Skip to content

139 000 radiosamtal efter terrorattacken i Stockholm - Rakel klarade belastningen

Foto: Fredrik Sandberg/TT

MSB har analyserat hur statens interna kommu-nikationsnät hanterade ökad trafik i samband med terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Enligt MSB ska nätet ha fungerat bra trots att det hanterade nästan fyra gånger mer trafik än vanligt.

 

- Rakelsystemet är byggt för att klara hårda påfrestningar vid stora händelser med många inblandade aktörer, säger Mats Hammarstam, ansvarig för Rakels driftorganisation på Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

- Det vi sett i bevakningen av Rakels drift under händelsen visar att systemet fungerade väl.

3-4 gånger högre belastning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för statens interna kommunikationsnät Rakel och nu har man analyserat hur Rakelnätet klarade av att hantera den ökade kommunikationen i samband med terrordådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april.

Under och i samband med terrordådet var samtalstrafiken i Rakelnätet 3-4 gånger högre än vad som är normalt för en fredag eftermiddag. Detta på grund utav att många olika inblandade myndigheter behövde kommunicera och samordna med varandra.

MSB:s driftstatistik för den 7 april visar att cirka 139 000 gruppsamtal genomfördes under 10 timmar i Stockholm. Siffran kan jämföras med en vanlig dag då i genomsnitt 200 000 samtal genomförs i Rakel - i hela Sverige.

Vissa problem för brandkåren
Trots att de flesta myndigheter uppgett att nätet fungerade bra vid händelsen uppger Storstockholms brandförsvar att vissa i deras organisation hade problem med sin kommunikation:

- Vi har varit i kontakt med brandförsvaret och erbjudit att stödja dem i den egna analysen av deras kommunikation i Rakel, säger Mats Hammarstam.

MSB bevakar Rakelsystemets drift dygnet runt årets alla dagar. Vid större händelser som till exempel bussolyckan i Sveg, olyckan på Tranarpsbron och vid skogsbranden i Västmanland, detaljstuderar MSB trafiken för att förbereda systemet för liknande händelser i framtiden. 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt