Skip to content

Tonåringar utvisas efter gruppvåldtäkt - trots "mycket allvarligt" läge i hemlandet

Foto: Anders Wiklund/TT och Gorm Kallestad/TT

Tingsrätten dömde de fem tonårspojkarna för grov våldtäkt men avslog åklagarens krav på utvisning. Åklagaren överklagade frågan om utvisning och fick rätt i hovrätten - trots ett "mycket allvarligt" säkerhetsläge i pojkarnas hemland Afghanistan. Högsta domstolen beslutar nu att inte pröva fallet.

 

Dagens Juridik har tidigare berättat om de fem tonårspojkar som åtalades vid Uppsala tingsrätt för att tillsammans ha våldtagit en minderårig pojke.

Enligt åklagaren hade de åtalade visat prov på "särskild råhet och hänsynslöshet".

De åtalade dömdes för grov våldtäkt till sluten ungdomsvård i mellan 13 och 15 månader - någonting som enligt tingsrätten motsvarade ett straffvärde på sex års fängelse för en vuxen person.

De dömdes också att betala 225 000 kronor i skadestånd till pojken.

Försämrat säkerhetsläge
Åklagaren hade dessutom begärt att pojkarna skulle utvisas från Sverige. Tingsrätten skrev i sina domskäl.

"De tilltalade döms för så allvarlig brottslighet att skäl för utvisning föreligger. De har ingen anknytning till det svenska samhället men bedömningen påverkas starkt av att de är under 18 år."

"De tilltalade är medborgare i Afghanistan. Vid bedömningen av utvisningsfrågan ska även beaktas att Migrationsverket den 8 december 2016 lämnat nya rekommendationer avseende Afghanistan av vilka det framgår att säkerhetsläget i landet har väsentligt försämrats."

Skulle drabbas hårt
Tingsrätten ansåg därför att utvisning var uteslutet. Tingsrätten skrev:

"Tingsrätten finner att samtliga tilltalade mot bakgrund av deras ålder samt säkerhetsläget i Afghanistan skulle drabbas mycket hårt av utvisning." 

Åklagaren var nöjd med domen när det gällde de utdömda straffen - men inte när det gällde frågan om utvisning. Han överklagade därför till Svea hovrätt när det gällde just frågan om utvisning.

Synnerligen allvarlig kränkning
Hovrätten gjorde en helt annan bedömning än tingsrätten och beslutade att samtliga fem skulle utvisas från Sverige med förbud att återvända inom tio år.

Hovrätten skrev:

"De tilltalade har gjort sig skyldiga till ett mycket allvarligt brott, som innefattat en synnerligen allvarlig kränkning av den underårige målsägandens integritet. Brottet har av tingsrätten bedömts ha ett straffvärde om sex år."

"Även med beaktande av den reducering som skett vid bedömning av påföljden med hänsyn till de tilltalades ungdom är brottet med marginal så allvarligt att utvisning enbart med hänvisning till brottets allvar kan komma i fråga."

Skälen för utvisning väger tyngre
Hovrätten hade dessutom inhämtat nya yttranden från Migrationsverket. Enligt en färsk rapport därifrån fanns det inget "generellt hinder" mot utvisning till Afghanistan även om det görs undantag för vissa provinser och även om säkerhetsläget i landet anses vara "mycket allvarligt".

Enligt hovrätten vägde skälen för utvisning tyngre än skälen emot - trots de tilltalades ungdom och trots säkerhetsläget i hemlandet. Hovrätten pekade dessutom på att de dömda saknar anknytning till Sverige.

Domen överklagades till Högsta domstolen som dock anser att det varken finns "synnerliga skäl" eller något prejudikatsvärde i fallet. HD beviljar därför inte prövningstillstånd och hovrättens dom står därmed fast.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt