Skip to content

Fildelare slipper fängelse i HD - "nära släktskap" med varumärkesintrång

Foto: Fredrik Persson/TT

Upphovsrättsintrång med "måttligt straffvärde" ska i normalfallet inte leda till fängelse. Det finns ett "nära släktskap" med varumärkesintrång och straffet bör därför bli villkorlig dom. Det slår Högsta domstolen fast och river därmed upp en fängelsedom för olaglig fildelning.

 

Den åtalade 54-åringen dömdes, mot sitt nekande, i både Göteborgs tingsrätt och Göta hovrätt för upphovsrättsintrång.

Domstolarna ansåg att det var bevisat att mannens tillsammans med en annan person olovligen hade gjort 125 filmer och TV-serier tillgängliga för allmänheten via en fildelningstjänst med så kallad torrentteknik.

Åtta månaders fängelse
Tingsrätten dömde 54-åringen till villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst och ansåg att ett fängelsestraff kunde undvikas eftersom mannen var lämplig för samhällstjänst.

Hovrätten ändrade dock domen och dömde honom till åtta månaders fängelse. Hovrätten pekade särskilt på att det handlade om många verk som hade gjorts tillgängliga under förhållandevis lång tid och att risken för ekonomisk skada för rättighetsinnehavarna och fortsatt spridning var påtaglig.

Hovrätten jämförde också den omfattande verksamheten med en kommersiell verksamhet och underströk mannens roll med administration och utveckling av tjänsten.

Inget artbrott
Det saknades därför särskilda skäl för att välja en icke frihetsberövande påföljd och mannen dömdes istället till fängelse i enlighet med det egentliga straffvärdet.

HD betonar att upphovsrättsintrång i ett tidigare fall inte har ansetts ha en sådan "art" som talar för fängelse.

Det finns enligt HD ett "nära släktskap" mellan varumärkesintrång och upphovsrättsintrång och brotten ska därför behandlas på samma sätt.

Straffvärde på sex månader
I 54-åringens fall motsvarar straffvärdet sex månaders fängelse. Detta är inte i sig så högt att fängelse verkligen är motiverat.

Eftersom varken mannens tidigare brottslighet eller brottslighetens art talar för fängelse bestämmer HD nu straffet till villkorlig dom och 100 dagsböter.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt