Skip to content

Efter HD:s friande dom - nu träder nya lagen i kraft som ska komma åt även utländska företagare

Foto: Hasse Holmberg/TT

Det ska bli tydligare att utländska filialer i Sverige är bokföringsskyldiga även här - och att det kan utkrävas ansvar för bokföringsbrott i Sverige. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli och har kommit tilll sedan Högsta domstoln förra året friade en utländska företagare.

 

Avsikten med förslaget är att förutsättningarna för att driva verksamhet i Sverige ska vara lika - oavsett om företaget är svenskt eller om det är en filial till ett utländskt bolag.

De nya reglerna gäller även fysiska personer som är bosatta utomlands men driver verksamhet i Sverige.

Bakgrunden till ändringarna är en dom från Högsta domstolen i mars förra året då HD frikände en företrädare för ett brittiskt bolag som drev näringsverksamhet i Sverige från åtalet om bokföringsbrott.

Skälet för den friande domen var att bokföringsskyldigheten när det gäller utländska företag inte baseras på bokföringslagen, utan på lagen om utländska filialer m.m.

För att råda bot på denna "lucka" i lagen presenterade regeringen nyligen ett lagförslag som nu har klubbats igenom av riksdagen.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt