Skip to content

"Dask i rumpan" för att lugna arg son ingenting för HD - var ringa misshandel

Foto: Jessica Gow/TT

Kvinnan medger att hon "daskade till" sin son i rumpan för att han skulle lugna ner sig i samband med att han var arg. Hon friades av en oenig tingsrätt, men fälldes senare av en oenig hovrätt. Nu har Högsta domstolen beslutat att inte pröva "dasken".

 

Den 46-åriga kvinna åtalades vid Södertörns tingsrätt för ringa misshandel alternativt ofredande av sin son.

"Skulle lugna ner pojken"
Kvinnan medgav att hon hade "daskat" pojken på rumpan i syfte att få honom att lugna ned sig i samband med att at var arg men förnekade att detta utgjorde ett brott eftersom pojken inte hade tillfogats någon smärta.

Hennes berättelse redovisas i domen:

"Hon bad P (pojken) flera gånger att lugna ner sig för att hon skulle kunna prata med honom. Detta hjälpte dock inte. Då gav hon P en dask på rumpan eller sidan av låret. P hade jeans på sig när hon daskade honom." 

"P har ADHD och man måste säga till honom många gånger för att få honom att lyssna." 

Osammanhängande berättelse
Tingsrätten ansåg att den berättelse som sonen hade lämnat under barnförhöret var delvis osammanhängande och att uppgifterna fick bedömas med stor försiktighet.

Tingsrätten skrev:

"Vid ett tillfälle berättar han att det känns normalt när M (mamman) daskar honom och vid ett annat att det gör ont i ungefär en minut."

Varken misshandel eller ofredande
Tingsrätten kom fram till att det inte var bevisat att mamman uppsåtligen hade orsakat pojken smärta och att "dasken" inte heller kunde anses utgöra ett sådant "hänsynslöst beteende" som krävs för att den skulle kunna rubriceras som ett ofredande.

Kvinnan friades därför helt. Rättens ordförande var dock skiljaktig och ansåg att hon skuklle fällas.

Åklagaren överklagade till Svea hovrätt som instämde i den skiljaktiga rådmannens uppfattning och rev upp den friande domen.

"Dasken" gjorde ont
Hovrätten ansåg i och för sig att pojkens berättelse delvis var osammanhängande men att det ändå var klarlagt att han i det inspelade förhöret hade berättat om det tillfälle som åtalet gällde och att dasken hade gjort ont.

Hovrätten dömde kvinnan för ringa misshandel till 40 dagsböter à 50 kronor och 5 000 kronor i skadestånd till sin son.

En nämndeman var skiljaktig och ville fastställa tingsrättens friande dom.

Kvinnan överklagade till Högsta domstolen som dock beslutar att inte pröva fallet. Hovrättens avgörande står därmed fast.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt