Skip to content

77 000 vill bli svenska medborgare - somalier i topp men antalet britter har tredubblats

Foto: Marcus Ericsson/TT

Det totala antalet ansökningar om svenskt med-borgarskap fortsätter att öka. I topp ligger personer från Somalia och Syrien men det land som utmärker sig är Storbritannien där britternas ansökningar har tredubblats. Det visar Migrations-verkets prognos.

 

Förra året tog Migrationsverket emot 64 000 ansökningar om svenskt medborgaskap och fram till juni månad i år kom det in 29 000 ansökningar.

Verkets prognos till regeringen är 77 000 för hela år 2017. Det innebär att antalet ansökningar fortsätter att öka i samma takt som de har gjort de senaste åren.

Britter vill bli svenskar
Den största gruppen nya svenska medborgare kommer från Somalia, som står för en fördubbling jämfört med förra året. Därefter kommer syrier, statslösa personer, irakier och personer från Afghanistan.

Det land som sticker ut mest är dock Storbritannien där antalet ansökningar till Sverige om medborgarskap har tredubblats. År 2015 lämnade 511 britter in ansökningar om svenskt medborgarskap.

Långa väntetider
Förra året mer än tredubblades antalet till 1 600 ansökningar, uppger Migrationsverket som räknar med att britternas intresse för att bli svenska medborgare håller i sig även i år.

Men även väntetiden för att få ett beslut om medborgarskap har ökat successivt. För normala ärenden är numera handläggningstiden omkring ett och ett halvt år. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt