Skip to content

Sverige ger ytterligare 90 miljoner till länder som tar emot flyktingar utanför Europa

Ett syriskt flyktingläger i Jordanien. Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen ökar stödet till den globala fond som hjälper "medelinkomstländer" med flyktingmot-tagande - i synnerhet från Syrien. Sverige kommer att ge ytterligare 90 miljoner kronor till fonden. Förra året var siffran 180 miljoner.

 

Fonden finns till eftersom ett stort flyktingmottagande medför påfrestningar för mottagarländernas statsfinanser, infrastruktur och offentliga tjänster. Det anses därför finnas ett behov av att underlätta för mottagarländerna.

Det är framförallt Libanon och Jordanien som har fått pengar från fonden då länderna under de senaste åren tagit emot ett stort antal syriska flyktingar.

Idag är Sverige den fjärde största givaren till Global Concessional Financing Facility Trust Fund (GCFF) - en fond som alltså har till syfte att stödja "medelinkomstländer" som tar ett stort antal flyktingar.

Mottagarländerna får genom fonden en möjlighet att låna pengar till fördelaktiga villkor.

Ökat stöd
Under år 2017 vill regeringen utöka bidraget till fonden med 90 miljoner kronor - pengar som för närvarande går till Jordanien och Libanon. Planen är att fler länder som tar emot flyktingar ska kunna omfattas av stödet i framtiden.

Det är framförallt den utdragna och våldsamma konflikten i Syrien som har lett till ett ökat behov av lån från GCFF - antalet flyktingar från Syrien registrerade hos UNHCR är 650 000 i Jordanien och en miljon i Libanon.

Därutöver finns ett stort antal personer som inte är registrerade hos UNHCR.

Jobb ska bidra till minskat utanförskap
Under 2016 beviljades fyra projekt stöd från GCFF, tre i Jordanien och ett i Libanon.

Projekten har framförallt syftat till att vara jobbskapande men även hantering av ökade påfrestningar på infrastruktur så som avloppshantering, transporter och energi har omfattats.

Sveriges stöd till GCFF
Det ökade stödet som regeringen nu beviljat kan jämföras med de cirka 180 miljoner kronor (20 miljoner USD) som Sverige bidrog med under år 2016. Även de pengarna gick till det regionala stödet för Libanon och Jordanien.

Samtidigt ger Sida ett stöd på ytterligare 180 miljoner kronor under en treårsperiod till fonden.

Utöver Sverige bidrar Danmark, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland, USA och EU-kommissionen till GCFF. 

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt