Skip to content

Tillsynskraven på tobak ökar i sommar - branschen får själv stå för notan

Foto: Claudio Bresciani/TT

EU:s tobaksproduktdirektiv innebär att svenska myndigheter får ett ökat tillsynskrav. Nu vill regeringen att tobaksbranschen själv ska stå för de merkostnader som kravet innebär. 

 

Med EU:s tobaksproduktdirektiv infördes nya regler i tobakslagen redan förr året. De nya reglerna innebär bland annat att tillverkare och importörer av tobaksvaror ska lämna uppgifter om ingredienser och innehåll till Folkhälsomyndigheten.

Dessutom innehåller lagändringarna nya förbud mot vissa smaker och tillsatser i tobaksvaror.

Lagändringarna ska följas upp
Det är upp till Folkhälsomyndigheten att se till så att förbuden följs och att uppgifter om ingredienser lämnas in.

I samband med att Folkhälsomyndigheten nu får ett utökat tillsynskrav inför regeringen nya avgifter för tobaksbranschen - avgifter som syftar till att branschen själv ska bidra till merkostnaderna för tillsynen.

Det är två olika avgifter som ska tas ut - den ena när en tillverkare eller importör ska introducera en produkt eller ändra en befintlig produkt. 

Börjar gälla i sommar
Den andra avgiften tas ut som en årsavgift för varje produkt en tillverkare eller importör tillhandhåller på marknaden. 

Avgifternas storlek bestäms utifrån hur mycket tillsynen kostar per produkt. 

I vårändringsbudgeten för 2016 bemyndigade riksdagen regeringen att använda intäkterna från de aktuella avgifterna för att finansiera tillsynsverksamheten.

Reglerna om de nya avgifterna finns i tobaksförordningen och gäller från och med den 1 augusti.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt