Skip to content

Fortfarande långa köer till vårdplatser för ungdomar - tonårspojke som väntade begick självmord

Foto: Jessica Gow/TT

Det är fortfarande svårt att bereda plats för ungdomar på statens ungdomshem. Problemen har funnits en längre tid och JO har på nytt granskat verksamheten.

 

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska snabbt kunna bereda ungdomar plats vid de särskilda ungdomshemmen men sedan ett par år tillbaka är situationen ansträngd.

Justitieombudsmannen granskade situationen för två år sedan och har nu konstaterat att "det är mycket oroväckande att situationen fortfarande är problematisk".

JO Stefan Holgersson skriver dock att han "ser positivt på att SiS prioriterar frågan och arbetar aktivt på flera plan för att komma till rätta med problemen".

Fördubblad efterfrågan
Efterfrågan på platser inom ungdomsvården har fortsatt att öka bland annat beroende på antalet ensammkommande flyktingbarn. Verkställigheten för sluten ungdomsvård har också fördubblats på ett par år, konstaterar JO. Det är framför allt efterfrågan på låsbara platser som ökat.

När det gäller akutplatser har det sedan mars i år funnits en kö som varierat mellan 35 och 50 ungdomar, varav en eller två har varit flickor.

Förlorar platser
Efter sommaren kommer SiS att förlora 42 platser eftersom en av institutionerna då läggs ner. Även flera avdelningar har fått stänga på grund av bristande säkerhet och på grund av personalbrist. 

Enligt SiS ser man inga tecken på att den redan "unikt höga" efterfrågan kommer att minska i år.

Pojke begick självmord
JO konstaterar att platssituationen vid de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen "har varit ansträngd under en längre tid" och att situationen "fortfarande är problematisk".

Han pekar också på att bristen på platser fick allvarliga följder i ett enskilt fall i mars månad där en pojken begick självmord i väntan på en vårdplats.

JO noterar dock att det finns "en medvetenhet kring problematiken" och att det pågår ett aktivt arbete med bland annat ny- och ombyggnationer. JO vidtar inga ytterligare åtgärder men skickar en kopia av beslutet till Socialdepartementet.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt