Skip to content

Större rättigheter för patienter i tvångsvård - ska öka "delaktigheten"

Foto: Björn Larsson Ask / SvD

Riksdagen har klubbat regeringens lagändringar inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Lagändringarna innebär att patienten får vara med och utarbeta sin egen vårdplan och tanken är att lagändringarna ska öka patienternas känsla av delaktighet.

 

Lagändringarna innebär bland annat att det inom den öppna tvångsvården skapas en vårdplan med ambitionen att utformas i samråd med patienten. Om det inte är olämpligt ska även patientens närstående få vara med och utforma vårdplanen.

Patientens inställning till insatserna som anges vårdplanen ska så långt som möjligt redovisas i samband med ansökningar om vård.

Chefsöverläkaren vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska se till att patienterna erbjuds uppföljningssamtal efter en genomförd tvångsåtgärd så snart patientens mentala tillstånd tillåter det.

Lagändringarna förtydligar även att en patient inom psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, om det är nödvändigt och efter beslut av chefsöverläkaren, får ges behandling utan samtycke.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Tycker faktiskt att man borde rikta in sig på att ge fler yrkeskategorier än bara "läkare" tvångsbefogenheter, exempelvis spårvagnschaufförer (inkl taxi), en utbildad chaufför vet bäst vart folk ska åka. Polishandräckning så man hjälper resenärerna. Dörrvakter ska även få juridiska befogenheter att "kasta in" personer som dom bedömer är i behov av en drink (särsklit om de är en militant nykterist som aldrig haft något skoj). Utvidga tvångslagtiftningen.

Ett krav för tvångsvård är just att 1. Allvarlig psykisk sjukdom föreligger som kräver inneliggande behandling samt 2. Att personen ifråga motsätter sig detta. Lycka till med delaktigheten i vården!