Skip to content

Tvingades betala dubbelt efter domstolsmiss - PT men inte resning i HD

Efter tingsrättens misstag tvingades mannen att betala sin före detta hustrus rättegångskostnader två gånger. varken hovrätten eller Högsta domstolen anser att det finns skäl att bevilja resning men HD påpekar att pengarna kan betalas tillbaka den reguljära vägen.

 

Sedan beslut om bodelning hade fattats ansökte kvinnan om betalningsföreläggande mot sin före detta make. Mannen bestred ansökan men Vänersborgs tingsrätt gick på kvinnans linje och slog fast att mannen skulle betala drygt 200 000 kronor till kvinnan.

Tingsrätten beslutade samtidigt att mannen skulle ersätta kvinnan för hennes rättegångskostnader med drygt 40 000 kronor.

Samma belopp
Tre dagar senare beslutade tingsrätten dock om en rättelse när det gällde frågan om rättegångskostnaderna.

Tingsrätten beslutade att det inte var manen som skulle ersätta kvinnan för hennes rättegångskostnader utan att hennes advokat skulle få ersättning med samma belopp enligt rättshjälpslagen. Mannen skulle därefter ersätta staten för kostnaderna utifrån vad Rättshjälpsmyndigheten beslutade.

Mannen kom senare att vända sig till Hovrätten för Västra Sverige där han ansökte om resning.

HD meddelade PT
Han uppgav att kvinnan efter utmätning hos honom hade fått hela ersättningen för rättegångskostnaderna men att Rättshjälpsmyndigheten - som alltså hade betalat kvinnans advokat för hennes arbete - ändå krävde honom på motsvarande belopp. Mannen ansåg därför att han har krävts på samma kostnad två gånger.

Hovrätten ansåg dock inte att det fanns skäl för resning och avslog mannens begäran utan närmare motivering.

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nyligen beslutade att meddela prövningstillstånd och ta upp frågan om resning.

HD avslår nu överklagandet från mannen och konstaterar att tingsrättsdomen har verkställts "i orättat skick" och att detta har fått som konsekvens att mannen har tvingats att betala ett belopp till sin ex-fru som han inte har varit skyldig att betala.

Ska betalas tillbaka
När en så kallad exekutionstitel - alltså ett beslut som kan verkställa indrivning av en skuld - upphävs ska vidtagna åtgärder dock återgå, enligt HD.

Detta innebär att sökanden, i det här fallet kvinnan, måste betala tillbaka de pengar som har lyfts om verkställigheten har hunnit så långt.

Om sökanden inte frivilligt betalar tillbaka pengarna har svaranden rätt att få hjälp av Kronofogdemyndigheten med återgången och någon ny exekutionstitel för svaranden - alltså i det här fallet mannen - behövs inte för detta.

Inte skäl för HD att agera
Mannen har alltså rätt till återbetalning och har även initierat ett skadeståndsärende mot staten.

Enligt HD kan omständigheterna dock inte anses vara sådana att ansökan om resning av tingsrättens rättelsebeslut kan bifallas.

Det finns inte heller skäl att undanröja beslutet till följd av domvilla - alltså ett allvarligt rättegångfel - slår HD fast.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt