Skip to content

Berusad advokat kröp på golvet i tingsrätten - rättegång fick ställas in

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Personalen på tingsrätten tog hand om advokaten som kröp omkring berusad på golvet inför rättegången - som fick ställas in. Advokaten uppger själv att han fick ett återfall i alkoholism men Advokatsamfundets disciplinnämnd tilldelar honom nu en varning.

 

Händelsen utspelade sig våren 2016 på Linköpings tingsrätt när advokaten skulle vara offentlig försvarare i ett mål om narkotikabrott.

Bara minuter innan målet skulle ropas på beslutade ordföranden att ställa in rättegången eftersom advokaten inte ansågs vara i skick att genomföra förhandlingen.

Kröp på alla fyra
Domstolens säkerhetsansvarige hade blivit tillkallad av en ordningsvakt som berättat att han först hade trott att det handlade om ett sjukdomsfall när han hade sett advokaten stå på alla fyra utanför personalentrén utan att kunna resa sig upp.

Det visade sig dock att advokaten var ”väldigt berusad” och efter att domstolspersonalen hjälpt till att flytta honom från entrén hade han haft svårt att sitta upp och upprepade gånger varit på väg att somna.

Ungefär samtidigt har en nästan urdrucken whiskyflaska påträffats på toaletten.

"Återfall efter fem nyktra år"
Advokaten har medgett att han varit påverkad vid tillfället men förnekat att berusningen skulle ha varit så kraftig som vittnena påstått. Han har samtidigt förklarat att han har haft alkoholproblem och precis före förhandlingen hade fått ett återfall i missbruk efter cirka fem års nykterhet.

Advokaten har också förklarat att hans ambition hade varit att genomföra flera förhandlingar på tingsrätten men att han vid ankomsten insett att ”hans krafter var uttömda”. Efter händelsen har han vidtagit ett flertal åtgärder och bland annat börjat medicinera, gått ned på halvtid och begärt alkolås på sin bil.

Tilldelas varning
Disciplinnämnden konstaterar i sin bedömning att det har handlat om ett allvarligt åsidosättande av advokatplikterna när advokaten var berusad i samband med sitt försvararuppdrag.

Advokaten harr även åtalats för grovt rattfylleri men detta är inte någonting som nämnden tar hänsyn till eftersom det saknas koppling till advokatverksamheten.

Incidenten på tingsrätten är dock tillräckligt för att advokaten ska tilldelas en varning, slår nämnden fast.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

37 comments

Det är oväsentligt för advokaters arbete om de kör påverkade? Bryter mot lagar?

Ok. Då vet vi.

En tvättäkta "brännvinsadvokat" m a o.

Alkoholism är i dag klassad som sjukdom. Om advokaten drabbats av en stroke innan förhandlingen torde någon disciplinär påföljd inte komma på fråga. Vari består då skillnaden, förutsatt att det handlar om ett återfall, när advokatens oförmåga består i sjukdomen alkoholism? Varningen framstår mot bakgrund av det nu anförda som oskälig. Enligt min mening och med hänvisning till min artikel i JT 2015-2016 Nr 2 om möjligheten att överklaga även ett disciplinärt beslut som varning, bör den drabbade advokaten överväga ett sådant överklagande. I övrigt får man hoppas att han erhåller adekvat vård för sitt missbruk.

Såvitt jag vet är det stor skillnad mellan att drabbas av en stroke, som knappast är frivillig, och stort intag av alkohol, som är högst frivilligt. Oavsett om sistnämnda kallas sjukdom eller ej, en åsikt som jag personligen har svårt att förstå..

En advokat antas bidra med både kunskaper och gott omdöme när denne ska företräda sin klient och den som har så svårt att avhålla sig från drickandet att det sker strax före en huvudförhandling är knappast lämplig för yrket. I sådana situationer, liksom vid bilkörning, måste man avstå från alkohol.

Jag anser att enbart en varning var i mildaste laget, men antar att han fortsättningsvis får svårt att fortsätta som försvarare. Inte minst som han så småningom ska dömas för grovt rattfylleri.

Att leva på ett sätt så att man får en stroke är väl högst frivilligt?

Varför skulle han ha svårt att fortsätta som försvarare?

Det behöver inte vara enbart dåliga levnadsvanor som orsakar stroke, orsakerna tycks vara mångfaldiga. Oavsett vilket är det stor skillnad mellan att leva ett liv som på sikt förkortar livslängden och att supa sig stupfull i en domstol.

En advokat som inte klarar av att hålla sig nykter inför en huvudförhandling får förmodligen ett dåligt rykte, vilket kan påverka möjligheterna att förordnas som offentlig försvarare. I vart fall i den domstol där advokaten söp sig full.

Det har med livsstil att göra.
Men vi kan ta diabetes istället då. Någon som börjar sluddrar och tuppar av på grund av blodsockerfall. Det är minst lika frivilligt som alkoholism.

Domstolen ska inte förhindra vare sig folks rätt att få den försvarare de vill eller fördela uppdrag efter sin egen uppfattning om advokaterna i domsagan.
Men pga den omfattande korruptionen så är det klart att så sker. Men det är ju utomrättsligt.

Diabetes typ 1 ar autoimmun och har ingenting med livsstil att gora. Diabetes typ 2 ar till stor del arftlig (ca 75 % av risken att insjukna ar genetisk). Stroke har aven den en stor grad av aftlighet....sa med det antar jag att du anser att de med "fel gener" inte ska fa utova vissa yrken? Att bli akut sjuk, vilket man kan bli helt fran en klar himmel och att ATERFALLA i missbruk, ar inte samma sak. Ja, missbruk ar en sjukdom, men det ar en sjukdom man vet om och bor kunna ta itu med INNAN man utsatter andra for fara.

Alkoholism och övriga missbrukssjukdomar är också högst ärftliga. Advokaten - om denne nu har konstaterad alkoholism - väljer inte "frivilligt" att supa sig redlös inför stundande huvudförhandling. Det är precis därför Alkoholism och övriga missbruk klassificeras som en sjukdom. Det finns inte längre något fritt val i frågan utan personen har ingen kontroll över när denne väljer att bruka alkohol eller andra substanser. Personen kan genom tidigare livsval ha "triggat" sin alkoholism likt hur en person kan trigga diabetes eller stroke, eller så kan sjukdomen komma smygandes (till följd av ärftligheten) också likt diabetes eller stroke.

Att i ett sådant skede predika för att det ska göras en betydande åtskillnad mellan sjukdomar framstår för mig som ett hyckleri. Ska vi börja göra åtskillnad när det kommer till exempelvis psykisk ohälsa också? Det är väl också självvalt och frivilligt med samma resonemang... eller?

Nej det är inte ärftligt. Eller slutade alla utan diabetes att skaffa barn i samband med fetmaepedemins inledning?

Det finns däremot ett samband i att män får sin livsstil från hemmiljön.

Även om det var genetiskt så kan man bli frisk genom att ändra livsstil, så det är fortfarande ett val att vara sjuk.

Diabetes är visst en livsstilssjukdom och vad värre är att läkemedelsbolagen profiterar och gör sjukdomen kronisk i vinstsyfte.. Cynismen är lika utpräglad som nonchalansen i att det spelar ingen roll vad man äter... Huvudsaken är tydligen möjligheten att få skylla alla sina egna fel på gud...

Antar att du menar diabetes typ 2. Att det skulle vara en livsstilssjukdom är bara halva sanningen. Den som har arvsanlag för den kan utveckla sjukdomen hur sunt man än lever. Fetma och osunt leverne triggar dock igång sjukdomen tidigare. Det är lite grann så med alkoholism också. Den som är ärftligt belastad är mer sårbar och utvecklar sjukdomen kanske redan i tonåren efter de första fyllorna. Utan ärftlig belastning kan du ändå utveckla sjukdomen efter en längre tids supande. Jag hoppas att denne advokat får hjälp att tillfriskna och då kan han säkert sköta sitt jobb lika bra som någon annan.

Docent Matti Tolonen beskrev forskningens framsteg i 3:e reviderade upplagan 88 hur det är vitaminer o mineraler som bestämmer om generna ska klara sig eller inte.Att det är vår kost som avgör det är ju inte så konstigt. Den ska ju vara vår kulturbärare. Alla folk som tar efter vår livstil av vitt mjöl, vitt socker, raffinerat salt och överdriven kolhydratkonsumtion blir sjuka. Hinner vi inte bli sjuka kan vi försömra arvet för kommande generationer att fortsre bli sjuka.
T.o.m. epilepsi går att kontrollera med ķost och det får väl bli kvällens överraskning och clou. John Hopkins har väl fortfarande kostråden på sin websida.

Läkemedelsbolagen vill givetvis att vi ska gå på det nya konceptet och betala ännu mer för deras patent och forskning. Vi kan ju fortsätta utarma våra resurser och vårt arv eller inse att vi kan påverka vårt öde och våra barns i en betydligt högre utsträcknig än vad läkemedelsindustrin önskar oss....

Nu hängde jag inte riktigt med. Vad är sensmoralen?
Jag har en gång i tiden, trots min ungdom, hunnit arbeta inom många olika branscher och så även på barnsjukhus där det fanns både epilepsi och diabetespatienter och då gick det knappast så enkelt, att fixa till någons hälsa via maten även om den försökte regleras....:)
Däremot kan jag hålla med dig om att vi borde köpa fler aktier i bolag som gynnar forskning mot t ex cancer och diabetes.

Problemet med bolagsform är att bolagen ska tjäna pengar. Innan man kunde göra syntetiskt insulin så höll man liv i diabetiker med lågkolhydratkost. (Och typ 2 fanns knappt).
Men läkemedelsbolag tjänar inga pengar på friska människor. Det bästa för dem är mediciner som håller folk vid liv men som aldrig gör dem friska. Därför ger bolagen råd om att diabetiker ska äta mycket kolhydrater och sedan balansera upp det med mediciner som de säljer.
Kostråd går inte att sälja som tabletter.

Om ett läkemedelsbolag fick fram en tablett som botade cancer så skulle de inte släppa ut den på marknaden, för sina aktieägaren skull.

Du överdrivet Musse. Det är nästan
så man kan inbilla sig du har vänsterextremistska
sympatier kära Musse.
Många idag är aktieägare och ägarna är
troligen lika olika som du o jag.
Du tänker helt fullständigt fel. Fanns ett äkta
Botmedel mot en sjukdom skulle vi köpa mer
Inte mindre. Det är bara goda syften som
Håller i längden o sålunda generar pengar o annan
trygghet.

Vadå överdriver?
Bolag ska tjäna pengar, det är det som är deras uppgift.

Alkoholism och fallenhet att sjunka in i missbruk har faktiskt även det genetiska orsaker. Även om det inte är lika " rumsrent" att tala om. Det finns dock ingen stöd i brottsbalken att skylla på någon form av missbruk, så även om alkoholism kan vara både ärftligt och klassas som en sjukdom, så blir varje snedsteg dömt i full skala.Brb 2 §, 2 st,

Vilket brott är det du bedömer?

@ Musse: vet du ens vad en stroke är? Läs på innan du skriver dumheter om "livsstil" och "frivilliga val" som orsak till stroke och andra sjukdomar som diabetes. Jag drabbades av en stroke när jag var 45 och orsaken till den var sannolikt några stressiga veckor precis innan. Ibland kan man inte välja bort stress ur livet, liksom. Dom personer som låg i samma sjuksal hade alla drabbats värre än mig av sina respektive strokes, men orsakerna varierade lika mycket som åldern.

Stress låter absolut som ett val.
Men troligen var det kombinerat med andra dåliga livsstilsval.

Snälla Musse sluta avslöja din brist på empati nu..

@Claude D Zacharias.
Alkoholism är enligt din åsikt är att jämföra med stroke vilket respekteras, men inte på enda sätt delas däremot har vi samma åsikt avseende att "också svenska advokater rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna", men hur ofta åtalas advokater med eller utan drogpåverkan för av dem i tjänsteutövning begången orätt?

Du Claude D Zacharias åsikt är "Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd avgörandena har mer eller mindre frustrerande frånvaron av vägledande beslutsskäl",
http://www.zacharias.se/okategoriserat/svenska-advokaters-ratt-till-en-r...

Undertecknad med team åsikt är att Advokatsamfundet i mångt och mycket ignorerar vissa medlemmars psykosociala problematik och de få gånger samfundet agerar upprörs vi däremot inte över att ledamöter av advokatsamfundet "endast tillåts överklaga beslut om uteslutning eller avslag på inträdesansökan" och vi anser det obegripligt att någon jurist kan känna frustration över "granskning av hur advokatsamfundets disciplinära system förhåller sig till EKMR med jämförelse hur motsvarande samfund i Finland, Danmark och Norge hanterat frågan", ty i Sverige råder svensk lag.

Undertecknad med team orubbliga åsikt är att oavsett av drog påverkad advokat inte under några omständigheter ska tillåtas att ha vare sig juridiska uppdrag eller körkort, av orsaker vi redovisat i Dagens Juridik så ock avseende i förhandlingar pin brinnande full advokat eller så bakfull att direkt begäran och beviljats tidigarelagd paus motiverat har festat hela natten, för att vingla iväg till en hotellbar, hällde i sig flera starköl, uppta förhandling och samma procedur upprepades vid lunch och eftermiddagspaus.

En advokats psykosociala problematik kan få från dag ett förödande följder innefattande vägran att medverka till att orätt tilltalad skulle få träffa i medierna benämnda förhörsledarna, vägran att medverka till att få medverka i ett förhör, till och med vägra medverka i att tillåtas få medverka i ett telefonförhör, innan förhandling motiverat: Det är inte min uppgift och därav såg i detta autentiskt återgivna exempel orätt tilltalade, för första gången en förhörsledare inne i förhandlingssalen och aldrig ens sett den andra benämnda förhörsledaren.

Orätt tilltalads försvarsadvokat konstanta "det är inte min uppgift" innefattar vägrade dessutom innan och under skenrättegång inlämna av undertecknad med team till egna kostnader dyrt eftersökta framtagna originalhandlingar, som styrker att åklagaren maskerat namn, personnummer i av poliser/åklagare på flera platser i Sverige och i andra stater poliser och åklagare fastställt av nu benämnda Mä synnerligen grova mordhot mot deras egna släktingar, lärare. läkare och domare i flera domstolar tillika dessa nu benämnda Mä konstanta bidragsbedrägerier, skattebedrägerier med flera bedrägerier av åklagaren maskerats och av honom med med bläckpenna är tillfört orätt tilltalades namn/personnummer, dessutom hade vittnen av försvarsadvokaten på begäran av åklagaren, bytts ut till totalt okända personer trotts att de meddelat de facto men ändå kallats, etcetera.

Försvarsadvokatens alkoholintag utgjorde att han knappt kunde hålla ögonen öppna i förhandlingssalen och han ignorerade att falskt tilltalade i ordets rätta betydelse inte har en aning om vem av åklagaren utsedda Mä är, av advokaten motiverat i fyra år innan skenrättegång: Det är inte min uppgift att informera om utan det berättar jag i förhandling, som på grund av hans tillstånd inte skedde, och denna alkoholpåverkade advokats förvirrade tillstånd utgjorde att orätt tilltalade tvingades kräva att advokaten entledigas och att av åklagare skriftligt personligen vald domare och kommunpolitiker i dömande församling skulle bytas ut och observatör som spelade in falsariet, tillika flera åhörare anmälde de grova rättegångsfelen, följt av.
Försvarsadvokaten, åklagare, benämnda Mä, domare och nämndemän samlades klockan 10:15 i ett rum i domstolen och försvarsadvokaten kom följande timmar om och om igen ut i väntrummet och vädjade att hans klienten med kemiskt rena register, skulle ta tillbaka kravet att rätten ska bytas ut och att originalhandlingarna ska tillåtas uppvisas för styrkande av åklagarens grova urkundsförfalskningar.

Lunchuppehåll kl 12:00 och advokaten rusade till ett hotells bar och stjälpte i sig flera starköl och samma försvarsprocedur återupprepade sig med enda skillnad att Mä efter ca två timmar kom ut i väntrummet och åklagaren, försvarsadvokat och domaren med dömande församling fortsatte benämnt sammanträde som avbröts klockan
16: 00 och av de benämnda Mä i flera timmar i tal och skriftligt utdelade grova dödshot och överfall i väntrummet mot så ock åhörarna eskalerade innefattande, följande.

På grund av att skenrättegång bestod av åklagaren med 100% urkundsförfalskade handlingar, i original tillhörande de okända Mä med sektklan hade föregåtts av dem i fyra år medverkan, uppvigling och anstiftan via IT forum till ett antal mordförsök och några lyckade och mindre lyckade mordbrandsförsök varav de vid några tillfällen (42 gånger) beväpnade med knivar och brännbara vätskor gripits av polis under pågående mordbränder, men på åklagarens order direkt släppta.
Tillika föregåtts av att Mä i uppsöknings verksamhet grovt hotat vittnen med krav att de skulle underteckna medhavda uppgörelser att inte inställa sig i domstol för då skulle preciserade "hemska saker hända dem och deras små barn", utgjorde att orätt tilltalad försökte överleva resan till och från skenrättegång genom att till egna kostnader åka taxi till och från densamma och dag med ovan redovisat av alkohol berusad advokats sannlösa agerande visade det sig att åhörare var bosatta i samma ort och frågade om de fick åka med hem i taxin och följande skedde.

På motorvägen i rusningstrafik prejades taxin ett stort antal gånger och varje gång kastades bilen in i mitträcket oh fortsatte med två hjul på desamma, taxichauffören blev totalt handlingsförlamad och orätt tilltalad kan trotts omfattande körvana inte än idag begripa att det lyckades att från passagerarsätet manövrera ratten, så att taxin inte kastades över på motsatta körbanan och högst sannolik beivrade ett antal fjärrtransporter masskrockar genom att de spärrade motorvägen bakom den nu totalkvaddade taxibilen, med skadade passagerare vara en svårt skadad, flera månaders sjukhusvistelse som trotts det renderade ut i allvarlig infektion som påverkade hjärtat, överlevde handikappat men avled senare av akut hjärtinfarkt.

Orätt tilltalad fick bara lite men allvarliga skador i en arm och ansiktet och ett öga skadades av glassplitter och röran på platsen utgjorde att ankomst till bostadsort var först klockan ca 22:30, direkt operation av specialistöverläkare i ögonkirurgi vid Universitetssjukhus, med efterföljande beordrad en vecka sängläge annars risk för att synen förloras, följt av telefonkontakt med försvarsadvokaten med begäran att han skulle informera domstolen men han svarade att han satt i baren på en flytande restaurang och sluddrade irriterad; Det är inte min uppgift.
Dagen efter det förfärliga mordförsöket var smärtorna i det opererade ögat vidrigt vidriga och av okänd anledning var också det inte skadade ögat igensvullet och i ny kontakt med försvarsadvokaten klockan 08:10 på morgonen informerade han ilsket att han festat hela natten, kommit till hotellrummet klockan fyra på morgonen, hade faslig huvudvärk och: Det inte är min uppgift, sedan lade han på telefonluren med följd att orätt tilltalad kontaktade domaren och resultat av det är en annan dokumentär rysare!

I Sverige av alkohol berusad advokat medlem i Sverige Advokatsamfund rättsvidriga agerande hade i världens övriga stater direkt stoppats och renderat ut i både förlorad advokattitel, åtal, fängelse eller tvångsvård och i övriga världens stater hade dennes advokatkollegor stått i kö för att oavsett mot arvode eller ProBono hjälpa deras drogade advokatkollega klient och i Sverige advokatkollegialitet synes starkare än av dem själva kallade organiserade brottssyndikats kollegialitet.
Redovisat styrkts med starkt material och samtliga uttalanden är naturligtvis ljudupptagna, vilket är de facto avseende samtliga redovisade ärenden.
Mvh, Thérèse Angélique med ProBono Team.

Absolut. Låt oss hoppas att han får adekvat vård för sitt alkoholmissbruk.
Problemet är väl annars bl a att det finns olika grader av beroende med ty åtföljande onykterhet. Även en liten eller måttlig berusning kan ju påverka ett ombuds förmåga att adekvat och korrekt tillvarata sin klients rättsliga intressen. Varning eller erinran är därför skäliga som disciplinära sanktionsmedel (under en prövotid) i fall som detta.

Även om jag är kraftigt onykter så är jag bättre än vad minst 50% av advokaterna i Sverige är nyktra.
För att göra den bedömningen måste man ju se om ombudets förmåga minskar till en diskvalificerande nivå eller inte.

Den åsikten får stå för dig Musse, för jag gör inte den bedömningen utifrån de kommentarer du skrivit hittills på detta forum.

Det hedrar mig.

Som verksam utanför juristkretsen ser jag med förvåning att toleransen mot advokater som uppvisar uppenbara brister i såväl omdöme som yrkesskicklighet är stötande hög. I andra yrkeskategorier skulle ett beteende bestående i att man kommer till jobbet så stupfull att man inte kan stå upprätt omedelbar leda till avsked. Jag konstaterar att Zacharias korrekt anger att alkoholism är en sjukdom. Men konsekvensen av att lida av den sjukdomen i kombination med att man ändå utför en tjänsteförrättning i det offentliga (dvs infinner sig i rättegång som försvarsadvokat) borde rimligtvis leda till uteslutning eller varning.

Så i andra yrkeskategorier så skulle det vara kutym med uppenbara brott mot arbetsrätten? Alkoholism är inte skäl för avsked.

Varför är du förvånad över att man inom juristkretsen kan något om juridik?

Att toleransen är hög mot advokater kan vara som du påstår men det brister avsevärt i det här fallet. Först och främst avskedar inte Advokatsamfundet medlemmar, de kan dock utesluta dem. Det är upp till arbetsgivaren att avskeda personen. Vidare anses alkoholism mycket riktigt vara en sjukdom och arbetsgivaren är därför skyldig att erbjuda hjälp. Arbetsgivaren kan därför inte säga upp arbetstagaren enbart på grund av missbruket. Den som omedelbart avskedar någon som kommer till jobbet så stupfull att denne inte kan stå upprätt kommer förmodligen att få betala dyrt för det.

Sant i och för sig men poänglöst i de här sammanhangen eftersom advokater sällan är anställda, det är rent av så att de inte får vara anställda (utom av andra advokater). Arbetsgivaren för advokaten är alltså advokaten själv. Och när det då gäller egenföretagare, om en snickare, rörmokare, konsult osv osv inställer sig stupfull hos den man har ett uppdrag hos, kommer man att få fler uppdrag då? Knappast. Varför skulle det gälla nåt annat för en advokat?

Hahahahahahahaha

Det finns knappast någon mer priviligierad yrkeskår än advokaterna vars semioffentliga "samfund" blivit svårt "maktkorrumperat" under Rambergs ledning!

Varför skulle det vara ett privilegium att tvingas in i en korrumperad organisation?

Alkoholism-vem ställde diagnosen? Finns det läkarintyg eller annan utredning?
Om inte så blir sakfrågan en helt annan än sjukdom.

Sanningen är väl den att vi lever i ett djupt korrupt samhälle. Läkare blir ju heller inte sparkade för att de begår grava fel. De verkar ju snarare vara en förutsättning för att ohälsan och medicinkonsumtionen ska rida vidare på även detta folk. Attt lagen kan fortsätta ha sin krumma gång är väl knappast oväntat eller förvånande. Att vi får läsa om det är ju ett ljus i det dystra mörkret och få ju hedra ägarna och dem som upprätthåller juridiken på en aktningsvärd nivå..