Skip to content

"Avskaffa terroristbrott som brottsrubricering - den är mer politiskt än juridiskt motiverad"

KRÖNIKA - av Andreas Magnusson, gymnasielärare i svenska, religion och etik

 

Rakhmat Akilov kapade en lastbil och körde rakt in i folkmassan på Drottninggatan i Stockholm. Fyra personer dog och många skadades allvarligt.

Det här omnämndes omedelbart som ett terrorbrott. Stefan Löfven berättade att ”Sverige är under attack”.

Vi vet inte alla detaljer än men Akilov hade kopplingar till uzbekiska islamistiska rörelser och har på Facebook visat sympatier för IS.

Anton Lundin Persson angrep och mördade elever och personal på en skola i Trollhättan. Efter husrannsakan kunde man konstatera att det rörde sig om ett hatbrott. Skolan hade valts ut för att den var invandrartät och offren hade konsekvent valts eller valts bort på grund av hudfärg.

Lundin Perssons främlingsfientliga åsikter var liksom Akilovs islamistiska åsikter tydligt spårbara via nätaktivitet.

Det förstnämnda rubricerades som ett terrorbrott och det sistnämnda som ett hatbrott. Varför då? Vilka är de avgörande skillnader som gör att det ena rent juridiskt bör bedömas som terror och det andra som hat?

För att något ska räknas som ett terrorbrott enligt EU:s definition krävs det att följande uppfylls. Det ska vara ”en gärning som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om denna syftade till att:

  1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
  2. tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller
  3. destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.”

Det där låter rätt så flummigt så om vi tar det på vanlig svenska så hamnar vi ungefär i Stefan Löfvens definition. Terrorism innebär att Sverige, eller åtminstone delar av landet, är under attack.

Nu blir det lite konstigt. Sverige var alltså inte under attack när Anton Lundin Persson stack svärd i magen på barn med annan hudfärg än vit.

Sverige var alltså inte under attack när det under 2016 i genomsnitt eldades ner ett asylboende var fjärde dag (dessa attacker pågår än idag).

Sverige var inte under attack när en bomb sprängde sönder syndikalisternas kontor i Göteborg.

Sverige tycks strängt taget bara vara under attack när gärningsmännen säger sig utföra dåden i Islams namn. Hur är det möjligt? Jo, det är möjligt därför att terrorbrottsdefinitionen är politiskt motiverad snarare än juridiskt motiverad.

En anledning till varför polisen fegar ur med att utreda brott som just terrorbrott är inte för att de har någon ljusskygg anti-muslimsk agenda. Det är för att det är svårt att leda i bevis att det handlar om terrorism i väldigt många andra fall än då en terrororganisation tar på sig skulden eller då en person själv erkänner att den är terrorist. Och IS tar som bekant på sig skulden för i princip vartenda illdåd som utförts i islams namn.

Det här är en medveten strategi. IS vill ha ett krig mellan västvärlden och islam och varje gång vi i samma mening tar orden muslim och terrorist i våra munnar, så går vi dem till mötes. Den europeiska terrorlagstiftningen passar därför den islamistiska terrororganisationen som hand i handske eftersom den bidrar till att upprätthålla bilden av ett pågående välplanerat ideologiskt krig där de är en offensiv part.

Om en handling utförsegensyfte är det inte terrorism. Det krävs att det utförs med ett högre politiskt mål. Och plötsligt hamnar vi i en gråzon. När kan man med säkerhet säga att en handling har ett högre politiskt mål?

Vi är många som tror att mordbränderna mot asylboenden som regelbundet utförs av rasister sker av just politiskt motiverade skäl där man vill tvinga fram en annan asylpolitik, men hur ska vi kunna bevisa det? Det är svårt nog att finna gärningsmän i mordbrandsfall.

En annan svaghet med definitionen av terrorbrott är att den talar om våld mot befolkningen eller en befolkningsgrupp. Om en gärningsman drivs av rasistiska motiv så kan den petige juristen påstå saker som att det inte kan vara ett terrorbrott att ge sig på invandrare eftersom invandrare inte är en befolkningsgrupp.

Här klingar den juridiska språkkänslan oerhört illa mot den folkliga. Det blir liksom absurt om en gärningsman är terrorist om han med sin våldshandling bara ger sig på människor från Syrien, men ingen terrorhandling om han dessutom använder våld mot människor från Afghanistan.

Termen hatbrott tar fasta på en känsla - hat. Och känslor är irrationella. Det finns ingen dold agenda bakom en känsla - inget allvarligt hot mot samhällets stabilitet. Det är bara en individ som har varit väldigt arg.

På detta sätt bidrar hatbrottsbegreppet paradoxalt nog till att förringa brottet och förstärka en uppfattning hos befolkningen om att dessa våldsgärningar begås av mentalt sjuka eller på andra sätt känslomässigt instabila människor. Terrorbrottsstämpeln däremot leder tanken åt motsatt håll.

Samhället har alltså genom språkliga definitioner på förhand bestämt sig för att den på många sätt förvirrade och religiöse Rakhmat Akilov agerade rationellt medan den långsiktigt planerande Anton Lundin Persson agerade i affekt.

Eftersom slutsatsen känns helt ologisk riskerar det juridiska terrorbegreppet att tappa legitimitet för varje gång sådana här fall diskuteras. Så vad ska vi då göra?

Det finns bara två vettiga vägar att gå. Antingen vidgar vi terrorbegreppet till att omfatta alla typer av brott som vanliga människor ser som terrorism eller så är det lika bra att avskaffa terrorbrott som en juridisk definition.

Som jag ser det är det sistnämnda den absolut enklaste och bästa lösningen.

Låt oss se på det hela strikt formellt. Finns det någon skillnad strafftekniskt mellan till exempel terrorbrott genom mord och en vanlig morddom?

Svaret är nej. Straffet för mord är lägst tio år och högst 18 år eller livstid. Påföljden för terrorbrott genom mord ser exakt likadan ut.

Gärningsmannen slipper alltså inte undan lättare för att gärningen inte längre klassificeras som en terrorhandling.

Terrorbrottsbenämningen kan möjligen fylla en funktion när det gäller lindrigare brott, men när det gäller allvarligare brott som mord tycks den mest fungera som förstärkning av allmänhetens känslor. Den typen av pöbelmässig lagstiftning har vi inget behov av alls.

 

Andreas Magnussons krönika är också publicerad i Magasinet Paragraf, där han regelbundet medverkar som skribent.

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

21 comments

"Sverige tycks strängt taget bara vara under attack när gärningsmännen säger sig utföra dåden i Islams namn. Hur är det möjligt? Jo, det är möjligt därför att terrorbrottsdefinitionen är politiskt motiverad snarare än juridiskt motiverad."

Islam är inte politik! Det är en religion! Det borde en gymnasielärare i svenska, religion och etik känna till.

Islam har till skillnad från andra större religioner en historia där man haft ett teokratiskt styre under deras största ledare, profeten Mohammed. Efter det följde ett 1400 årigt islamiskt kalifat som byggde på koranen och prejudikat från tidigare ledare. Islam har avpolitiserats sedan Osmanska rikets undergång, men det islamiska politiska styret finns väldokumenterat.

Vad vill du ha sagt med det? Att islam inte är en religion?

Att islam är en religion som reglerar stora delar av livet, även politiken. Sen missuppfattade du artikelförfattaren i din första kommentar. Han menade att det politiska är att man endast terrorstämplar dåd utförda av muslimer. Ingenstans skriver han om att islam är det politiska problemet med terrorlagstiftningen.

© Avskaffa terroristbrott som brottsrubricering, den är mer politiskt än juridiskt motiverad" har faktiskt bäring.

Islam är inte politik, det är en religion har Andreas Magnusson, gymnasielärare i svenska, religion och etik rätt i tillika att det inte någonting som säger att av Rakhmat Akilov stöld av lastbil, körning in på Drottninggatan i Stockholm är terrorbrott, däremot fastställt är att han framfart dödat fyra personer dog och skadat många allvarligt.

Av Stefan Löfven ”Sverige är under attack visar skrämmande okunskap av vad så ock en terrorattack är och högst sannolikt är att Akilov benämns terrorist endast för att han inte är svensktalande och via Facebook haft kontakt med personer som talar hans språk och har samma religion som övriga uzbekistaner har.
Krav att för svenskar inom rättssektorn att tillse sig relevanta fakta avseende benämnda terrorister är att kunna det språk den misstänkta har, tillika krävs insikt i den religion som samtliga andra nationers folk inkluderande uzbekistaners facebookanvändare representerar, dessutom krävs insikt i olika nationalitetens sätt att utrycka sig på, vilket i jämförande med svenskars sätt att göra desamma är i ordets rätta betydelse, ojämförbart.

Min personliga uppfattning avseende av artikelförfattaren nämnd Lundin Persson själsliga problematik och förvirrade tonårspersonlighet inkluderande främlingsfientliga åsikter är fastställt, men Rakhmat Akilovs benämnda islamistiska åsikter är något helt annat, ty i Islam är alla muslimer så ock i diskussioner på nätet avseende religion, vördnad till Gud, profeten Muhammed, profeten Jesus och profeten Maria, av oss svenskar kallad Jungfru Mari.

Avseende avgörande skillnader som gör att det ena rent juridiskt bör bedömas som terror och det andra som hat”, har Dagens Juridik artikelförfattaren svarat på själv, här repriserat:
EU definition: En gärning krävs som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om denna syftade till att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp.Tvinga offentliga organ eller mellanstatliga organisationer att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd. Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer".

Ovan är fakta som förvisso kan verka ”flummigt” men innefattas i terrorlagen och oavsett infödd svensktalande, nysvensktalande eller inte svensktalande alls, krävs endast normal samhällsinsikt för att finna Stefan Löfvens okunskapsuttalande "Sverige är under attack”, märkligt och det märkliga blir obegripligt med insikt i att Sverige aldrig varit under någon enda i - Terrorlagen - preciserad attack.
Som synes konstant okunskap avser dessutom på allmänna platser av invånare glömda paket och väskor som poliser hejvilt skjuter sönder på plats utan insikt i att om det varit av terrorister utplacerade bomber hade blodbad varit oundvikligt, ty det finns sprängämne som med laddning i mängd millimeter, spränger hela och flera kvarter i luften.

Dach är en muslimsk utbrytargrupp inom islam med egna skapade regler och tolkning av Koranden som dödar dem som inte ansluter och i Sverige födda kristna anslutna till religösa utbrytargrupper också kallade kulter/sekter med egna regler dödar för det mesta inte de som inte ansluter sig till dem, utan med medveten strategi lockar de till sig fler och oavsett terror och mord inom gruppen, ges sken av att "det var en för dem överraskning".
Dash/IS ger däremot konstant sken av att anslutna till dem begått i princip vartenda illdåd i hela världen som skadat och dödat människor vilket är en medveten skrämselstrategi, som inte är sann och har inte något med islamska muslimska läran i Koranen att göra, precis som de stora antalet mord av i Sverige födda kristna, inte har att göra med den kristna läran i Bibeln.

Hatbrott är ett vokabulär som missbrukas i parti och minut att förringa brott oavsett desamma vilket hjärntvättar befolkningen att dådet begåtts av själsligt sjuka människor när de begåtts av bindgalna personer som inte lyckats tygla sig, men att avskaffa terrorbrott som en juridisk definition anser jag inte speciellt intelligent ty befintliga terrorlagar ska endast användas när terrorbrott i ordets rätta betydelse sker vilket är preciserat i befintliga Terrorlagar som till dags dato inte behövts användas i Sverige för att terrorbrott, inte skett.

Dagens Juridik artiklelförfattare har så ock rätt i att "straff tekniskt" finns inte skillnad mellan terrorbrott genom mord och en vanlig morddom ty straffpåföljden ser exakt likadan ut, vilket avseende Rakhmat Akilov gärning inte fastställts avhängigt terrorbrott, utan kan ha orsak att den själsliga instabilitet efter att hoppet slocknat vid inte beviljat Tut eller Put.
Gärningen försvaras naturligtvis inte tillika tyder mycket på att långvarig press utgjort att benämningen "tillfället gör tjuven" renderat ut i efterföljande tragedi, vilket har drabba många människor oavsett nationalitet och religion som under en lång tid levt ensam under press i sitt eget eller främmande land pendlande mellan hopp och förtvivlan och enda kontakt med människor via Facebook talat med dem som har samma eller diametralt motsatta åsikter, men därifrån till lika åsikter avseende terror, är steget mycket långt.

Medierna publicerar ännu en gång enkelriktat om av dem kallad terrorist samtidigt som det råder yppandeförbud och avseende publicerade inskränkningar i Rakhmat Akilov grundläggande rättigheter innefattar de av publicerat redovisat Brott mot FN Tortyrförbud, vilket är regel utan undantag avseende häktade med restriktioner i EU medlemsstaten Sverige, som därav är den mest dömda staten för brott mot så ock FN Tortyrförbud.

Rakhmat Akilov har stulit en olåst lastbil, skadat och dödat flera människor, men varför det skett bör svenska medierna göra allt för att han själv ska tillåtas svara på och oavsett kommer han att straffas, men långt ifrån säkert är att gärningen var i terrorsyfte, tillika är han redan mediadömd terrorist, vilket utgör att i allmänheten med samma grad av bristande objektivt, anslutit för anslutandets skull.
Mvh

 
 
 
"Dach är en muslimsk utbrytargrupp inom islam..."

Varför skriver du "Dach" när benämningen, rätt stavad, "Daesh" i princip inte används alls i svenska sammanhang? Är det något fel med "IS" eller vill Du bara framstå som initierad?

"... ty det finns sprängämne som med laddning i mängd millimeter, spränger hela och flera kvarter i luften."

Menade du milligram? Alldeles oavsett så,.. nä, det gör det ju inte. Inte ens om man är generös nog att (felaktigt) inkludera klyvbara ämnen i definitionen sprängämne.

"Dagens Juridik artiklelförfattare har så OCK rätt i att "straff tekniskt" FINNS INTE SKILLNAD mellan terrorbrott genom mord och en vanlig morddom TY straffpåföljden ser exakt likadan ut, vilket avseende Rakhmat Akilov gärning INTE FASTSTÄLLTS AVHÄNGIGT terrorbrott, utan KAN HA ORSAK ATT......"

"Ock" och "ty" i samma mening år 2017, övriga språkliga styggheter lämnade utan annan kommentar än...

... varför? Vaarför? Varför skriver hon på detta viset... 
 
 

@"Obeståndsadvokaten".  
Eftersom jag avslutat replikinlägg har jag inte sett din replik men idag såg en i teamet det och här är mitt genmäle till dig.

Mitt inlägg skrevs under en kort paus vilket det här också gör och oavsett i brådskan felstavat Daesh är det en islamistisk utbrytargrupp som består av auktoritära muslimer av övriga miljarder muslimer kallad *Daesh för att de drar vanära över religion islam och av respekt till de miljarder muslimerna gör jag och många andra svenskar det.
* Daesh/Sekt.

Dash består av endast 38.000 auktoritära muslimer som med egna skapade regler bildat en islamisk sekt och med lindrigt sagt hårdföra metoder värvat ett antal muslimska medlemmar vare sig de vill eller inte och övriga flera miljoner muslimer som lyckats överleva värvningsförsöken lever på flykt.

Avseende: Är det något fel med IS eller vill du bara framstå som initierad”, har svar: Ja, det är fel att kalla den islamistiska utbrytargruppen IS, ty det är förkortning på Islamiska Staten och Daesh representerar inte en enda av övriga miljarder muslimer i islamistiska stater och eller i övriga världens stater och vi som bevistar krigshärdar är naturligtvis mer initierade än svenskar i gemen och ja, det finns sprängämnen som i storlek några millimeter har enorm sprängkraft och möjligen kan du försöka bilda dig uppfattning av förstörelse som samma ämne då har, i vikten milligram.

Du ”obeståndsadvokaten” uppmärksammas om att du möjligen bör se dina inlägg en extra gång innan du sänder dem ty dina versal-krig oavsett fantasipseudonymer styrker okunskap avseende skrivsätt och juridisk, vilket inte är speciellt smart i debatt med i Dagens Juridik debattörer med juridisk insikt och dessutom har i Dagens Juridik Artikelförfattare rätt i att "straff tekniskt" finns inte skillnad mellan terrorbrott och i talspråk benämnd ”vanlig morddom” ty straffpåföljden ser likadan ut.
Mvh/ Thérèse Angélique med ProBono Team.

Hur skulle det skilja sig från t.ex. kristendomen?

Kristendomen har haft teokratiska stater (och har än idag influenserat stora delar av västvärldens styrskick) men största skillnaden är att Jesus aldrig var en politisk ledare. Hans budskap kan tolkas som politiskt, men han var aldrig högsta ledaren i en stat. Mohammed var däremot grundaren till det islamiska riket.

För att revolutionen misslyckades och han blev avrättad ja.
Men hur skulle det skilja religionerna åt?

Inte så mycket. Jag ville bara informera personen jag svarade på att islam kan och har varit politiskt. Att övriga religioner inte skulle vara politiska har jag aldrig skrivit.

Det är väl ändå en viss skillnad mellan kristendomen och Islam när det kommer till hur folk trycks ner och påverkas politiskt när det kommer till frihet, jämställdhet och lika rättigheter? Likställa dessa religioner blir en aning befängt. Vi kan bara ta det enkla exemplet när vissa kvinnor, förutom de som säger sig ha detta frivilligt, tvingas bära en slöja på huvudet.

Du menar exakt som kvinnor i kristet styrda samhällen måste?

Nu tvingas ju inte kvinnor gå omkring med sjal i hela landet baserat på det kristet styrda samhället i Sverige. Däremot har det påvisats i vissa förorter i landet med fler muslimer än kristna. Kvinnor har själva vittnat om, att de inte tillåtits röra på sig på samma sätt ute om kvällarna som män och att t ex vissa caféer genom oskrivna kulturella normer upplåtits huvudsakligen åt män.

Jag tycker mer att skribenten försöker plocka lite politiskt korrekta poäng och genom artikeln få begreppet "terroristbrott" till att plötsligt bli ett rasistiskt uttalande, som är felaktigt enligt honom eftersom mordbrand ska vara detsamma som att köra ihjäl folk i Islams namn!?
Vad mig anbelangar är de terroristbrott som hänt de senaste åren i Europa oftast utfört i samklang med starkt extremistiska islamiska troende individer och inte jämförbara med mordbrand. Lägg ner daltandet.

Det är klart att om man inte vill kalla det för terrorism när Lundin Persson, Ausonius eller Peter Mangs mördar människor så landar man förstås i slutsatsen att det är terrorism bara när motivet är islamistiskt. I så fall blir ju brottsrubriceringen mer politiskt än juridiskt motiverad, precis som Magnusson skriver.

Magnusson skriver: "Det finns bara två vettiga vägar att gå. Antingen vidgar vi terrorbegreppet till att omfatta alla typer av brott som vanliga människor ser som terrorism, eller så är det lika bra att avskaffa terrorbrott som en juridisk definition."

Enligt BrB 13 kap, 3 § (Lag 2003:148) så utgör redan terroristbrott de flesta övriga våldsbrott vilket däremot ska ändras 1 juli 2017 marginellt så att, som jag kan se blir enda skillnaden att även "synnerligen grov misshandel" ska ingå. De brott som anges i 3 § (många olika våldsbrott) ska om brotten tillsammans med BrB kap 13, § 2 uppfylls döma någon till terroristbrott.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss....

Vad jag se som övergripande skillnad mellan den 21 år gamla Anton Lundin:s mentalt störda och förvirrade "Star Wars inspirerade fäktnings-dåd och den 39 år gamla Rakhanat Akilow:s vansinneskörning på Drottninggatan är att den sista visat sympatier för IS och fanns även i Säpos underrättelseregister samt att han erkände terrordåd.
Den första Anton Lundin var suicid benägen, depressiv, var uppenbart sinnesförvirrad, störd och sympatiserade inte med någon levande terrororganisation.

Sedan blir det endast simpelt att insinuera/lägga ord i någon annans text, eftersom jag endast beskrev det som de facto förekommit - de terroristbrott som skett de senaste åren i Paris, London, Bryssel samt Stockholm haft gärningsmän som haft någon form av koppling till Jihad rörelsen, IS och dylikt, vilka i sin tur har en koppling till Islam.

Tyvärr tror jag inte religiöst knutna terrorister har någon psykiskt störning till skillnad mot Ausionus som tidigt var aggressiv blev misshandlad av modern som barn vårdades inom psykiatrin för ångest, sömnproblem, ansåg att morden var en moralisk handling samt saknade känsla av ånger. Peter Mangs har ju i likhet med Ausonius en grav empatistörning, kände ingen ånger, klassiska psykopatdrag helt enkelt.

Ingen blir rasist av att tycka illa om extrema rörelser. Det finns till och med människor från islamiska länder som inte känner sympati för Islam. Inte heller det gör dem till rasister.

Ingen blir heller annorlunda dömd för brott om den är vit eller färgad i Sverige.
Alla är lika inför lagen.

Andreas Magnusson, gymnasielärare i svenska, religion och etik artikel i Dagens Juridik, avser ett specifik händelse i Sverige, som inte är att jämföra med krav för uppfyllande av i terrorlagar stiftat.

De facto går möjligen att för allmänheten utan insikt i juridik att i varje fall kunna skönja genom att ta del av i Dagens Nyheter rubrik: Körde bil mot demonstration",,,, genom plakat och skyltar och slutligen kraschat in i ett träd
Denna gång plöjde en svensk man med sin bil igenom demonstrationsområdet och polisen kommer att utreda händelsen som ett möjligt hatbrott för det går inte att utesluta att det rör sig om hatbrott, säger polisens talesman".

I Sverige Lagar stiftat är och skall vara lika för alla, oavsett religion, fäderne och politiska åsikter, inkluderande nätstalkers!
Mvh/ Thérèse Angélique med ProBono Team.

Det skulle väl gå alldeles utmärkt att avskaffa terrorbrott, precis som hatbrott eller sexualbrott.
Dvs man kan t.ex. betrakta våldtäkt som en sorts misshandel. Terrorbrott innebär inte heller i sig något speciellt rent tekniskt, förutom den eftersökta skadan på samhället och inte bara de direkt berörda offren.
Ett syfte med olika brottsrubiceringar har också att göra med att lagstiftningen och rättsväsendets arbete tydliggörs, bl.a. i vilka medel som tillåts, hur prioritering går till och proportionalitet.
Om en massa människor skulle dömas för t.ex. "brott mot folket", utan klar definition och med en straffskala från böter till dödsstraff utan någon som helst uppdelning, så skulle knappast förtroendet för rättsväsendet öka.

Som vanligt är debattören ute och seglar, Löfven var fortfarande i luften och vi visste fortfarande inte mycket om attacken när Fridolin gick ut och meddelade att det var en attack mot hela Sverige, så den offerkoftan kan han ta av sig.

Sen håller jag med om att det borde kallas en terrorhandling, trots att det var ett dåd utfört utav en ensamvarg, till skillnad från tex dom terrordåd som muslimerna nu utför.

Nog för att vi är multi-kulti här i Sverige, men att låta en gymnasielärare skriva en artikel på Dagens Juridik är ju bedrövligt. Har vederbörande kontrollerat huruvida det är möjligt att begå hatbrott i ett annat land?