Skip to content

183 miljarder i skatteutgifter - men regeringen lever inte upp till riksdagens krav på redovisning

Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Regeringen lever inte upp till riksdagens krav när det gäller statens redovisning av skatteutgifter. En granskning visar skatteutgifterna är otydligt uppställda och att redovisningen brister. Nu kräver Riksrevisionen skärpning från regeringen.

 

- I vissa fall saknas prognoser om skatteutgifternas förväntade storlek, i andra fall saknas det uppgifter om hur prognoserna ändras över tid, säger riksrevisorn Ingvar Mattson.

Riksdagen har uttryckt att man vill se tydligare redovisning av regeringens så kallade ”skatteutgifter”.

183 miljarder kronor
En skatteutgift inom den offentliga förvaltningen är egentligen uteblivna inkomster till följd av olika skattelättnader.

Ett exempel är det så kallade ROT-avdraget och under år 2016 uppgick de samlade skatteutgifterna till totalt 183 miljarder kronor - drygt 15 procent av statens samlade utgifter.

Det är regeringen som redovisar skatteutgifterna till riksdagen och nu har Riksrevisionen granskat regeringens redovisning.

Det Riksrevisionen framförallt har kontrollerat är om regeringen lever upp till de krav som uppställs i budgetlagen samt om regeringen lever upp till riksdagens önskemål om att skatteutgifterna redovisas på ett sätt så att de kan prövas som andra utgifter.

Redovisningen bör "utvecklas"
Trots riksdagenskrav visar Riksrevisionens granskning att skatteutgifterna inte redovisas så pass tydligt att de kan prövas på samma sätt som utgifter på anslag.

Dessutom anser Riksrevisionen att resultaten är svåra att utläsa.

Riksrevisionen understryker nu att regeringen bör utveckla redovisningen av skatteutgifterna så att de kan prövas på samma sätt som utgifter på anslag.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt