Skip to content

Tonåringar utvisas efter gruppvåldtäkt - trots "mycket allvarligt" läge i hemlandet

Foto: Anders Wiklund/TT och Gorm Kallestad/TT

Tingsrätten dömde de fem tonårspojkarna för grov våldtäkt men avslog åklagarens krav på utvisning. Åklagaren överklagade frågan om utvisning och fick rätt i hovrätten - trots ett "mycket allvarligt" säkerhetsläge i pojkarnas hemland Afghanistan. Högsta domstolen beslutar nu att inte pröva fallet.

 

Dagens Juridik har tidigare berättat om de fem tonårspojkar som åtalades vid Uppsala tingsrätt för att tillsammans ha våldtagit en minderårig pojke.

Enligt åklagaren hade de åtalade visat prov på "särskild råhet och hänsynslöshet".

De åtalade dömdes för grov våldtäkt till sluten ungdomsvård i mellan 13 och 15 månader - någonting som enligt tingsrätten motsvarade ett straffvärde på sex års fängelse för en vuxen person.

De dömdes också att betala 225 000 kronor i skadestånd till pojken.

Försämrat säkerhetsläge
Åklagaren hade dessutom begärt att pojkarna skulle utvisas från Sverige. Tingsrätten skrev i sina domskäl.

"De tilltalade döms för så allvarlig brottslighet att skäl för utvisning föreligger. De har ingen anknytning till det svenska samhället men bedömningen påverkas starkt av att de är under 18 år."

"De tilltalade är medborgare i Afghanistan. Vid bedömningen av utvisningsfrågan ska även beaktas att Migrationsverket den 8 december 2016 lämnat nya rekommendationer avseende Afghanistan av vilka det framgår att säkerhetsläget i landet har väsentligt försämrats."

Skulle drabbas hårt
Tingsrätten ansåg därför att utvisning var uteslutet. Tingsrätten skrev:

"Tingsrätten finner att samtliga tilltalade mot bakgrund av deras ålder samt säkerhetsläget i Afghanistan skulle drabbas mycket hårt av utvisning." 

Åklagaren var nöjd med domen när det gällde de utdömda straffen - men inte när det gällde frågan om utvisning. Han överklagade därför till Svea hovrätt när det gällde just frågan om utvisning.

Synnerligen allvarlig kränkning
Hovrätten gjorde en helt annan bedömning än tingsrätten och beslutade att samtliga fem skulle utvisas från Sverige med förbud att återvända inom tio år.

Hovrätten skrev:

"De tilltalade har gjort sig skyldiga till ett mycket allvarligt brott, som innefattat en synnerligen allvarlig kränkning av den underårige målsägandens integritet. Brottet har av tingsrätten bedömts ha ett straffvärde om sex år."

"Även med beaktande av den reducering som skett vid bedömning av påföljden med hänsyn till de tilltalades ungdom är brottet med marginal så allvarligt att utvisning enbart med hänvisning till brottets allvar kan komma i fråga."

Skälen för utvisning väger tyngre
Hovrätten hade dessutom inhämtat nya yttranden från Migrationsverket. Enligt en färsk rapport därifrån fanns det inget "generellt hinder" mot utvisning till Afghanistan även om det görs undantag för vissa provinser och även om säkerhetsläget i landet anses vara "mycket allvarligt".

Enligt hovrätten vägde skälen för utvisning tyngre än skälen emot - trots de tilltalades ungdom och trots säkerhetsläget i hemlandet. Hovrätten pekade dessutom på att de dömda saknar anknytning till Sverige.

Domen överklagades till Högsta domstolen som dock anser att det varken finns "synnerliga skäl" eller något prejudikatsvärde i fallet. HD beviljar därför inte prövningstillstånd och hovrättens dom står därmed fast.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

31 comments

Vinden vänder. Bra så! En politiskt helt omöjlig dom bara ett år tillbaka i tiden.

Kan vara värt att uppmärksamma dock är att bara för att mer (anmärkningsvärda) utvisningar uppmärksammas i media så är det inte säkert att den övergripande bilden har ändrats nämnvärt.. just mentioning. Det kan också vara ett sätt att lugna folk från den upprördhet som många känner i hur detta har tillämpats. Det skulle behövas en större statistisk utredning för att avgöra om inställningen verkligen har ändrats. Men hoppas kan man ju alltid :)

Ett utmärkt domslut! Att det skulle vara livsfarligt att vistas överallt i Afganistan är dravel. Hoppas det här blir vägledande i framtida mål.

Borde givetvis utvisas på livstid, men detta är ett litet steg i rätt riktning åtminstone.

Ohhhh, det är så synd om pojkarna. Hur ska de klara sig i Afghanistan?

Var är alla miljöpartister, vänsterpartister och alla blonda tjejer som brukar demonstrera för att dömda skall få stanna i landet.

Jag skäms över att Sverige utvisar dem.

Det är enda sättet att få stopp på dessa grova brott som förekommer i stor utsträckning i landet numer. Min och framtida brottsoffer har nu en förhoppning att det ska verka avskräckande för framtida brottsutövare.

Tyvärr kommer de i slutänden att slippa utvisning. De behöver bara påstå att de konverterat från Islam, så har de automatiskt dödsstraff i de flesta islamska länder. Eller påstå att de bestämt sig för att de är homosexuella. Samma sak, då blir det ingen utvisning.

Lagarna måste ändras på den punkten, att medvetet med uppsåt (dolus) sätta sig i den sitsen borde vara undantaget i lagtexten, som skäl för att slippa utvisning.

Det självklara sambandet är att den som sitter i fängelse har svårt att begå brott.

Jo

Om vi utvisar sådana här människor kanske vi kan undvika att få ett "mycket allvarligt" säkerhetsläge här också.

Tvi fn! Man utvisar inte barn och ungdomar, eller någon annan för den delen heller, till ett så osäkert land. Vad hände med sveriges starka tradition med välkomnande och mänskliga rättigheter? Helt groteskt att sånt kan hända här. Utbildade jurister som sitter och dömer folk till liv i fattigdom och misär, kanske tom tortyr. Jag blir så arg att jag kokar.

Fattigdom och misär är inget skyddsskäl i sig. Det finns inget specifikt som talar för att de dömda skulle riskera tortyr eller dylikt och det saknas generella verkställighetshinder gentemot Afghanistan. Afghanistan är ett r-hål men det finns det massor av länder som är. Sedan är man inom migrationsrätten mycket hård mot dem som begått vissa typer av brott i hemlandet. Tycker man även ska vara det mot dem som begått grova brott här. Då bör man som utgångspunkt ha förverkat sin ev rätt till skydd.

Mycket bra sagt!

Vet inte om du skojar men vill du stå och berätta för den minderåriga pojken som 5 st (!) brutalt har våldtagit...vänta...läs den meningen igen... 5 st har brutalt våldtagit en minderårig... att det är synd om dem som våldtog dig och det är en kostnad han får ta för vårat lilla migrationsprojekt här.. kan inte du berätta de för honom snälla.
Begår man sådana vidriga handlingar mot enskilda personer så har man förlorat all respekt från samhället och man borde även förlorat all respekt från dig Sara...

Hade du tyckt på samma sätt ifall det hade varit du som blivit våldtagen av 5 tonårspojkar?

Du kan inte vara på riktigt.

Sara, den typen av åsikter du ger uttryck för skall, enligt mig, anses fullständigt förkastliga. Du menar att dessa personer, efter att ha sargat den aktuella underåriga pojken för livet, skall ges skydd i Sverige. Följaktligen vill du också att dess personer skall få vistas helt fritt i Sverige efter avtjänat straff. Det här är mänskligt avskräde, inte någonting som någon svensk medborgare, som är vid sina sinnes fulla bruk, skulle vilja ha i sitt land. Du har en fruktansvärd människosyn. Du borde skämmas!

De har våldtagit en minderårig, det väger tyngre än en ev osäkerhet i deras hemland. Skydda du avskrädena så håller jag offret bakom ryggen.

Fantastiskt - äntligen åt rätt håll.

Kanske kan denna stackars pojke, som dessa monster gett sig på, få åtminstone lite mer sinnesfrid med vetskapen att aldrig mer behöva stöta på dessa vidriga människor och att dessa inte förtjänar att få vara här för ett öre.

Har man utfört brottet, som de frivilligt gjorde, så har de ju också frivilligt tagit på sig straffet för det, så de kan ju inte klaga.

en seriös fråga.
Själv klart ska de utvisas ingen snack men vad händer med offret.
Kan det brott han utsätts för här leda till att han kan få stanna eller ska hans asyl/skyddsskäl prövas som vanligt mot utL. Offret ska enligt uppgifter vara en ensamkommande också fast yngre.

Hans chanser att få stanna lär ju inte ha blivit sämre av det inträffade.

Under särskilt ömmande omständigheter verkar det mesta kunna klämmas in, men det har nog inte varit avsett så. Men rent krasst är det ju helt olika frågor. Skyddsskälen prövas mot det land man söker skydd gentemot, i detta fall Afghanistan även för målsäganden, såvitt jag minns. Att man utsatts för ett grovt brott i landet där man söker asyl ska inte vara ett skäl för uppehållstillstånd. Sedan är saken den att en person från Afghanistan som är under 18 år när ansökan prövas i princip alltid får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Det är därför det här med åldersfrågan blivit en så stor sak och som sökandena har all anledning att ljuga om sin ålder.

Tack för ditt svar.

Det torde finnas en icke försumbar risk för hämnd om ett brottsoffer avvisas till samma klansamhälle som gärningsman utvisats till. Det borde rymmas under [den utvidgade] flyktingkonventionen.

Är det ingen annan som reagerar på att det är Migrationsverket som yttrar sig om lämpligheten att utvisa brottslingar till deras hemländer? Samma myndighet som en gång släppte in dem. När det gäller säkerhetsläget i allmänhet i främmande länder och för svenska medborgare i synnerhet så är det UD som gör bedömningen. Jag anser att det bör vara UD som även gör bedömningen om huruvida länder är osäkra eller ej för ländernas egna medborgare. När MV till exempel gjorde bedömningen att Syrien är ett såpass osäkert land att alla som uppger sig vara syrier får PUT ökade MV:s anslag på några få år från 4,5 till 73 miljarder varav en stor del togs från bistånd. Det är ingen bra grogrund för demokrati och långsiktigt hållbar utveckling om myndigheter genom egna huvudlösa beslut kan berika sig själva.

Migrationsverkets "yttrande" är med största sannolikhet ett utdrag som domstolen inhämtat ur en landrapport, alternativt att Migrationsverket har skickat ett uttalande/utklipp ur nämnda landrapport. Dessa sammanställs av många olika källor bland annat UD:s uttalanden, UNHCR, FN, landrapporter från andra länder, rapporter från NGO:er som arbetar i området etc...

Migrationsverket gör inte bedömningar som är tagna ur luften, utan samtliga källor finns redovisade i slutet av alla rapporter. De ligger dessutom öppet för var och en var att läsa om man är intresserad. Googla på LIFOS om intresse finns.

Då dessa gruppvåldtäktsmän utvisas till Afghanistan så måste det innebära att Afghanistan är tillräckligt säkert för att andra asylsökande afghaner kan utvisas till sitt kära hemland.

Om konungariket Sverige ska kalla sig rättsstat, så borde det nu vara fritt fram, efter detta prejudikat, för svenska myndigheter att utvisa övriga afghanska asylanter till Afghanistan.

Men denna domen är väl egentligen fortfarande ingen garanti för att de verkligen kommer att utvisas? Det var väl nyss en annan Afghan som hade avtjänat några år i fängelse för en våldtäkt på en småbarnsmamma och som skulle utvisas, men blev frisläppt istället eftersom hans hemland vägrade ta emot honom?

@Jessica 06:57
Så detta är inte första gången som så kallade "ensamkommande flyktingbarn" efter våldtäktsdom döms till utvisning till Afghanistan med nuvarande säkerhetsläge?

Med prejudicerande syftade jag på att om de så kallade "ensamkommande flyktingbarnen" kan utvisas till Afghanistan så kan afghaner oberoende av ålder utvisas till Afghanistan med aktuellt säkerhetsläge.

Jag tycker att dessa gruppvåldtäktsmän efter avtjänat straff i Sverige ska bort från Sverige. De har säkert en massa föräldrar, familje- och klanmedlemmar som de kan förena sig med i antingen Iran, Afghanistan eller varifrån de är hemmahörande.

För det är väl ingen som tror att dessa gruppvåldtäktsmän är föräldralösa? Om man mot förmodan har denna villfarelse så har man nog inte alla hästar i stallet.

Jag har inom mitt yrke arbetat en hel del med verkställigheter,och då bl.a. till Afghanistan.Sedan förra året har Sverige ett MoU (Memorandum of understanding) med Afghanistan gällande återvändande med bl.a. tvång.Min upplevelse är att när det gäller brottsutvisade personer så är afghanska myndigheter mycket samarbetsvilliga,och återtar sin medborgare även om personen ifråga inte vill återvända.Det blev också,2016,en del av skrivelsen i ovan nämnda "avtal" mellan våra bägge länder.