Skip to content

"Domstolarna måste skyddas innan det är för sent" - justitieråden varnar för auktoritär regering

Mats Melin, ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen, och Stefan Lindskog, ordförande i Högsta domstolen. Foto: Maja Suslin/TT och Veckans Juridik

Domstolarnas oberoende måste skyddas "innan det är för sent". Därför kräver Sveriges två högsta domare - cheferna för Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen - Mats Melin och Stefan Lindskog lagstiftning en eventuell kommande "auktoritär" svensk regering som kan vilja ta makten över rättsväsendet.

 

Stefan Lindskog och Mats Melin framför sin åsikt i den rättsvetenskapliga tidsskriften Svensk Juristtidning, SvJT. De skriver bland annat:

"Vi har sett utveckling som ägt rum i länder som Ungern och Polen, där regeringarna har försökt att ta makten över rättsväsendet genom att rikta in sig på de högsta instanserna. Det är en anledning till att vi bör stärka våra egna domstolars oberoende."

- Det finns ingen anledning att tro att Sverige skulle vara förskonat, säger Mats Melin, som har ett förlutet som chefs-JO, till Sveriges Radio.

Skydd för fri-och rättigheter
Mats Melin och Stefan Lindskog framhåller att "oberoende domstolar är ett värn mot auktoritär maktutövning och ett skydd för enskildas grundläggande fri- och rättigheter".

De trycker också hårt på att den här typen av frågor måste föras upp på agendan "nu när stabilitet och relativ enighet om grundläggande värden råder". Sedan kan det enligt Melin och Lindskog "vara för sent".

Ska gälla även i "onda tider"
Tillsammans lägger de fram flera förslag på lagändringar som ska öka domstolarnas oberoende i förhållande till regeringen. 

- Det är vår uppgift att bygga institutioner och skapa lagar som säkerställer att det gäller också i onda tider, säger Mats Melin till Sveriges Radio.

Ändra Domstolsverket
De två justitieråden vill också ändra styrningen av Domstolsverket så att det ska ledas av en styrelse som till en majoritet består av domare. Styrelsen ska också utse domstolsverkets chef. Idag lyder Domstolsverket direkt under regeringen.

Övriga förslag gäller bland annat antalet domare i de högsta instanserna, tillsättning av domare och finansiering av domstolsverket.

 

Läs artikeln i SvJT här >>

 

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt