Skip to content

Upprepade sexköp av barn ska inte leda till fängelse - hovrätten river upp dom

Foto: Björn Larsson Ask/TT

Upprepade sexköp av en 14-årig flicka är inte den typ av brottslighet som ska leda till fängelse. Det konstaterar hovrätten som därmed river upp tingsrättens dom på fyra månaders fängelse och i stället dömer mannen till skyddstillsyn med behandlingsprogram. 

 

Den 45-årige mannen åtalades vid Stockholms tingsrätt för försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och köp av sexuell handling av barn vid två tillfällen. 

Enligt åtalet hade mannen mött en 14-årig flicka två gånger på hotell och betalat henne för att utföra sexuella handlingar.

Fyra månaders fängelse
Han hade också erbjudit en annan 13-årig flicka pengar mot att hon skulle skicka en nakenbild på sig själv och dessutom själv skickat en bild på sitt könsorgan till henne.

Mannen erkände de mesta och dömdes för försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och köp av sexuell handling av barn vid två tillfällen.

Tingsrätten ansåg att det sammanlagda straffvärdet låg på fyra månaders fängelse.

Ska skydda barn från prostitution
Tingsrätten konstaterade att sexuellt ofredande och försök till utnyttjande av barn för sexuell posering inte är brott av sådan art att de normalt ska leda till fängelse.

När det gällde straffet för köp av sexuell handling av barn saknades det enligt tingsrätten tydlig vägledning i både förarbeten och praxis.

Eftersom bestämmelsen "är föranledd av ett behov av ett särskilt straffrättsligt skydd för barn och ungdomar" och syftar till att skydda barn från att dras in i prostitution talar detta, enligt tingsrätten, för att brottet är av sådan art att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse.

Upprepade brottet trots skuldkänslor
Mannen är i och för sig tidigare ostraffad och frivården hade föreslagit att han skulle dömas till skyddstillsyn med föreskrift om att genomgå ett särskilt vårdprogram. Tingsrätten konstaterade dock att en sådan påföljd inte kunde antas avhålla honom från fortsatt brottslighet.

45-åringen hade haft kontakt med flickorna flera gånger med det uppenbara syftet att förmå dem att tillfredsställa honom sexuellt. Trots att han uppgett att han har haft skuldkänslor och att han har insett att det varit fel att köpa sexuella handlingar av den 14-åriga flickan hade han dessutom gjort det även en andra gång.

De sexuella handlingarna hade dessutom varit av ”avancerad” karaktär.

25 000 i skadestånd
Tingsrätten dömde därför mannen till fyra månaders fängelse och 25 000 kronor i skadestånd till de båda flickorna.

Mannen överklagade straffet till Svea hovrätt som nu river upp domen och dömer mannen till skyddstillsyn med behandlingsprogram.

Hovrätten konstaterar inledningsvis att sexuellt ofredande och försök till utnyttjande av barn för sexuell posering inte är brott av sådan art att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse.

Skyddstillsyn
Det finns heller varken i förarbetena eller i praxis från Högsta domstolen något uttryckligt stöd för att köp av sexuell handling av barn ska betraktas som ett brott där huvudregeln ska vara fängelse.

Hovrätten skriver:

"Med beaktande av den försiktighet som generellt sett bör iakttas med att i rättstillämpningen hänföra nya brottstyper till kategorin artbrott anser hovrätten att de köp av sexuell handling av barn som X (45-åringen) har gjort sig skyldig till inte är av sådant slag att det råder en presumtion för fängelse."

 

Carina Johansson

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt