Skip to content

Fortfarande långa köer till vårdplatser för ungdomar - tonårspojke som väntade begick självmord

Foto: Jessica Gow/TT

Det är fortfarande svårt att bereda plats för ungdomar på statens ungdomshem. Problemen har funnits en längre tid och JO har på nytt granskat verksamheten.

 

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska snabbt kunna bereda ungdomar plats vid de särskilda ungdomshemmen men sedan ett par år tillbaka är situationen ansträngd.

Justitieombudsmannen granskade situationen för två år sedan och har nu konstaterat att "det är mycket oroväckande att situationen fortfarande är problematisk".

JO Stefan Holgersson skriver dock att han "ser positivt på att SiS prioriterar frågan och arbetar aktivt på flera plan för att komma till rätta med problemen".

Fördubblad efterfrågan
Efterfrågan på platser inom ungdomsvården har fortsatt att öka bland annat beroende på antalet ensammkommande flyktingbarn. Verkställigheten för sluten ungdomsvård har också fördubblats på ett par år, konstaterar JO. Det är framför allt efterfrågan på låsbara platser som ökat.

När det gäller akutplatser har det sedan mars i år funnits en kö som varierat mellan 35 och 50 ungdomar, varav en eller två har varit flickor.

Förlorar platser
Efter sommaren kommer SiS att förlora 42 platser eftersom en av institutionerna då läggs ner. Även flera avdelningar har fått stänga på grund av bristande säkerhet och på grund av personalbrist. 

Enligt SiS ser man inga tecken på att den redan "unikt höga" efterfrågan kommer att minska i år.

Pojke begick självmord
JO konstaterar att platssituationen vid de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen "har varit ansträngd under en längre tid" och att situationen "fortfarande är problematisk".

Han pekar också på att bristen på platser fick allvarliga följder i ett enskilt fall i mars månad där en pojken begick självmord i väntan på en vårdplats.

JO noterar dock att det finns "en medvetenhet kring problematiken" och att det pågår ett aktivt arbete med bland annat ny- och ombyggnationer. JO vidtar inga ytterligare åtgärder men skickar en kopia av beslutet till Socialdepartementet.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

"JO Stefan Holgersson skriver dock att han 'ser positivt på att SiS prioriterar frågan och arbetar aktivt på flera plan för att komma till rätta med problemen'."

Som SiS-anställd så är jag mycket väl medveten om vad som menas när SiS säger sig "arbeta aktivt på flera plan för att komma till rätta med problemet". I klartext betyder det att den redan överbelastade arbetaren (på golvet) kommer att få bära ytterligare, hinna mer på mindre tid, göra mer med flera etc. Den mängden personal som SiS förpassat till försäkringskassan med långa sjukskrivningar är enorm. Att detta får pågå i det tysta år efter år är sanslöst. SiS har liksom Polis, Socialtjänsten och Lärare svårt att rekrytera personal men skillnaden med SiS är att där lyfts inte ens frågan om lön, arbetstider, arbetsmiljö etc. Nej -inom SiS löser man det genom att ta bort kravet på eftergymnasial utbildning (!) Vilket precis alla förstår är helt horribelt. Jag blir därför inte förvånad om SiS nu ytterligare sänker gränsen till "det är bra om man har gått ut 8:an" och "vet hur man brottas". Det är hög tid (för länge sedan) att SiS som arbetsgivare, sätts under lupp. Jag har sedan mycket länge tappat räkningen på hur många sjukskrivna kollegor jag har haft. Det måste få ett slut någon gång. Vakna Ylva Johansson!

Svenska politiker är i allmänhet dåligt pålästa, usel beredskap och framförhållning. Sverige har inte den beredskap och förmåga ta emot den stora flyktingström som skett under längre tid det har inneburit betydande ekonomiska påfrestningar för hela samhället och statsapparaten där utanförskapets förorter bara byggts på ett av historiens största politiska misstag där motsvarande utveckling ses över hela Europa och skapat politisk instabilitet inom hela EU området. Politisk oro och instabilitet har ex. gagnat Ryssland där Kriget i Mellanöstern satt EU under historisk press och föranledde Brexit. Få ska ifrågasätta ett litet land som Sveriges behov av arbetskraft och nya medborgare från åldrande befolkning där vi lever allt längre och kraven på samhället ställer stora krav bl.a. på vården men andel fattigpensionärer i Sverige ca 800.000 majoritet är kvinnor är oacceptabelt där vi heller inte ens anses ha råd att betala för fungerande arbetsskadeförsäkring under minst senaste decennium. Bättre tala klartext skatteinkomster inte räcker till och att denna regering och förra ljuger så tungan är svart, drar olösta frågor i långbänk bygger sina luftslott är djupt ohederligt för de som jobbat och kämpat då är det mer renhårigt sänk skatterna rejält inför privata försäkringar på det mesta för klarar inte statsmakterna PRESTERA utlovad trygghet då faller hela ide`n med den svenska modellen! Så när svensk sjukvård genomgår historisk kris innebär det självfallet att svenskar och nyanlända flyktingar kommer dö från brister i vården är inte ett dugg förvånad. Den svenska psykiatrin är den mest underfinansierade inom hela EU och som ledande expert mina områden är det som sker förväntat inte minst där samhällsklyftorna i Sverige ökat mer än något annat OECD nation. I Sverige råder bristande systemkontroll vart skattepengar tar vägen är en orsak och där de som jobbat hela sitt liv och betalat skatt, ja blir du sjuk el. skadas på ditt jobb mals du ner i systemet av papper och dårskap för skattepengar räcker inte till det som utlovats. Ska ge ett avskräckande historiskt ex. dagens svenska modell: Har väl lagt ca 1 1/2 miljon kronor egna skattade pengar senaste 10 åren på mitt "frihetsprojekt" för att främja folkhälsa och vetenskapen med dom pengarna skulle kommit från statsbudgeten och regeringen. Är en "lustighet" att som en av ledande experter så hotar Sverige mitt liv och hälsa, har idag inte ens tillgång till sjukvård under trygga former så det enda som fanns kvar att göra, skrev nyligen klart historisk internationell anmälan mot Sverige och när rannsakningen tid är kommen, kommer det kosta denna regeringen historisk politisk prestigeförlust och sannolikt käftsmäll i skadestånd där notan skickas till svenska skattebetalare.

Från folkhälsovetenskapligt perspektiv så är jämställda samhällen bästa recept på en nations framgång. Nyligen publicerades en chockrapport där dödligheten bland infödda amerikaner (europeiskt ursprung) dör i förtid i sällan omfattning vid ingen annan tidpunkt i den moderna historien , motsvarande historiskt låga nivåer som Ryssland 1965 - och framgent.

Sverige går mot samma utveckling för de mest utsatta områden i England är medellivslängd för män ca 53 år.Källa USA studie: Harvard Business. För egen del publicerar min bok innan november 2017 - blir säkert läsvärd för både vårdpersonal och fackföreningar!