fram till det att målsäganden lyckades fly, har våldtäkten pågått och inte avslutats. Om flyktförsöket misslyckats så hade även våldtäkten fortsatt. Det är även märkligt att de tilltalade inte ens velat vidgå att de förstått vad som hänt när de lämnat lägenheten eller dagen därpå, vilket knappast stärker deras trovärdighet.”

10 månader för underlåtenhet 
Fem av männen dömdes därför för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt till tio månaders fängelse.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Det är alltså ställt utom rimligt tvivel att fem av de tilltalade förstått att en grov våldtäkt pågick men underlåtit att i tid anmäla eller avslöja detta."

En sjätte man frikändes eftersom det inte var bevisat att han ens befann sig i lägenheten vid våldtäkten.

21-åringen dömdes för grov våldtäkt till fem års fängelse och 250 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Hovrätten fällde 21-åringen
Samtliga dömda överklagade domen till Svea hovrätt som fastställde den fällande domen mot 21-åringen.

När det gällde åtalen för underlåtenheten att slå larm har de tilltalades advokater hävdat att detta skulle strida mot det förbud som finns i bland annat Europakonventionen om att tvinga en misstänkt att ange sig själv eller medverka i en utredning mot sig själv. 

Hovrätten skrev dock:

"Utgångspunkten vid bedömningen är emellertid att det har meddelats frikännande domar som har vunnit laga kraft mot de tilltalade som omfattas av åtalen i den här delen och att de alltså är frikända från ansvar för grov våldtäkt. Med den utgångspunkten kan det enligt hovrättens mening inte stå i strid med rätten att inte belasta sig själv att det i målet förs talan om ansvar för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt gentemot de tilltalade som frikänts från detta brott."

Hovrätten fortsatte:

"Det kan i sammanhanget också påpekas att bestämmelsen i 23 kap. 6 § brottsbalken är avsedd att vara en reservbestämmelse i fall där någon som misstänks för brott eller medverkan därtill inte kan överbevisas om mera än att på förhand ha känt till brottet."

Åtta månaders fängelse
Hovrätten ansåg att åtalen för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt var styrkta och slog fast att straffvärdet för detta var högt - dock något lägre än vad tingsrätten hade kommit fram till - och motsvarade åtta månaders fängelse.

Männen dömdes därför till åtta månaders fängelse.

Fyra av de män som hade dömts för underlåtenheten överklagade till Högsta domstolen och begärde att de skulle frias.

Enligt dem innebar ett avslöjande att det fanns en uppenbar fara för att de själva skulle kunna bli misstänkta för brott, vilket ju dessutom senare visade sig vara just vad som hände.

Underlåtenheten att avslöja våldtäkten var därför inte straffbar, enligt männen som också pekade på att den så kallade handlingsplikten att agera enligt den aktuella lagen tog sikte på att förhindra brott och därmed upphörde när brottet väl hade fullbordats.

Var medvetna om övergreppet
HD konstaterar att det är ställt utom rimligt tvivel att de fyra männen var medvetna om att kvinnan utsattes för ett allvarligt övergrepp och att det inte har vidtagit någon åtgärd för att avslöja detta.

HD redogör därefter för bestämmelsen om underlåtenhet att avslöja brott och slår bland annat fast att handlingsplikten innebär att anmäla eller avslöja. Någon skyldighet att förhindra brottet finns inte, enligt HD.

HD kommer också fram till att lagtextens krav på att avslöjandet ska ha skett i tid får anses innebära att straffansvar ”är uteslutet om det står klart att ett avslöjande skulle ha varit helt meningslöst”.

HD skriver:

"Om det av utredningen framgår att den som underlåtit att avslöja brottet själv kan ha varit inblandad på ett sådant sätt att straffansvar kan aktualiseras utesluts ansvar för underlåtenhet att avslöja brottet. Det kan vara fråga om delaktighet i själva brottet, på ett förberedelsestadium eller i efterföljande brottslighet."

"Att en person inledningsvis har misstänkts för delaktighet bör dock inte utesluta ansvar för underlåtenhet om han eller hon i ett tidigt skede av utredningen har avförts som misstänkt." 

Fanns ingen skyldighet slå larm
HD konstaterar att det inte har kunnat utredas vilka de andra våldtäktsmännen är. Ingen av de nu tilltalade har i ett tidigt skede avförts från utredningen utan samtliga har åtalats för grov våldtäkt.

HD skriver:

"Vid sådana förhållanden är det inte visat att någon av de tilltalade kunnat avslöja brottet utan fara för sig själv i den mening som avses i 23 kap. 6 § brottsbalken. Någon skyldighet att anmäla eller annars avslöja brottet har därmed inte förelegat. Åtalen för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt ska därför ogillas."

 

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

23 comments

SÅÅ djävla SJUKT!!!

Håller fullständigt med!
Om någon av dem är oskyldig till detta brott så borde denne kunna berätta Vad som egentligen skedde.

Gör inte HD en ordentlig tankevurpa här. Att de skulle misstänkas och åtalas är ju inget de kunde känna till vid tillfället och genom att anmäla eller avslöja brottet hade ju misstankarna mot dem blivit mindre. Men, men bättre att döma polismän som bussar hundar på klottrare. Det gör ju samhället säkrare.

Menar HD att ingen behöver anmäla brott de ser ske? Teoretiskt kan alla bli misstänkta för brott när som.

Man uppnår inget med denna dom.

Man friar inte männen.

Skulle det inte gå att få fram vilka män som höll i? I en tvårummare?

Alla dessa män kan fortsätta känna sig som utpekade våldtäktsmän.
Vill man inte vara delaktig i en våldtäkt som äger rum där man själv befinner sig vill det nog till att man ingriper mot den på det sätt man kan,
Som 19-åringen.Den yngste. Heder åt honom!

Hoppas han avslöjar om det fanns någon annan än han som verkligen reagerade. Hoppas på resning.

Man skiter inte i att ingripa när någon far illa för att själv slippa bli misstänkt nån minut. Så lågt. Lev med den vetskapen om er själva.

Bra jobbat advokater. Bästa utgången för framtiden? Ingen ska ska göra vad de kan för att rädda någon annan från traumatisk våld? Vad vill ni uppnå? Mer våld och fler klienter?

Mansgrissamhälle!

Det är feministsamhället som gjort att det är farligt för oskyldiga män att riskera misstanke.
Man har för övrigt plikt att larma om andra är i fara och det kan ske utan egen risk.

Att de riskerar misstanke beror väl på att de just inte ingrepp mot våldtäkten. Varken under eller efter.

Hur skulle du själv ställa dig till fyra män som inte anmäler en bekants våldtäkt av din lillasyster där de närvarar i max avlägsenhet - rummet intill?

Nu vet ju 19-åringen vem han gav sig på. Det finns alltså vittne till händelsen. Vilket männen vet om. Det vet om, att han vet om, vem som våldtar kvinnan.

Liksom att han vet om vem som inte ingriper mot den. Och den fara lagen tar sikte på är knappast att bli straffad för ett brott man inte begåtts. Det är inte den risken som avses med lagtexten. Ingripa utan risk för sig själv.

Det finns med all sannolikhet förklarat i förarbetet till lagtexten.

Vem inbillar sig att där står - du ska ej ingripa mot brott om du kan misstas för den misstänkte själv - vilket domen här säger att lagtext ska tolkas som - när det är fysisk fara som åsyftas. Risk för ditt liv. inte fan ditt rykte. Eller konsekvenser för andras felaktiga slutsatser.

Snacka om att böja en lagtext för att få det att passa sin agenda. Missbruka juridik till det yttersta.

Dessa män hade alltså reagerat på samma sätt om våldtäkten rört ett barn?

Ja, se dessa stora, starka, tuffa män. Låt offret ta smällen ensam. Ni är pinsamma. Vem fan behöver er? Gå och göm er. Ynkryggar.

Jag undviker själv alla rättssaker så gott jag kan, eftersom jag känner till rättsväsendets inkompetens.Jag kommer aldrig ge mig tillkänna som varandes på en brottsplats av egen fri vilja.
Hur stor och stark man än är så har man ingen chans mot staten.

Men visst, om det inte var risken att staten skulle ödelägga ens liv och ens familjs liv och allt man kämpat för under sitt liv utan t.ex. enbart hot från kriminella så skulle det inte vara något problem.

Själv fick jag ett vite idag, om 10 000kr om jag inte senast om 30 dagar upphörde med den olagliga verksamhet jag bedriver tillsammans med mina grannar visst.

Ja vi räknas alla som ett hushåll eftersom vi bor på samma husnummer skriver myndigheten.

Så är jag väl berättigad till offentligt ombud i alla fall. Och kan kalla poliserna som vittnen.

Nu undrar jag bara, blir det ett nytt mål i domstol eftersom talan är ändrad och en prövning redan pågår vid domstol. Bra att ombudet får reda ut det. Liksom vilken domstol som blir behörig om jag flyttar och mina grannar bor kvar när vi nu är ett hushåll. Jag vet inte ens vad de heter. Mer än till förnamn.

Äntligen får jag kanske veta vari det olagliga består. Det framgår liksom inte. Kanske gäller omvänd bevisbörda även här. Det brukar ju vara så.

Viktigt klargörande av HD. Att hovrätten ens överväger att fälla föt ansvar enligt 23:6 BrB är i sig anmärkningsvärt. Det finns ett ytterst begränsat ansvar att agera när annan utför ett brott, Och skall så vara, med hänsyn till säkerhet och ordning i samhället i stort. Det är i juridisk mening. Vad som sedan uppfattas som moraliskt riktigt är upp till var och en att bilda sin uppfattning om..

Exakt vad anser du 19-åringen riskerar nu? Med sitt ingripande?
Berätta om denna stora överhängande risk han svävat i. Du som vet.

Kritiken mot HD är orättvis. Det handlar om att tillämpa nyligen gjorda ändringar i BrB 23:6. Ändringarna har skett genom en undermålig lagstiftningsprodukt signerad Stefan Löfven och Peter Hultqvist. Vad gör HD när lagen är oklar - jo man frikänner vilket är det enda rätta - in dubio pro reo.

Nu återstår för vår feministiska regering att snabbt och effektivt ändra BrB 23:6.

Vilken ändring vill du se och varför?

Vad är det för vits med lagen om den ska tillämpas på detta sätt? Ingenting hindrade dem att larma anonymt, men uppenbarligen har det inte kommit in ett enda larm = underlåtenhet att larma. Det är inte ett dugg kul att vara kvinna i svenska domstolar. Nu för tiden får man hoppas på att det skapas lite civil rättvisa för dessa våldtäktsmän i en mörk gränd eller så.

Du klargör just anledningen till att de inte ville larma.
Du utgår från att de är skyldiga och vill att de ska råka illa ut. Du kan väl säga till när du själv önskar hamna i en situation där du riskerar att bli ihjälslagen i en mörk gränd efter att ha blivit uthängd med namn, bild och adress på någon pöbelsida.

Varför utgår du från att de är oskyldiga? Vad har visat på det menar du? Det finns ett vittne men det går inte att utläsa vad detta vittne sett. Ingen annan heller. Inte ens offret. Eller?

Anton verkar tycka att alla 8 är potentiella våldtäktsmän. T o m 18-åringen som ingrep, tycks det som.

Jag utgår från att alla är oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Även att du och Anton är det trots att jag inte sett några bevis på er oskuld.

Är alla oskyldiga?

Måste inte utgångspunkten vara, att alla är misstänkta som befunnit sig på brottsplats, där en våldtäkt ägt rum och vittne till övergrepp finns? Tills de avskrivs från misstanke? Kvinnan har ju varit förhindrad att se gärningsman.
Hur ska polis då veta?

Så är det väl alltid. Alla på en brottsplats misstänks inledningsvis och hörs upplysningsvis. Med den lägre graden av misstanke.

Det är ju ingen personlig misstanke utan en allmän. För att de befunnit sig på brottsplatsen.

Brottet rör ju sig inte bara om våldtäkt utan även medhjälp och om skyddande av brottsling. Säkert vissa begrepp som jag inte känner till.

Ingen är väl ute efter att sätta dit nån oskyldig. Vad skulle man vinna på det?
Man blir ju inte med rättslig med automatik. För att man befinner sig där exempelvis ett rån sker. Men det måste ju uteslutas att man inte har nån del i brottet att göra. Som i alla brott.

Det är väl det som gör att rättssäkerhet för alla alltid är så viktig. Hur misstänkt man än först ser ut.

Vad man inte förstår är ju hur utredning gått till. Varför ingen vet nåt. Är det trovärdigt?

Jag vet inte men även våldtäktsanklagad här kan väl skydda medhjälpare genom att tiga. Det får han kanske med. Enligt lagen.
Men det gör inte medhjälpare oskyldiga. Varför mål mot dessa kan drivas enskilt senare. I olika mål. Tills brottet preskriberas.

Vad som riktigt hänt är inte känt som jag uppfattar det.

"då blev inbjuden i en grannlägenhet för att vänta.
Inne i tvårummaren befann sig åtta män i åldrarna 19 till 26 år."
Hon gick in-noterat.

Ja. Var det fel av henne, menar du? För att? Klarar du av kvinnligt besök? Vilka män gör inte det?

Jag tror kön på gäst är av underordnad betydelse.

Finns inget som visar på att våldtäkt sker just för att gäst är kvinna. Att begå ett övergrepp verkar vara det centrala. Mot vem synes kvitta. Eller de hade kunnat behärska sig om de ville? Det är ju uppenbart att det rör sig om en överfallsvåldtäkt.

Vad heter domen ifall man vill läsa den?