Skip to content

Alla granskade transportbolag bröt mot nya lagen - här är dina rättigheter vid förseningar

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Samtliga granskade transportbolag brister eller anger felaktig information när det gäller ersättning vid förseningar. Nu riktar Konsumentverket hård kritik mot bolagen.

 

- Det är allvarligt. Många resenärer riskerar att gå miste om den ersättning som de har rätt till. Antingen genom att de inte får rätt information eller genom att informationen saknas helt, säger Angelica Lillback, jurist på Konsumentverket.

Resenärer som drabbas av förseningar kan ha rätt till ersättning. Detta enligt en ny lag som trädde i kraft för drygt ett år sedan och som handlar om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

25 granskade bolag
Trots att lagen uppställer en skyldighet för bolagen att tydligt informera om resenärernas rättigheter visar en granskning som Konsumentverket har gjort att många bolag brister i sin information.

I granskningen ingick 25 företag som har buss- och tåglinjer som är kortare än 15 mil, vilket är lagens avgränsning.

I samtliga fall förekom brister i bolagens information.

Dessutom angav flera bolag uppgifter och krav som stod i strid med vad lagen säger.

Prisavdrag och återköp
Enligt den nya lagen är företagen skyldiga att tydligt berätta om både ersättning och prisavdrag vid förseningar och om rätten att lämna tillbaka ett periodkort och få pengar tillbaka.

Flera av de granskade företagen hänvisar till att informationen finns i resevillkoren men det är inte tillräckligt eftersom resevillkoren ofta står i finstilt och är svåra att ta del av.

Sex av de granskade företagen hade inga uppgifter alls om resenärernas rättigheter.

Felaktig information
Vissa bolag angav även felaktig information om vad som gäller vid en försening. I flera fall uppställde bolagen en så kallad force majeure-klausul till förseningsersättningen trots att lagen inte uppställer krav på att förseningen ska ha orsakats av någon sådan händelse.

Konsumentverkets granskning visar även att en del bolag framställer rättigheterna som en förmån som till exempel ”resegaranti” trots att resenärerna har rätt till ersättning enligt lagen.

Orimliga krav
Granskningen visar även att det är vanligt med krav på att resenären måste fylla i sina anspråk i ett formulär på webben och ange biljettnummer eller nummer på periodkortet.

Vissa bolag har också krav på att biljetten ska ha registrerats i automat för att resenären ska ha rätt till prisavdrag - någonting som bryter mot lagen då det räcker med att syftet med resan gått förlorat för att man ska få ersättning:

- Det kan räcka att du bestämt dig för att resa med tåget eller bussen och när den sedan blivit försenad har syftet med din resa gått förlorat. Även då ska du kunna begära ersättning.

Konsumentverket riktar även kritik mot företag som inte vill betala ut reseersättning kontant utan istället ger resenärerna ett värdebevis. Enligt lagen ska en resenär som drabbas av förening ha rätt till att få tillbaka beloppet kontant.

Konsumentverket har kontaktat företagen om granskningsresultaten.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt