Skip to content

Vinner mot kommun - har rätt till bidrag trots flytt till ort med hög arbetslöshet

Den nedlagda Northlandgruvan utanför Pajala. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kvinnan är visserligen skyldig att göra vad hon kan för att försörja sig själv. Att hon valde att flytta till en kommun med nästan dubbelt så hög arbetslöshet innebär dock inte att hon kan nekas försörjningsstöd - så kallat socialbidrag. Det slår kammarrätten fast och går därmed på kvinnan linje.

 

Det var Socialnämnden i Pajala kommun som avslog den medelålders kvinnans ansökan om försörjningsstöd.

Socialnämnden motiverade sitt beslut med att kvinnan, genom att flytta till Pajala från Gällivare, hade försvårat för sig själv att få ett arbete eftersom hon flyttat till en kommun med en mer ansträngd arbetsmarknad än den hon flyttade ifrå - där hon också var arbetslös men stod till arbetsmarknadens förfogande.

Behöver pengar till mat och hyra
Kvinnan överklagade socialnämndens beslut till Förvaltningsrätten i Luleå. Hennes uppfattning redovisas i domen:

"Hon flyttade till Pajala då hon fick en egen lägenhet där. Hon har inte pengar till hyra, mat eller mediciner och förstår inte varför socialnämnden i Pajala inte vill hjälpa henne." 

Även kommunens uppfattning redovisas i domen:

"Genom att flytta till en ort med nästan dubbelt så hög arbetslöshet samt utan att söka eller få arbete på orten innan flytten har X (kvinnan) brustit i sitt ansvar och försvårat sina möjligheter att bli självförsörjande." 

Ingen villkorslös rättighet
Förvaltningsrätten pekade på socialtjänstlagens bestämmelser om att människor har rätt till bidrag om försörjningen inte kan "tillgodoses på annat sätt" och skrev:

"Rätten till bistånd är däremot inte villkorslös. Ett grundkrav för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd är att den sökande gör vad han eller hon kan för att bidra till sin egen försörjning."

"I likhet med andra i Sverige bosatta personer har X rätt att flytta till den kommun som hon själv önskar. En förutsättning för rätt till bistånd är emellertid att hennes möjlighet att försörja sig själv inte påverkas negativt av en sådan flytt."

Försvårade för sig själv
Förvaltningsrätten slog fast att kvinnans flytt inte hade varit nödvändig för henne av vare sig försörjningsskäl eller starka sociala skäl.

Eftersom utredningen visade att arbetslösheten i Pajala är betydligt högre än i Gällivare ansåg förvaltningsrätten att kvinnan genom flytten hade försvårat sina möjligheter att få arbete och därmed möjligheten att försörja sig själv.

Hon kunde därför inte anses ha tagit ansvar för sin ekonomiska situation. Förvaltningsrätten avslog därför kvinnans överklagande och gick på kommunens linje.

Gäller inte på individnivå
Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu river upp förvaltningsrättens dom. Kammarrätten skriver.

"Det framgår inte att X genom flyttningen till Pajala gick miste om någon förmån, försämrade sina möjligheter till arbete eller på annat sätt försatte sig i en sämre ekonomisk situation."

"Att arbetsmarknaden i Pajala kommun generellt sett är mer ansträngd än den i Gällivare kommun kan inte läggas till grund för att det förhåller sig på det sättet för en enskild individ." 

Socialnämnden saknade fog
Kammarrätten kommer därför fram till att socialnämnden i Pajala inte har haft fog för beslutet att avslå kvinnans ansökan om försörjningsstöd på grund av att hon skulle ha försvårat sina möjligheter att bli självförsörjande genom flytten.

Ärendet återförvisas därför till socialnämnden för fortsatt handläggning.

 

Carina Johansson

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt