Skip to content

139 000 radiosamtal efter terrorattacken i Stockholm - Rakel klarade belastningen

Foto: Fredrik Sandberg/TT

MSB har analyserat hur statens interna kommu-nikationsnät hanterade ökad trafik i samband med terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Enligt MSB ska nätet ha fungerat bra trots att det hanterade nästan fyra gånger mer trafik än vanligt.

 

- Rakelsystemet är byggt för att klara hårda påfrestningar vid stora händelser med många inblandade aktörer, säger Mats Hammarstam, ansvarig för Rakels driftorganisation på Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

- Det vi sett i bevakningen av Rakels drift under händelsen visar att systemet fungerade väl.

3-4 gånger högre belastning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för statens interna kommunikationsnät Rakel och nu har man analyserat hur Rakelnätet klarade av att hantera den ökade kommunikationen i samband med terrordådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april.

Under och i samband med terrordådet var samtalstrafiken i Rakelnätet 3-4 gånger högre än vad som är normalt för en fredag eftermiddag. Detta på grund utav att många olika inblandade myndigheter behövde kommunicera och samordna med varandra.

MSB:s driftstatistik för den 7 april visar att cirka 139 000 gruppsamtal genomfördes under 10 timmar i Stockholm. Siffran kan jämföras med en vanlig dag då i genomsnitt 200 000 samtal genomförs i Rakel - i hela Sverige.

Vissa problem för brandkåren
Trots att de flesta myndigheter uppgett att nätet fungerade bra vid händelsen uppger Storstockholms brandförsvar att vissa i deras organisation hade problem med sin kommunikation:

- Vi har varit i kontakt med brandförsvaret och erbjudit att stödja dem i den egna analysen av deras kommunikation i Rakel, säger Mats Hammarstam.

MSB bevakar Rakelsystemets drift dygnet runt årets alla dagar. Vid större händelser som till exempel bussolyckan i Sveg, olyckan på Tranarpsbron och vid skogsbranden i Västmanland, detaljstuderar MSB trafiken för att förbereda systemet för liknande händelser i framtiden. 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

RAKEL ( RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) är som artikeln säger ett väl fungerande system med invändningen att knapperiet inte är så enkelt som artikelförfattaren låter påskina vilket möjligen förklarar vissa enheters problem under tiden för terrordådet i Stockholm.