Skip to content

Transitzoner och inhumana lagar - därför stoppar Sverige alla överföringar av asylsökande till Ungern

Foto: Sofia Eriksson/TT

Situationen för asylsökande i Ungern är så dålig att Migrationsverket även officiellt stoppar "Dublin-överföringar" dit. I praktiken blir skillnanden dock liten eftersom Ungern det senaste åren oftast har vägra ta emot personer som Migrationsverket har bett om att få överföra.

 

Enligt Dublinförordningen ska den som vill söka asyl inom EU lämna in en ansökan i första ankomstland.

Om personen reser vidare och söker asyl i annat EU-land ska en utredning göras för att se om personen kan överföras till första ankomstland - något som Migrationsverket nu inte kommer att göra i de fall en överföring ska ske till Ungern.

Inhuman lagstiftning
Bakgrunden till Migrationsverkets beslut är att Ungern nyligen införde en asyllagstiftning som innebär att alla asylsökande i landet kommer hållas i ”transitzoner” vid landets södra gräns mot Serbien under den tid som deras ansökningar behandlas.

Endast barn under 14 år är undantagna.

Dessutom har Ungern sagt att man inte kommer att ta emot några överföringar enligt Dublinförordningen om den sökande saknar visum till Ungern, är asylsökande från västra Balkan eller är ett barn utan vårdnadshavare och överföringen till Ungern bedöms ligga i barnets bästa intresse.

Liten praktisk betydelse
Migrationsverkets beslut får liten praktisk betydelse eftersom man tidigare gjort Dublin-överföringar i ytterst begränsad omfattning då Ungern inte tagit emot sökande.

Det nya beslutet kommer innebära att Migrationsverket fortsätter att fatta beslut om överföringar till Ungern, samtidigt som verket beslutar att överföringarna tills vidare inte ska genomföras.

Migrationsverket kommer att fortsätta utreda om asylsökande kan få tillgång till den ungerska asylprocessen i framtiden.

Omänsklig behandling?
Migrationsverket ska även analysera det ungerska asylsystemet och mottagandet för att se om det har sådana brister att de utgör omänsklig eller förnedrande behandling av de sökande och därmed är i strid med Dublinförordningen.

I dag har Migrationsverket cirka 100 ärenden där verket beslutat om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen, men där överföringarna inte har genomförts.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt