Skip to content

Ersättningssystem för politiker bröt mot lagen - kommun förlorar i HFD

Foto: Mark Earthy/TT

Lunds kommun bröt mot lagen när man nekade förtroendevalda ”fritidspolitiker” med årsarvoden ersättning för arbetsinkomst och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av sina uppdrag. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

 

Det var under år 2014 som kommunfullmäktige antog nya ersättningsbestämmelser –någonting som berörde även ordföranden och vice ordföranden i de kommunala nämnderna.

En kommuninvånare överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö.

Måste ta ledigt
Enligt honom innebar kommunens nya ersättningsregler att fritidspolitiker riskerade att gå back eftersom de bara får ett mindre arvode och samtidigt förlorar inkomst när de måste ta ledigt från sina arbeten för att fullgöra uppgifterna som förtroendevald.

Förvaltningsrätten konstaterade att varje enskild kommun får bestämma vid vilken nivå ett arvode för deltidsuppdrag ska utesluta rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det fanns därför inte grund att upphäva kommunens beslut.

Avgörandet överklagades till Kammarrätten i Göteborg som gjorde en annan bedömning och upphävde beslutet.

Betydande del av heltid
Förtroendevalda ledamöter och ersättare har bara rätt till ersättning för förlorad inkomst om de har ett uppdrag som underskrider "en betydande del av heltid" och kammarrätten ansåg därför att kommunen hade gått för långt i sin tolkning av vad som är en ”betydande del”.

Det stod i sin tur i strid med kommunallagens bestämmelser att undanta alla förtroendevalda med årsarvoden från ersättningsrätt, enligt kammarrätten.

Domen överklagades av kommunen till Högsat förvaltningsdomstolen som nu går på samma linje som kammarrätten.

40 procent av arvodet
En kommun har i och för sig ”en betydande frihet att bestämma det ersättningssystem som ska tillämpas”. Samtidigt ska ingen behöva avstå från ett förtroendeuppdrag av ekonomiska skäl och tvingande regler som begränsar kommunens handlingsutrymme har därför införts.

Om man jämför de förtroendevaldas ersättning med kommunalrådens är det bara en person som kommer i närheten av 40 procent av arvodet – vilket enligt förarbetsuttalanden är ”en naturlig gräns” när man ska bedöma vad som utgör en betydande del av heltid.

Ett sådant ersättningssystem är inte förenligt med lagstiftningen, slår HFD fast.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt