Skip to content

Tio år efter FRA-debatten - nu ska juristen och fd FRA-chefen granska om regelverket håller

Ingvar Åkesson, tidigare FRA-chef. Foto: Casper Hedberg/SvD/TT och Yvonne Åsell/SvD/TT

Det har gått snart tio år sedan FRA-debatten exploderade i media. Nu kliver den tidigare chefen och juristen Ingvar Åkesson tillbaka in i hetluften för att på regeringens uppdrag gå till botten med personuppgiftsbehandlingen inom Försvars-makten och Försvarets radioanstalt.

 

Lagstiftningen måste vara anpassad till den tekniska och legala utvecklingen. Det konstaterar regeringen som har gett den tidigare FRA-chefen och juristen Ingvar Åkesson i uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen kring personuppgiftsbehandling inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.

I botten ligger nödvändigheten av att upprätthålla statens säkerhet samtidigt som man ska skydda den personliga integriteten.

Kritiserad signalspaning
Det är nu snart tio år sedan den omfattande kritiken mot FRA brakade loss i media när flera lagändringar genomfördes som innebar att FRA fick rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar landets gränser.

Enligt kritikerna innebar detta att FRA skulle kunna lyssna på alla svenskars telefonsamtal och läsa deras e-post och SMS.

Ingvar Åkessons uppgift blir nu att bland annat "analysera om rådande lagstiftning är ändamålsenlig för Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts verksamheter och om den är tillräcklig i fråga om skyddet för enskildas personliga integritet".

"Skydda landet mot yttre hot"
Regeringen konstaterar i direktiven att "den snabba tekniska utvecklingen skapar möjligheter att på ett effektivt sätt inhämta information som är av betydelse för att kunna skydda landet mot yttre hot".

Åkesson ska även särskilt utreda hur personuppgifter behandlas av Försvarets radioanstalt i samband med att myndigheten stödjer andra myndigheter och statligt ägda bolag inom informationssäkerhetsområdet. Han ska även lämna förslag på nya lagregler som kan behövas.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt