Skip to content

Uppropet vann mot valberedningen - Christer Danielsson ny ordförande för Advokatsamfundet

Lena Frånstedt Lofalk och Christer Danielsson. Foto: Advokatsamfundet och Magnus Laupa

Det blev den ”alternativa” falangen i Advokat-samfundet som slutligen fann omröstningen om ny ordförande och vice ordförande. Christer Danielsson valdes efter en sluten omröstning vid samfundets fullmäktigemöte. Till vice ordförande valdes Eva-Maj Mühlenbock.

 

Dagens Juridik kunde i februari berätta att det hade blåst upp till strid om ordförandeposten i Advokatsamfundet.

Samfundets valberedning hade i mitten av januari enhälligt beslutat att föreslå Lena Frånstedt Lofalk till ny styrelseordförande och Tobias Fälth till ny vice ordförande.

Internt upprop
En falang inom samfundet gick dock, i ett internt upprop, emot detta och föreslog i stället Christer Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock.

Samfundets ordförande Bengt Ivarsson, som alltså nu slutar på sin post, valde då att öppet ställa sig bakom de ”alternativa” kandidaterna.

Valberedningens ordförande Tomas Nilsson gick då ut och fördömde Ivarssons stöd.

37 mot 24 röster
I torsdags hölls samfundets fullmäktigemöte och efter en sluten votering med röstsiffrorna 37 mot 24 vann det alternativa förslaget - det vill säga Christer Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock. En av rösterna var blank och en var ogiltig.

Fullmäktige valde samtidigt in nya ledamöter i styrelsen - nämligen Åsa Erlandsson, Mia Edwall Insulander och Erik Sjöman.

Till ny ordförande för disciplinnämnden valdes Börje Samuelsson och till ny vice ordförande Leif Ljungholm. Biörn Riese valdes till ny ledamot i disciplinnämnden.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt